GlobeNewswire by notified

Maha Energy AB meddelar resultat för första kvartalet 2023 och inbjudan till webcast

Dela

Maha Energy AB (publ) (“Maha” eller “bolaget”) presenterar resultatet förförsta kvartalet 2023. Rapporten är bifogad idetta pressmeddelande och finns även tillgänglig på bolagets hemsida www.mahaenergy.ca.

Första kvartalet 2023
Beloppen nedan avser enbart kvarvarande verksamhet

 • Maha slutförde den 28 februari 2023 försäljningen av sitt brasilianska dotterbolag (avvecklad verksamhet) för en köpeskilling om upp till 186,9 miljoner USD (inklusive villkorad köpeskilling), med betalning om 138 miljoner USD plus 9,3 miljoner USD i rörelsekapitaljustering, netto, justering för likvida medel om 3,7 miljoner USD, netto och 36,1 miljoner USD som ska betalas när vissa milstolpar har uppnåtts.
 • Bolagets ingår ett bindande avtal avseende förvärv av DBO 2.0 S.A. En extra bolagsstämma den 29 mars 2023 bekräftade förvärvet.
 • Utfarmning av 35 procent intresseandel i Block 70 till Mafraq Energy LLC och produktionstest inleds.
 • Genomsnittlig dagsproduktion av olja från kvarvarande verksamhet under Q1 2023 var 233 BOEPD (Q1 2022 från kvarvarande verksamhet: 462 BOEPD).
 • Intäkter om 1,5 miljoner USD (Q1 2022: 3,7 miljoner USD).
 • Rörelsens netback uppgick till 0,6 miljoner USD (Q1 2022: 1,9 miljoner USD).
 • EBITDA uppgick till -0,2 miljoner USD (Q1 2022: 0,5 miljoner USD).
 • Periodens resultat uppgick till -2,4 miljoner USD (Q1 2022: 2,7 miljoner USD).
 • Vinst per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 USD (Q1 2022: -0,02 USD).
 • Likvida medel per den 31 mars 2023 uppgick till 63,8 miljoner USD (31 december 2022: 19,5 miljoner USD exklusive likvida medel från tillgångar som innehas för försäljning).
 • Spärrade likvida medel den 31 mars 2023 uppgick till 46,5 miljoner USD (31 mars 2022: noll).
 • Totala likvida medel per den 31 mars 2023 (inklusive spärrade likvida medel om 46,5 miljoner USD) uppgick till 110,4 miljoner USD (31 december 2022: 19,5 miljoner USD exklusive likvida medel från tillgångar som innehas för försäljning).

Finansiell information i sammandrag för kvarvarande verksamhet

(TUSD, om ej annat anges)Q1 2023Q1 20221Helår 2022
Dagsproduktion, netto (BOEPD)233462401
Intäkter1 4863 71612 327
Rörelsens netback6481 9236 523
EBITDA-237533-420
Periodens resultat från kvarvarande verksamhet-2 378-2 693-12 529
Vinst per aktie – före och efter utspädning (USD)-0,02-0,02-0,10
Likvida medel63 84929 41619 520

Brev till Aktieägare

Kära vänner och aktieägare i Maha Energy,

Första kvartalet 2023 var ur en finansiell och operationell synvinkel ett övergångskvartal. Maha slutförde två betydande transaktioner: försäljningen av Bolagets brasilianska dotterbolag till PetroRecôncavo samt slutförandet av utfarmningen av 35 procents intresseandel i Block 70 samt att produktionstest inleddes på blocket. Därtill offentliggjordes också undertecknandet av ett slutgiltigt avtal med aktieägarna i DBO 2.0.

Den 28 februari 2023 offentliggjorde vi att försäljningen av det brasilianska dotterbolaget Maha Energy Brasil för en sammanlagd köpeskilling om upp till 186,9 miljoner USD hade slutförts. Denna avyttring var ett viktigt steg inom Bolagets nya strategiska positionering, med kontinuerligt fokus på att skapa aktieägarvärde. Denna försäljning stärkte väsentligt vår balansräkning och kassa och gör det möjligt för oss att sträva efter ytterligare möjligheter inom olje- och gasmarknaden.

Tidigare under kvartalet offentliggjorde vi att vi ingått ett Joint Operating Agreement-avtal (”JOA”) med Mafraq Energy LLC avseende Block 70 i Oman. Denna överenskommelse innebar också att utfarmningen av 35 procents intresseandel till Mafraq Energy LLC slutfördes. Genom att bli partner med Mafraq, ett lokalt bolag med regional expertkunskap, har Maha ytterligare kunnat validera tillgångens värde.

Vi inledde också produktionstest på Block 70 i mitten av mars. Den första brunnen som kopplades upp mot testsystemet var Mafraq-9. Vi kommer att fortsätta med att utöka testet med nya brunnar tills alla åtta nya produktionsbrunnar har säkerhetstestats och kopplats upp.

Vår sammanslagning av verksamheterna med DBO 2.0 godkändes av en extra bolagsstämma i mars, och slutförandet är villkorad sedvanliga förbehåll, vilka parterna håller på att slutföra. I april rapporterades uppdaterade 2P-reserver om 18,8 miljoner fat oljeekvivalenter för klustren Peroá och Papa Terra, i vilka DBO för närvarande har indirekta intresseandelar i egenskap av aktieägare i 3R Offshore. Denna transaktion skall återställa Maha proforma-produktion till 2 291 fat oljeekvivalenter på dag (siffror för april).

Jag är också glad över att under kvartalet kunnat välkomna både vår nya CFO Guilherme Guidolin de Campos och vår nya Chief Legal and Compliance Officer Barbara Bittencourt. Guilherme är nu baserad i Oman och har en unik kombination av expertkunskap inom både ledning och finans, samt har en djup förståelse för Bolaget. Barbara har en omfattande karriär som partner i större advokatfirmor och hon har de senaste tio åren helt och hållet ägnat sig åt olje- och gasmarknaden.

Det första kvartalet var sannerligen ett omformande och spännande kvartal, som också utgör en startpunkt för det nya Maha med en robust kapitalstruktur. Vi ämnar fortsätta på vår väg mot tillväxt och vi har upprättat en robust lista med möjliga transaktioner inom förvärv- och sammanslagningar, vilken nu analyseras och utvärderas. Vi uppskattar att ni följer med oss på resan.

Med vänliga hälsningar

Paulo T. Arantes de Mendonça
Verkställande direktör

Q1webbsändning idag kl.16:00 CEST

Maha inbjuder alla intressenter till en webbsänd presentation idag klockan 16.00. Paulo Thiago Mendonça, VD, och Guilherme Guidolin de Campos, CFO, kommer att presentera delårsrapporten och aktuella händelser.

Presentationen genomförs på engelska och sänds direkt. Presentationen spelas in och kommer att finnas tillgänglig på bolagets webbsida och YouTube kanal. Frågor till presentationen kan skickas i förväg till info@mahaenergy.ca eller ställas direkt under presentationen i kommentarsfältet på YouTube.

Länk till presentationen: https://youtube.com/live/lpxW_FDRDYM?feature=share

Denna information är sådan information som Maha Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den22maj 2023, kl. 07:30 CEST.

För mer information, kontakta:
Paulo Thiago Mendonça, VD, Telefon: +46 8 611 05 11, E-post: info@mahaenergy.ca
Guilherme Guidolin de Campos, CFO, Telefon: +46 8 611 05 11, E-post: info@mahaenergy.ca
Jakob Sintring, Head of IR, Telefon: +46 8 611 05 11, E-post: info@mahaenergy.ca

Kort om Maha

Maha Energy AB (publ) är ett listat, internationellt uppströms olje- och gasbolag vars affärsverksamhet inkluderar prospektering, utveckling och produktion av råolja och naturgas. Strategin är att inrikta sig på att utveckla underpresterande kolvätetillgångar på en global basis. Maha är operatör för Block 70 i Oman och för tillgångar i USA. Bolagets aktier är listade på Nasdaq Stockholm (MAHA-A). Bolagets huvudkontor ligger i Stockholm, Sverige. Bolaget har även ett tekniskt kontor i Calgary, Kanada, samt operativa kontor i Grayville, Illionis, USA, i Rio de Janeiro, Brasilien och i Muskat, Oman. För mer information, vänligen besök vår hemsida www.mahaenergy.ca.


1 Jämförande period (Q1 2022) har justerats för att avse kvarvarande verksamhet.

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Cortus Energy testlevererar syngas till bandugn hos Höganäs AB30.5.2023 17:15:28 CEST | Pressemelding

Cortus har de senaste två veckorna på dagtid levererat syngas till Höganäs bandugn för intrimning av brännarsystem inför kommande driftprover. Intrimningen har gått bra och följs upp med drift och utbildning av driftspersonal under de kommande veckorna. Testleveransen av syngas till en av Höganäs bandugnar är det första steget i att ersätta fossil naturgas med syngas i Höganäs AB:s produktion inom ramen för det samarbete som startades för sex år sedan mellan Cortus och Höganäs. När utbildning av driftspersonal är klar och produktionen är redo kan dagtidstesterna övergå i långtidstester och förhoppningsvis kontinuerliga syngasleveranser. Om allt går som planerat kan det här påbörjas under andra halvan av augusti i år. ”Detta är en glädjens dag för oss på Cortus och en belöning efter alla de vedermödor som varit kring vår WoodRoll® -anläggning. Vi vill också uttrycka vår tacksamhet till alla på Höganäs AB för deras stora tålamod”, säger Rolf Ljunggren, grundare och t f VD i Cortus Energy

TRESU Investment Holding A/S – Announcement of Q1 2023 Interim Report30.5.2023 17:00:00 CEST | Press release

TRESU INVESTMENT HOLDING A/S ANNOUNCEMENT NO. 03.2023 30.05.2023 TRESU Investment Holding A/S – Announcement of Q1 2023 Interim Report Tresu Investment Holding A/S today publishes the Q1 2023 Interim Report and presentation of the financial results. We are pleased to invite you to the financial results call, which is being held Wednesday, 7 June 2023, at 1pm CET. The Interim Report will be presented by Christian Jacob Flarup, CEO and Torben Børsting, CFO. After the presentations there will be an opportunity for Q+A. A recording of the results call will be made available for four hours on the TRESU IR website. To register for the investor call, please send an e-mail to Financial manager at TRESU A/S Finn Holm no later than 6 June 2023 9am CET - fho@tresu.com Christian Jacob Flarup CEO, TRESU For further details, please contact: CEO, Christian Jacob Flarup, phone: +45 2027 7971 CFO, Torben Børsting, phone: +45 5130 2780 Attachments: TRESU Investment Holding AS – Q1 2023 Reporting Q1 2023

Transactions in connection with share buy-back program30.5.2023 17:00:00 CEST | Press release

Company announcement no. 22 - 23 30 May 2023 Transactions in connection with share buy-back program On 8 May 2023 NTG Nordic Transport Group (“NTG”) announced a share buy-back program, as described in company announcement no. 17 - 23. The program will be executed in accordance with the principles of Regulation No. 596/2014 of the European Parliament and Council of 16 April 2014 (MAR) and Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052, also referred to as the Safe Harbor rules. The purposes of the share buy-back program are to meet obligations relating to acquisition of minority shareholders’ shares in NTG subsidiaries under the “Ring-the-Bell” concept, cover obligations arising under share-based incentive programs, and potentially for other purposes such as payment in relation to potential M&A transactions. Under the share buy-back program NTG will purchase its own shares for an aggregate maximum amount of DKK 125,000,000, up to 350,000 shares (nominally DKK 7,000,000), corresponding t

Bang & Olufsen A/S – finanskalender30.5.2023 16:49:43 CEST | pressemeddelelse

Herved følger offentliggørelsesdatoer for Bang & Olufsens planlagte finansielle rapporter samt datoer for generalforsamlinger i 2023 og 2024. Delårsrapporter og årsrapporter vil blive offentliggjort de anførte datoer om morgenen. 2023 Torsdag 6. juliÅrsrapport 2022/23 Torsdag 17. augustGeneralforsamling (Seneste frist for emner til dagsordenen er 6. juli) Onsdag 11. oktoberDelårsrapport (1. kvartal 2023/24) 2024 Onsdag 10. januarDelårsrapport (2. kvartal 2023/24) Onsdag 10. aprilDelårsrapport (3. kvartal 2023/24) Torsdag 4. juliÅrsrapport 2023/24 Torsdag 15. augustGeneralforsamling (Seneste frist for emner til dagsordenen er 4. juli) For yderligere information, kontakt venligst: Cristina Rønde Hefting Investor Relations Phone: +45 4153 7303 Vedhæftet fil BO_2209_Financial calendar 2023-24_DK

Bang & Olufsen A/S – financial calendar30.5.2023 16:49:43 CEST | Press release

Please be informed of the following dates for Bang & Olufsen’s planned publication of financial reports and dates for Annual General Meetings in 2023 and 2024. Interim reports and annual reports are expected to be published in the morning on the listed dates. 2023 Thursday 6 JulyAnnual report 2022/23 Thursday 17 AugustAnnual General Meeting (Deadline for subjects and proposals to the agenda is 6 July) Wednesday 11 OctoberInterim report (1st quarter 2023/24) 2024 Wednesday 10 January Interim report (2nd quarter 2023/24) Wednesday 10 AprilInterim report (3rd quarter 2023/24) Thursday 4 JulyAnnual report 2023/24 Thursday 15 AugustAnnual General Meeting (Deadline for subjects and proposals to the agenda is 4 July) For further information, please contact: Cristina Rønde Hefting Investor Relations Phone: +45 4153 7303 Attachment BO_2209_Financial calendar 2023-24_UK