GlobeNewswire by notified

Maha Energy AB meddelar resultat för tredje kvartalet 2022 och inbjudan till webcast

Dela

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “bolaget”) presenterar resultatet för tredje kvartalet 2022. Rapporten är bifogad i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca.

Höjdpunkter

(alla belopp är i amerikanska dollar om ej annat anges)

Tredje kvartalet 2022

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas för det tredje kvartalet 2022 var 2 389 BOEPD (Q3 2021: 3 610 BOEPD)
 • Intäkter om 17,7 miljoner USD (Q3 2021: 19,5 miljoner USD)
 • Rörelsens netback uppgick till 11,0 miljoner USD eller 50,81 USD per fat oljeekvivalenter (BOE) (Q3 2021: 13,6 miljoner USD eller 41,17 USD per BOE)
 • EBITDA om 9,6 miljoner USD (Q3 2021: 12,9 miljoner USD)
 • Periodens resultat uppgick till 2,6 miljoner USD (Q3 2021: 6,1 miljoner USD)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning om 0,02 USD (Q3 2021: 0,05 USD)

Niomånadersperioden som avslutades 30 september 2022

 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja och gas för nio månader 2022 var 3 412 BOEPD (nio månader 2021: 3 485 BOEPD)
 • Intäkter om 72,5 miljoner USD (nio månader2021: 50,5 miljoner USD)
 • Rörelsens netback uppgick till 50,9 miljoner USD eller 58,25 USD per fat oljeekvivalenter (BOE) (nio månader 2021: 34,1 miljoner USD eller 36,92 USD per BOE)
 • EBITDA om 46,3 miljoner USD (nio månader 2021: 32,1 miljoner USD)
 • Periodens resultat uppgick till 22,8 miljoner USD (nio månader 2021: 14,2 miljoner USD)
 • Vinst per aktie före och efter utspädning om 0,19 USD (nio månader 2021: 0,13 USD)
 • Likvida medel om 11,3 miljoner USD (31 december 2021: 25,5 miljoner USD)

Finansiell information i sammandrag

(TUSD, om ej annat anges)Q3 2022Q2 2022Q1
2022
Q4 2021Q3 2021Nio månader2022Nio månader
2021
Helår
2021
Dagsproduktion, netto (BOEPD)2 3893 2924 5803 0983 6103 4123 4853 387
Intäkter17 65724 01830 83117 81819 49672 50650 48868 306
Rörelsens netback10 99817 40822 52811 91313 56850 93434 14746 060
EBITDA9 64814 62122 06915 61512 90946 33832 11047 725
Periodens resultat2 5938 21912 0307 3636 08322 84214 22421 587
Vinst per aktie – före utspädning (USD)0,020,070,100,060,050,190,130,19
Vinst per aktie – efter utspädning (USD)0,020,070,100,060,050,190,130,19
Likvida medel11 33823 86329 41625 53531 77811 33831 77825 535

Brev till aktieägarna

Kära vänner och aktieägare i Maha Energy AB,

Under det tredje kvartalet 2022 har Bolaget genomfört ett antal väsentliga styrelseförändringar och förändringar på företagsledande positioner vilket förstärker Mahas bolagsstyrningsstruktur och ledarskap. Först godkände Mahas aktieägare förslaget att välja Fabio Vassel, Paulo Thiago Mendonça och Enrique Peña till ordinarie styrelseledamöter fram till nästa årsstämma i 2023. De ersatte Jonas Lindvall, Nicholas Walker, och Christer Lindholm. Fabio Vassel valdes till styrelsens ordförande och ersätter Harald Pousette som kvarstår som ordinarie styrelseledamot. De nya styrelseledamöterna representerar Starboard Group som är ett brasilianskt Private Equity-bolag med omfattande erfarenhet och en stark historik inom olja och gas speciellt på den brasilianska marknaden.

Starboard designade och skapade 3R Petroleum, ett börsnoterat brasilianskt oberoende olje- och gasbolag med ett marknadsvärde på över 2 miljarder USD. 3R var den mest lyckosamma deltagaren i Petrobras avyttringsprogram som tog in mer än 2 miljarder USD i eget kapital och skulder. Paulo och Fabio är tidigare ordförande och styrelseledamöter i 3R och var avgörande för att utveckla 3R till ett av de ledande mindre oljebolagen i Latinamerika.

Den nya styrelsen har utsett Paulo Mendonça till ny verkställande direktör (CEO) i Bolaget och Bernardo Guterres till ny ekonomidirektör (CFO). Utöver sina erfarenheter hos 3R har Paolo också ansvarat för betydande transaktioner, omfattande mer än 5 miljarder USD, i olje- och gasindustrin. Innan dess var Paolo chef för Investment Banking på Brasil Plural’s Investment Banking division och ansvarig för mergers & acquisitions (M&A) samt aktie- och kapitalmarknadstransaktioner.

Bernardo har omfattande erfarenhet från den brasilianska finansmarknaden och olje- och gassektorn. Bernardo har arbetat på ledande bolag såsom Itaú BBA, Deutsche Bank, Opportunity Private Equity, och Safra’s Private Equity and Investment Banking division. Han är dessutom tidigare styrelseledamot i Petroreconcavo, ett viktigt mindre brasilianskt oljebolag, där han strukturerade och ledde den första förvärvsfinansieringen inom olja och gas på fastlandet i Brasilien motsvarande en investering på ca 300 miljoner USD.

Dessa förändringar är ett led i Bolagets nya strategiska positionering vilken kommer att fokusera på utbyggnad av Bolagets verksamhet genom organisk och icke-organisk tillväxt för att maximera avkastningen till aktieägarna. Upphandling och genomförande av intressanta M&A-transaktioner kommer att bli väsentliga för att uppnå denna målsättning.

Den nya inriktningen kommer också med arbetsuppgifter som behöver genomföras såsom:

 1. Förbättrande av Mahas nuvarande kapitalstruktur och förstärkning av balansräkningen och likvidposition;
 2. Optimera investeringar och rörelsekostnader för att förbättra avkastningen på satsat kapital;
 3. Analys för att optimera tillgångsportföljen inklusive försäljningar och nya utbyggnader;
 4. Utse ett nytt oberoende bolag att bedöma och certifiera reserver och resurser;
 5. Upprätta en dynamisk och kraftfull arbetsplan för borrnings- och renoveringsaktiviteter.

Det tredje kvartalet var inte Maha starkaste, då produktionsvolymerna under kvartalet var lägre än planerat och förväntat. Följaktligen måste 2022 års produktionsguidning revideras till 3 000 – 3 400 BOEPD. Produktionen för niomånadersperioden som avslutades 30 september 2022 uppgick till 3 412 BOEPD; emellertid, på grund av högre priser, ökade intäkter och nettoresultat för niomånadersperioden. EBITDA för niomånadersperioden 2022 uppgick till 46,3 miljoner USD jämfört med 32,1 miljoner USD för samma period föregående år. Intäkterna för niomånadersperioden 2022 var 72,5 miljoner USD jämfört med 50,5 miljoner USD för niomånadersperioden 2021. Rörelsen netback för det tredje kvartalet påverkades av kostnader för renoveringsarbeten och lägre produktion, men Mahas rörelsens netback för niomånadersperioden om 50,9 miljoner USD har redan överträffat rörelsens netback för helåret 2021 om 46,1 miljoner USD. Maha stängde kvartalet med bruttoskulder om 49,4 miljoner USD och en likvid position om 11,3 miljoner USD vilket resulterar i Nettoskuld i förhållande till EBITDA om 0,62. Från ett mer verksamhetsinriktat perspektiv finns det starka indikatorer på att kampanjen med renoveringsarbeten i Brasilien, vilken är färdigställd och Tie-brunnarna producerar, visar en positiv trend.

Slutligen, tack för ert förtroende för den nya styrelsen och företagsledningen som kommer att leda Maha in i nästa steg. Styrelsen och företagsledningen är fokuserade på att öka aktieägarvärden och förbättra Bolagets attraktion genom förbättrade prestationer samt säkerställa nära samarbete med våra anställda, klienter och offentliga administrationer och samhälle som helhet.

Å allas vägnar på Maha vill vi personligen tacka var och en av er för er ovärderliga support såväl som Jonas Lindvall för att grunda Bolaget. Vi kommer att säkerställa att ert förtroende bibehålls när vi förstärker och växer in i nästa kapitel med full transparens, ödmjukhet och hårt arbete.

Vi ser fram emot Bolagets framtid och all den potential det har och vi kommer att hålla er nogsamt informerade om alla väsentliga händelser och framsteg framöver.

Med vänliga hälsningar

Paulo Mendonça
Verkställande direktör


Q3 webbsändning idag kl.16:00 CET

Det kommer att hållas en livepresentation idag den 15 november kl. 16:00 CET (svensk tid) där Bolaget kommer att presentera kvartalsrapporten och ge en generell bolagsuppdatering. Länk till webbsändningen finns tillgänglig på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca och sändningen visas också live på Nyhetsbyrån Direkts YouTube kanal. Frågor under presentationen ställs direkt i kommentarsfältet på YouTube.

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 november 2022, kl. 07:30 CET.

För mer information, kontakta:        
Paulo Mendonça (CEO)
Tel: +46 8 611 05 11        
info@mahaenergy.ca

Bernardo Guterres (CFO)
Tel: +46 8 611 05 11       
info@mahaenergy.ca

Victoria Berg (Investor Relations)
Tel: +46 8 611 05 11      
victoria@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströmsolje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är verksam på fyra oljefält, Tartaruga- och Tiefältet i Brasilien samt LAK Ranch och Illinois Basin i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA och i Rio de Janeiro, Brasilien. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Benteler terminates the previously-announced sale to Tenaris of its Shreveport, Louisiana pipe manufacturing plant5.2.2023 19:20:07 CET | Press release

LUXEMBOURG, Feb. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE and Mexico: TS and EXM Italy: TEN) announced today that Benteler North America Corporation has exercised its right to unilaterally terminate, effective immediately, the previously-announced agreement for the sale to Tenaris of 100% of the shares of U.S. steel pipe producer Benteler Steel & Tube Manufacturing Corporation. Tenaris is a leading global supplier of steel tubes and related services for the world’s energy industry and certain other industrial applications. Giovanni Sardagna Tenaris 1-888-300-5432 www.tenaris.com

SKEL fjárfestingafélag hf.: Amendment to the financial calendar and previously disclosed information4.2.2023 19:13:54 CET | Press release

The audit of SKEL’s financial statements for the year 2022, which has not been finalized, has resulted in a change of its presentation due to the company‘s transition into an investment company. Shares in subsidiaries were capitalized according to the equity method until year end 2021 but are recognised at fair value through profit or loss from the beginning of 2022. This results in a previously unrealized fair value change from 2021 of ISK 2.6 billion that was formerly accounted for directly through equity, will instead be recognised in the income statement for 2022. This change of presentation has no effect of previously announced equity for year-end 2022 of ISK 33.0-33.5 billion. Further, this does not alter the company’s ability to pay dividend. The company‘s estimated earnings net of tax will, however, increase by ISK 2.6 billion and amount to ISK 17.1-17.6 billion instead of ISK 14.5-15.0 billion as was previously announced on 31 January 2023. The company has decided to change th

City of Vacaville Introduces Next Generation to Biotechnology and Advanced Manufacturing4.2.2023 05:18:05 CET | Press release

Vacaville high school students explore local career opportunities to honor National Career Technical Education Month VACAVILLE, Calif., Feb. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- February is National Career Technical Education (CTE) Month, and the City of Vacaville joined the celebration by hosting a field trip for 58 Vacaville high school students February 3. The field trip included several locations around Vacaville and Solano County to explore advanced manufacturing and biotechnology. Every February, the Association for Career and Technical Education encourages communities to celebrate CTE Month, to raise awareness of the role that CTE has in readying learners for college and career success. This is also a time when the City of Vacaville recognizes and celebrates the contributions and achievements of community CTE partners including Solano Community College (SCC) and The Workforce Development Board of Solano County. “This field trip is an excellent opportunity for Vacaville’s young people to

Patients with hidradenitis suppurativa experienced sustained efficacy and symptom improvement at one year when treated with Novartis Cosentyx®4.2.2023 00:30:00 CET | Press release

In two of the largest Phase III trials conducted in hidradenitis suppurativa (HS), Cosentyx® (secukinumab) treatment response rates continued to improve beyond the primary endpoint analysis at Week 16 to more than 55% at Week 52, as evaluated by the HS Clinical Response (HiSCR) measure1 Safety findings were consistent with the well-established safety profile of Cosentyx in its approved indications1 HS is a recurrent skin disease affecting one in 100 people worldwide, causing painful, boil-like abscesses that can lead to open wounds and irreversible scarring in the most intimate parts of the body2,3 There is only one approved therapy for HS and many patients, even those on treatment, still experience uncontrolled symptoms4 Basel, February 4, 2023 – Novartis announced today that The Lancet has published long-term data from the pivotal SUNSHINE and SUNRISE trials evaluating Cosentyx® (secukinumab) in moderate-to-severe hidradenitis suppurativa (HS)1. In two of the largest Phase III trials

Maha Energy meddelar reserv- och resursrapport per 31 december 20223.2.2023 21:45:00 CET | Pressemelding

McDaniel & Associates Consultants Ltd. (“McDaniel”) har genomfört sin första utvärdering av Maha Energy AB:s (publ) (”Maha” eller ”Bolaget”) reserver och resurser. Väsentliga förändringar från föregående års reserv- och resurssiffror är hänförliga till: att den tidigare annonserade utfarmningen och Joint Operating Agreement avtalet med Mafraq Energy LLC avseende Block 70 i Oman slutförs. Maha är operatör på Block 70 och Mahas licensandel minskar till 65 procent till följd härav.att den tidigare offentliggjorda transaktionen avseende den förväntade avyttringen av Mahas brasilianska verksamhet och följaktligen bolagets olje- och gastillgångar, där försäljningsavtalet undertecknades den 27 december 2022, resulterar i att inga reserver redovisas för fälten Tie och Tartaruga. Mahas reserver1 per 31 december 2022 2022 Maha Energy AB bruttoreserver före skatt (miljoner fat)KategoriTillgångar i USAMafraqTotalt1P1,340,421,762P2,740,523,263P3,590,624,21 De huvudsakliga förändringarna i årets res