GlobeNewswire by notified

Maha Energy meddelar reserv- och resursrapport per 31 december 2022

Dela

McDaniel & Associates Consultants Ltd. (“McDaniel”) har genomfört sin första utvärdering av Maha Energy AB:s (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) reserver och resurser. Väsentliga förändringar från föregående års reserv- och resurssiffror är hänförliga till:

  1. att den tidigare annonserade utfarmningen och Joint Operating Agreement avtalet med Mafraq Energy LLC avseende Block 70 i Oman slutförs. Maha är operatör på Block 70 och Mahas licensandel minskar till 65 procent till följd härav.
  2. att den tidigare offentliggjorda transaktionen avseende den förväntade avyttringen av Mahas brasilianska verksamhet och följaktligen bolagets olje- och gastillgångar, där försäljningsavtalet undertecknades den 27 december 2022, resulterar i att inga reserver redovisas för fälten Tie och Tartaruga.

Mahas reserver1 per 31 december 2022

2022 Maha Energy AB bruttoreserver före skatt
(miljoner fat)
KategoriTillgångar i USAMafraqTotalt
1P1,340,421,76
2P2,740,523,26
3P3,590,624,21

De huvudsakliga förändringarna i årets reservvolymer är:

  • En minskning med 1 miljon fat olja (-66 procent) i 2P reserver (bevisade och sannolika) i Oman som ett resultat av minskningen av licensandel och förändringen i tajmingen av kommande brunnar. De reducerade reserver som är hänförliga till tajming av kommande brunnar ingår fortfarande i resurser och kommer att fångas upp om projektet förklaras kommersiellt;
  • En minskning med 0,5 miljoner fat olja (-14 procent) i 2P reserver i tillgångarna i USA till följd av en justering av typkurvor, antalet platser och en bedömning av slutlig utvinning ur framtida brunnar.
  • En ökning med 214 000 fat (+6 procent) i 3P (bevisade, sannolika och möjliga reserver) i  tillgångarna i USA på grund av nio ytterligare platser.
2022 Maha Energy AB Diskonterat nuvärde (10) före skatt (MUSD)
KategoriTillgångar i USAMafraqTotalt
1P10,532,1512,68
2P20,744,0524,79
3P37,286,1043,38

Mahas betingade resurser per 31 december 2022

  • Dessa resurser är betingade av att licensen officiellt förklaras kommersiell (”declaration of commerciality”) samt en godkänd fältutbyggnadsplan. Då kan fältaktiviteter flytta dessa resurser mot reservkategorin.
2022 Maha Energy AB resurser
Resurskategori
Mafraq Block 70
(miljoner fat)
Brutto
(miljoner fat)
Netto (65% licensandel)
1C17,0811,10
2C32,2920,99
3C53,9935,09

McDaniel & Associates Consultants Ltd. använder följande oljeprisutveckling för Brentoljan USD/fat olja:               

2023202420252026202720282029
84,0080,5879,5978,5380,1081,7083,34

Denna oberoende redovisning av reserver och resurser har gjorts av McDaniel & Associates Consultants Ltd., Calgary, Canada för Bolagets räkning. Utvärderingen har genomförts i enlighet med de riktlinjer och standarder som återfinns i “Canadian Oil and Gas Evaluation Handbook”, samt i “The professional practice standard under our Permit to Practice with APEGA” och slutligen i ”The Guidelines of the European Securities and Markets Authority” (ESMA). Rapporten har sammanställts och översetts av en “Qualified Reserves Evaluator”.

Maha Energy AB, genom dotterbolag, (i) äger och styr den 65 procentiga licensandelen i Mafraqfältet i Block 70 som omfattas av ett produktionsdelningsavtal med Sultanatet Oman samt (ii) cirka 96 procent licensandel i Illinoisbassängen, USA jämte (iii) 99 procent licensandel i tungoljefältet LAK Ranch i Wyoming, USA.

Den sedan tidigare offentliggjorda möjliga sammanslagningen av verksamheterna med DBO och dess tillgångar ingår inte i ovanstående siffror och kommer att publiceras vid slutförandet av transaktionen.

Till följd av den tidigare offentliggjorda transaktionen avseende den förväntade avyttringen av Mahas brasilianska verksamhet, inklusive tillgångarna Tie och Tartaruga, har, och kommer inte, några reserver redovisats för dessa fält.

Om reserver

Reserver är uppskattade återstående kvantiteter av olja och naturgas samt tillhörande substanser vilka förväntas kunna utvinnas från kända reservoarer, vid en given tidpunkt, genom:

  • analys av borr-, geologiska-, geofysiska- och tekniska data,
  • användning av etablerad teknologi och
  • rådande ekonomiska förutsättningar, vilka generellt är accepterade som rimliga, och som skall redovisas.

Reserver klassificeras baserat på hur stor sannolikhet som förknippas med de uppskattade reserverna.

Bevisade reserver (P90) är de reserver som uppskattas kunna utvinnas med hög sannolikhet. Det är sannolikt att de faktiskt återstående utvinningsbara kvantiteterna kommer överstiga uppskattningen av bevisade reserver (1P).

Sannolika reserver (P50) är de tillkommande reserver som är mindre sannolika att kunna utvinnas än bevisade reserver. Det är lika sannolikt att de faktiskt återstående utvinningsbara kvantiteterna minst är lika stora som de bevisade och sannolika reserverna (2P).

Möjliga reserver (P 10) är de tillkommande reserver som är mindre sannolika att kunna utvinnas än sannolika reserver. Det är osannolikt att de återstående utvinningsbara reserverna kommer att överstiga summan av uppskattade bevisade, sannolika och möjliga reserver (3P).

Om betingade resurser

Betingade resurser är de kvantiteter av petroleumprodukter som, vid en given tidpunkt, uppskattas att möjligen kunna utvinnas från kända reservoarer med användande av etablerad teknologi eller teknologi under utveckling (”technology under development (TUD)”) men som för tillfället inte bedöms vara kommersiellt utvinningsbara på grund av en eller flera betingelser. Det är en osäkerhet om det kommer att vara kommersiellt lönsamt att producera någon del av resurserna.

Betingade resurser är vidare kategoriserade i enlighet med nivån på den sannolikhet som är associerad med uppskattningen och kan underklassificeras baserat på projektets mognadsgrad och/eller karakteriserade baserat på deras ekonomiska status.

Betingelser kan inkludera ekonomiska-, miljömässiga-, sociala- och politiska faktorer och regulatoriska oklarheter, samt avsaknad av marknads- eller förlängd tidplan för utbyggnad. Möjligheten till utbyggnad av betingade resurser är mindre än säker.

Mognadsgradens underklasser är: utbyggnad avvaktas, utbyggnad stoppad, utbyggnad oklar och utbyggnad olönsam.

Övrigt
Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 februari 2023 kl. 21:45 CET.

För mer information, kontakta:        
Paulo Thiago Mendonça, VD
Tel: +46 8 611 05 11        
E-mail: info@mahaenergy.ca

Bernardo Guterres, Ekonomidirektör
Tel: +46 8 611 05 11      
E-mail: info@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksamt på två oljefält, Mafraqfältet i Block 70 i Sultanatet Oman och Illinoisbassängen, Indiana i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Muscat i Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca
1 Volymerna är licensandelsvolymer, brutto och redovisas före royalties, regeringsandel och skatter.


Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Höganäs Energi har avsikt om att ingå avtal med dLab28.3.2023 14:15:00 CEST | Pressemelding

Lund, 28 mars 2023 Dlaboratory Sweden AB (publ) kan idag meddela att Höganäs Energi Aktiebolag (”Höganäs Energi”) genom frivillig förhandsinsyn offentliggjort att de har avsikt att ingå avtal med dLab avseende digitalt nätövervakningssystem för fördelningsstationer till ett värde 2 400 000 SEK. Bakgrunden till offentliggörandet är att Höganäs Energi använt sig av förhandlat förfarande utan föregående annonsering och lämnat en frivilligförhandsinsyn . Upphandlingen uppgår till ett värde av 2 400 000 SEK och omfattar dLabs plattform för förbättrad leveranssäkerhet, elkvalitet och kapacitetsövervakning. Efter en noggrann behovs- och marknadsanalys har Höganäs Energi konstaterat att ingen annan leverantör kan erbjuda en likvärdig lösning. Efter offentliggörandet av denna frivilliga förhandsinsyn går upphandlingsprocessen vidare. Om inga hinder uppstår är nästa steg ett avtal mellan Höganäs Energi och dLab. För mer information, vänligen kontakta: Rickard Jacobson, VD dLab Telefon: +46(0)70-

Annual General Meeting 202328.3.2023 14:05:41 CEST | Press release

To Nasdaq OMX Copenhagen A/S Public announcement no. 539 March 28th, 2023 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN GLUNZ & JENSEN HOLDING A/S Glunz & Jensen Holding A/S announces that the annual general meeting for the company will be held on April 19th, 2023, at 15.00 at: Glunz & Jensen Holding A/S Selandia Park 2 4100 Ringsted The notice is in accordance with the company's financial calendar. The notice has been submitted in accordance with the company's Articles of Association § 3. Glunz & Jensen will update its website just prior to the annual general meeting and the upload will contain the presentation intended for the annual general meeting. The documents are attached to this notice and further information can be obtained on the company's website (www.glunz-jensen.com). For further information please contact: CEO Henrik Blegvad Funk: phone +45 21 39 05 32 Chairman of the board Flemming Nyenstad Enevoldsen: phone +45 40 43 13 03 Attachments GJ Indkaldelse til generalforsamling_Notice a

Anaqua Provides Platform for Intellectual Property Management to Fujitsu28.3.2023 14:00:00 CEST | Press release

BOSTON, March 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, the leading innovation and intellectual property (IP) management technology provider, today announced that information and communications technology company Fujitsu has adopted Anaqua’s AQX platform to optimize the digital management of the company’s IP portfolios. Anaqua will provide its AQX platform to Fujitsu to seamlessly connect and enhance global collaboration among R&D sites, IP departments, and outside counsel, bringing increased efficiency to the development of IP and management of the innovation lifecycle. AQX will also help empower Fujitsu in the timely execution of their global IP strategy through the establishment of a more data-driven approach to developing and maintaining an IP portfolio that best supports the broader business. In addition, through Anaqua’s cloud hosting services and commitment to security, certification processes, and compliance programming, the AQX platform will deliver a robust security environment fo

Resolutions by the Annual General Meeting of Municipality Finance Plc held on 28 March 202328.3.2023 14:00:00 CEST | Press release

Municipality Finance Plc Stock exchange release 28 March 2023 at 3.00 p.m. (EEST) Resolutions by the Annual General Meeting of Municipality Finance Plc held on 28 March 2023 The Annual General Meeting (hereinafter the AGM) of Municipality Finance Plc (MuniFin) held on 28 March 2023 adopted the company’s financial statements and discharged the members of the Board of Directors (the Board), the CEO, and the Deputy to the CEO from liability for the financial year 2022. Use of Profit Shown on the Balance Sheet and the Distribution of Dividend The Annual General Meeting decided that a dividend of EUR 1.73 per share, totalling 67,580,370.54 EUR shall be paid out. Dividends will be paid on 13 April 2023 to each shareholder recorded in the company's list of shareholders on 4 April 2023. Remuneration and Composition of the Board The AGM decided on the remuneration for the members of the Board for the term from the closing of the 2023 AGM, to the closing of the next AGM (the Term 2023–2024) as f

Decisions taken by Enento Group Plc’s Annual General Meeting and Board of Directors28.3.2023 14:00:00 CEST | Press release

ENENTO GROUP PLC, STOCK EXCHANGE RELEASE 28 MARCH 2023, 3:00 P.M. EEST Decisions taken by Enento Group Plc’s Annual General Meeting and Board of Directors The Annual General Meeting of Enento Group Plc was held today at the headquarters of the company in Helsinki. 100 shareholders representing 20 007 462 shares and votes were represented at the meeting. The Annual General Meeting approved the Financial Statements and discharged the members of the Board of Directors and the company's CEO from liability for the financial year 2022 and resolved to approve the Remuneration report for governing bodies. The Annual General Meeting approved the Board of Directors' proposal to distribute funds of EUR 1.00 per share as an equity repayment from the reserve for invested unrestricted shareholders’ equity of the company. The equity repayment will be paid to shareholders who are recorded in the company's shareholder register maintained by Euroclear Finland Ltd on the record date of the payment on 30