GlobeNewswire by notified

Maha Energy AB meddelar resultat för tredje kvartalet 2022 och inbjudan till webcast

Dela

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “bolaget”) presenterar resultatet för tredje kvartalet 2022. Rapporten är bifogad i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca.

Höjdpunkter

(alla belopp är i amerikanska dollar om ej annat anges)

Tredje kvartalet 2022

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas för det tredje kvartalet 2022 var 2 389 BOEPD (Q3 2021: 3 610 BOEPD)
 • Intäkter om 17,7 miljoner USD (Q3 2021: 19,5 miljoner USD)
 • Rörelsens netback uppgick till 11,0 miljoner USD eller 50,81 USD per fat oljeekvivalenter (BOE) (Q3 2021: 13,6 miljoner USD eller 41,17 USD per BOE)
 • EBITDA om 9,6 miljoner USD (Q3 2021: 12,9 miljoner USD)
 • Periodens resultat uppgick till 2,6 miljoner USD (Q3 2021: 6,1 miljoner USD)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning om 0,02 USD (Q3 2021: 0,05 USD)

Niomånadersperioden som avslutades 30 september 2022

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas för nio månader 2022 var 3 412 BOEPD (nio månader 2021: 3 485 BOEPD)
 • Intäkter om 72,5 miljoner USD (nio månader2021: 50,5 miljoner USD)
 • Rörelsens netback uppgick till 50,9 miljoner USD eller 58,25 USD per fat oljeekvivalenter (BOE) (nio månader 2021: 34,1 miljoner USD eller 36,92 USD per BOE)
 • EBITDA om 46,3 miljoner USD (nio månader 2021: 32,1 miljoner USD)
 • Periodens resultat uppgick till 22,8 miljoner USD (nio månader 2021: 14,2 miljoner USD)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning om 0,19 USD (nio månader 2021: 0,13 USD)
 • Likvida medel om 11,3 miljoner USD (31 december 2021: 25,5 miljoner USD)

Finansiell information i sammandrag

(TUSD, om ej annat anges)Q3 2022Q2 2022Q1
2022
Q4 2021Q3 2021Nio månader2022Nio månader
2021
Helår
2021
Dagsproduktion, netto (BOEPD)2 3893 2924 5803 0983 6103 4123 4853 387
Intäkter17 65724 01830 83117 81819 49672 50650 48868 306
Rörelsens netback10 99817 40822 52811 91313 56850 93434 14746 060
EBITDA9 64814 62122 06915 61512 90946 33832 11047 725
Periodens resultat2 5938 21912 0307 3636 08322 84214 22421 587
Vinst per aktie – före utspädning (USD)0,020,070,100,060,050,190,130,19
Vinst per aktie – efter utspädning (USD)0,020,070,100,060,050,190,130,19
Likvida medel11 33823 86329 41625 53531 77811 33831 77825 535

Brev till aktieägarna

Kära vänner och aktieägare i Maha Energy AB,

Under det tredje kvartalet 2022 har Bolaget genomfört ett antal väsentliga styrelseförändringar och förändringar på företagsledande positioner vilket förstärker Mahas bolagsstyrningsstruktur och ledarskap. Först godkände Mahas aktieägare förslaget att välja Fabio Vassel, Paulo Thiago Mendonça och Enrique Peña till ordinarie styrelseledamöter fram till nästa årsstämma i 2023. De ersatte Jonas Lindvall, Nicholas Walker, och Christer Lindholm. Fabio Vassel valdes till styrelsens ordförande och ersätter Harald Pousette som kvarstår som ordinarie styrelseledamot. De nya styrelseledamöterna representerar Starboard Group som är ett brasilianskt Private Equity-bolag med omfattande erfarenhet och en stark historik inom olja och gas speciellt på den brasilianska marknaden.

Starboard designade och skapade 3R Petroleum, ett börsnoterat brasilianskt oberoende olje- och gasbolag med ett marknadsvärde på över 2 miljarder USD. 3R var den mest lyckosamma deltagaren i Petrobras avyttringsprogram som tog in mer än 2 miljarder USD i eget kapital och skulder. Paulo och Fabio är tidigare ordförande och styrelseledamöter i 3R och var avgörande för att utveckla 3R till ett av de ledande mindre oljebolagen i Latinamerika.

Den nya styrelsen har utsett Paulo Mendonça till ny verkställande direktör (CEO) i Bolaget och Bernardo Guterres till ny ekonomidirektör (CFO). Utöver sina erfarenheter hos 3R har Paolo också ansvarat för betydande transaktioner, omfattande mer än 5 miljarder USD, i olje- och gasindustrin. Innan dess var Paolo chef för Investment Banking på Brasil Plural’s Investment Banking division och ansvarig för mergers & acquisitions (M&A) samt aktie- och kapitalmarknadstransaktioner.

Bernardo har omfattande erfarenhet från den brasilianska finansmarknaden och olje- och gassektorn. Bernardo har arbetat på ledande bolag såsom Itaú BBA, Deutsche Bank, Opportunity Private Equity, och Safra’s Private Equity and Investment Banking division. Han är dessutom tidigare styrelseledamot i Petroreconcavo, ett viktigt mindre brasilianskt oljebolag, där han strukturerade och ledde den första förvärvsfinansieringen inom olja och gas på fastlandet i Brasilien motsvarande en investering på ca 300 miljoner USD.

Dessa förändringar är ett led i Bolagets nya strategiska positionering vilken kommer att fokusera på utbyggnad av Bolagets verksamhet genom organisk och icke-organisk tillväxt för att maximera avkastningen till aktieägarna. Upphandling och genomförande av intressanta M&A-transaktioner kommer att bli väsentliga för att uppnå denna målsättning.

Den nya inriktningen kommer också med arbetsuppgifter som behöver genomföras såsom:

 1. Förbättrande av Mahas nuvarande kapitalstruktur och förstärkning av balansräkningen och likvidposition;
 2. Optimera investeringar och rörelsekostnader för att förbättra avkastningen på satsat kapital;
 3. Analys för att optimera tillgångsportföljen inklusive försäljningar och nya utbyggnader;
 4. Utse ett nytt oberoende bolag att bedöma och certifiera reserver och resurser;
 5. Upprätta en dynamisk och kraftfull arbetsplan för borrnings- och renoveringsaktiviteter.

Det tredje kvartalet var inte Maha starkaste, då produktionsvolymerna under kvartalet var lägre än planerat och förväntat. Följaktligen måste 2022 års produktionsguidning revideras till 3 000 – 3 400 BOEPD. Produktionen för niomånadersperioden som avslutades 30 september 2022 uppgick till 3 412 BOEPD; emellertid, på grund av högre priser, ökade intäkter och nettoresultat för niomånadersperioden. EBITDA för niomånadersperioden 2022 uppgick till 46,3 miljoner USD jämfört med 32,1 miljoner USD för samma period föregående år. Intäkterna för niomånadersperioden 2022 var 72,5 miljoner USD jämfört med 50,5 miljoner USD för niomånadersperioden 2021. Rörelsen netback för det tredje kvartalet påverkades av kostnader för renoveringsarbeten och lägre produktion, men Mahas rörelsens netback för niomånadersperioden om 50,9 miljoner USD har redan överträffat rörelsens netback för helåret 2021 om 46,1 miljoner USD. Maha stängde kvartalet med bruttoskulder om 49,4 miljoner USD och en likvid position om 11,3 miljoner USD vilket resulterar i Nettoskuld i förhållande till EBITDA om 0,62. Från ett mer verksamhetsinriktat perspektiv finns det starka indikatorer på att kampanjen med renoveringsarbeten i Brasilien, vilken är färdigställd och Tie-brunnarna producerar, visar en positiv trend.

Slutligen, tack för ert förtroende för den nya styrelsen och företagsledningen som kommer att leda Maha in i nästa steg. Styrelsen och företagsledningen är fokuserade på att öka aktieägarvärden och förbättra Bolagets attraktion genom förbättrade prestationer samt säkerställa nära samarbete med våra anställda, klienter och offentliga administrationer och samhälle som helhet.

Å allas vägnar på Maha vill vi personligen tacka var och en av er för er ovärderliga support såväl som Jonas Lindvall för att grunda Bolaget. Vi kommer att säkerställa att ert förtroende bibehålls när vi förstärker och växer in i nästa kapitel med full transparens, ödmjukhet och hårt arbete.

Vi ser fram emot Bolagets framtid och all den potential det har och vi kommer att hålla er nogsamt informerade om alla väsentliga händelser och framsteg framöver.

Med vänliga hälsningar

Paulo Mendonça
Verkställande direktör


Q3 webbsändning idag kl.16:00 CET

Det kommer att hållas en livepresentation idag den 15 november kl. 16:00 CET (svensk tid) där Bolaget kommer att presentera kvartalsrapporten och ge en generell bolagsuppdatering. Länk till webbsändningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca och sändningen visas också live på Nyhetsbyrån Direkts YouTube kanal. Frågor under presentationen ställs direkt i kommentarsfältet på YouTube.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2022, kl. 07:30 CET.

För mer information, kontakta:        
Paulo Mendonça (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
info@mahaenergy.ca

Bernardo Guterres (CFO)
Tel: +46 8 611 05 11       
info@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Edenred Capital invests in 5Mins AI, the “TikTok-style” learning platform2.12.2022 08:31:07 CET | Press release

Press release 2 December 2022 Edenred Capital invests in 5Mins AI, the “TikTok-style” learning platform The Edenred Group has invested in 5Mins AI, via Edenred Capital, its venture capital arm.5MinsAI is a gamified learning platform reinventing employee upskilling through a “TikTok-style” mobile-led experience. Edenred Capital invested in this seed round alongsideAlbionVC. This investment aims to drive 5Mins AI’s product development and expand its global customer base. 5Mins AI is a UK-based company founded in 2021, providing short-form learning for companies via a mobile app that delivers personalised, micro-sized videos in TikTok format, promoting continuous learning. The platform features 15,000+ bite-sized lessons from 150+ educators and coaches worldwide covering 100+ essential technical and power skills for the workplace. Since going to market in March 2022, more than 100,000+ lessons have been watched on the platform and 5Mins AI’s annual recurring revenue has grown 20x. Edenred

Correction: AB Linas Agro Group investors calendar for the 20232.12.2022 08:00:43 CET | Press release

A list of key information disclosure dates in 2023: February 28, 2023Interim half-year unaudited report for FY 2022/2023.March 1, 2023Investor Conference Webinar to introduce unaudited financial and activity results for the half-year of FY 2022/2023.May 31, 2023Interim unaudited report for 9 months of FY 2022/2023.June 1, 2023Investor Conference Webinar to introduce unaudited financial and activity results for 9 months of FY 2022/2023.August 31, 2023Interim unaudited report for 12 months of FY 2022/2023.September 4, 2023Investor Conference Webinar to introduce unaudited financial and activity results for 12 months of FY 2022/2023.Week 40 (Oct 2-6, 2023)Notice on Annual General Meeting of shareholders.Week 43 (Oct 23-27, 2023)Resolutions of the Annual General Meeting of shareholders and Annual audited results for FY 2022/2023.November 30, 2023Interim unaudited report for 3 months of 2023/2024 financial year.December 1, 2023Investor Conference Webinar to introduce unaudited financial and

PRESS RELEASE: NACON UNVEILS THE MG-X PRO MADE FOR iPHONE®2.12.2022 08:00:00 CET | Press release

NACON UNVEILS THE MG-X PRO MADE FOR iPHONE® Lesquin, 2 December 2022 – The premium gaming accessories designer NACON is pleased to announce the launch of its new MG-X Pro Made For iPhone® controller. The officially licensed Xbox MG-X Pro Made For iPhone® cloud-gaming controller is the ideal controller for subscribers to Xbox Game Pass Ultimate™. Like the MG-X Pro for Android, which has won critical acclaim since its release in January 2022, the MG-X Pro Made For iPhone® provides all the classic controls of an Xbox controller for cloud gaming on mobile with Game Pass Ultimate™ and with any compatible game in the Apple Store. The MG-X Pro Made for iPhone® is compatible with a wide range of iPhone® models, from the 6S to the latest, thanks to its adjustable holder and Bluetooth® connectivity. The MG-X Pro Made For iPhone® connects to your iPhone® in mere seconds and lets you play all games available in Xbox Game Pass Ultimate™. The ergonomic handles, asymmetric sticks, bumpers, triggers,

KBC Group: KBC Bank Ireland welcomes decision of Minister for Finance to approve the sale of substantially all of its performing loan assets and liabilities to Bank of Ireland Group2.12.2022 08:00:00 CET | Press release

Press Release Outside trading hours – Regulated information* Brussels, 2 December 2022 (8 a.m. CET, before Brussels stock exchange hours) KBC Bank Ireland welcomes decision of Minister for Finance to approve the sale of substantially all of its performing loan assets and liabilities to Bank of Ireland Group. On the 16th of April 2021, KBC Group announced that KBC Bank Ireland had entered into a Memorandum of Understanding (MoU) with Bank of Ireland Group. On the 22nd of October 2021 KBC Bank Ireland entered into a legally binding agreement with Bank of Ireland Group whereby it would acquire substantially all of KBC Bank Ireland’s performing loan assets and deposits. In addition, a small portfolio of non-performing mortgages (NPEs) will also be acquired as part of the transaction. On the 24th of May 2022 the transaction received approval from the Irish Competition and Consumer Protection Commission (CCPC), and today, 2 December 2022, KBC can confirm that the deal received final approval

Mining sector puts energy into ESG, but lacks focus on gender and diversity2.12.2022 08:00:00 CET | Press release

Demand for greater transparency fuels shift in sustainable approach, finds new survey LONDON, Dec. 02, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Energy efficiency has soared up the list of environmental priorities for the mining industry and now features in the top three for most companies, along with air and water pollution and waste management. It’s one of the key findings from a survey of global mining sector decision-makers published today by mining executive search and recruitment consultants, Stratum International, and independent ESG accreditors, Digbee. Tackling climate change and biodiversity loss come lower on the list of environmental, social and governance (ESG) factors for many mining businesses, according to the new report. And there’s a concerning lack of focus on gender and diversity for a sector which needs to change the perception that mining is a male-only environment. The issue is deemed the “least important” social priority for mining companies over the next two years. Will Coetzer