Må ha tillit til at skoleledere sammen med lærere gjør det beste for elevene.

Del

Vi må gi skolelederne, lærerne og andre ansatte tillit til å ta de faglige, pedagogiske avgjørelsene sammen med elevene.  Vi trenger en tillitsreform i skolen! Derfor er Skolelederforbundet veldig glad for at hele komiteen stiller seg bak at ti prosent av timene i hvert fag kan flyttes til andre fag eller brukes tverrfaglig i grunnskolen. Men videregående skole må også få denne fleksibiliteten.

Torsdag 1. juni vedtar Stortinget en ny opplæringslov. Komiteen har avgitt sin innstilling og Skolelederforbundet mener at opplæringsloven har blitt mer oppdatert, relevant og mer tilpasset til skolehverdagen.

  • Skolelederforbundet er glade for at loven setter elevene i sentrum både når det gjelder deltagelse, medvirkning, oppfølging og overganger – for vi vet at det er utfordrende for alle og vanskelig for mange barn og unge.

Vi er fornøyd med at det er et sterkt fokus på at alle skal få mulighet til å kunne gjennomføre videregående opplæring, også voksne – og vi er glade for at yrkesfagene styrkes. Sier leder i Skolelederforbundet Stig Johannessen.

 

Videregående skole trenger mer fleksibilitet

Vi må gi skolelederne, lærerne og andre ansatte tillit til å ta de faglige, pedagogiske avgjørelsene i tråd med OD og LK 20 sammen med elevene.  Vi trenger en tillitsreform i skolen! Derfor er Skolelederforbundet veldig glad for at hele komiteen stiller seg bak at ti prosent av timene i hvert fag kan flyttes til andre fag eller brukes tverrfaglig i grunnskolen. Men videregående skole må også få denne fleksibiliteten.

 

  • Det er viktig at Utdanningskomiteen understreker at de ønsker en vurdering om videregående skole også skal få denne muligheten. Skolelederforbundet håper at denne vurderingen vil bli gjort raskt slik at videregående skole også får denne fleksibiliteten. Sier Stig Johannessen

Fleksibilitet i fag- og timefordeling er nødvendig for handlingsrommet for faglig – pedagogiskledelse, lokale tilpasninger og elevens medvirkning og arbeid med læringsmiljø.

  • Vi vil påstå at denne rigide rammen fag og timefordelingen legger er til hinder for - og i motsetning til- intensjonen i Kunnskapsløftet og fagfornyelsen. Vi må kunne gi tid til elevmedvirkning og læringsmiljøarbeid. Aktiv deltakelse krever fleksibilitet i fag- og timefordelingen. Fleksibilitet er nødvendig for å skape felleskap og rom for klassens time og kulturskapende aktiviteter med forankring både i opplæringslov, Overordnet del og fagene. Fleksibilitet vil gi mer mulighet for samarbeid både internt i den enkelte skole men også mellom skole, arbeidslivet og øvrige aktører i samfunnet rundt skolen. Tillit til skolens profesjonelle vurderingskompetanse om hvordan et slikt handlingsrom kan nyttes må styrkes!  Sier Stig Johannessen

 En skole en rektor!

Kompetente og motiverte skoleledere er nødvendig for å sikre god danning og utdanning for barn og unge i skoler og barnehager. All forskning på god ledelse presiserer at nærhet og tilhørighet er avgjørende.  Ansvar for flere skoler gir ikke en tilstedværende og god faglige og pedagogisk ledelse. Skolelederforbundet er bekymret for at loven slik den ligger i forslaget ikke tar inn over seg kompleksiteten i det å lede og utvikle skolen til det beste for barn og unge i tråd med andre deler av opplæringsloven.

  • Når Utdanningskomiteen presiserer at rektor fortrinnsvis skal lede en skole, men at det kan gjøres unntak i særlige tilfeller er vi glade for at vi skoleledere delvis har blir hørt og tatt på alvor men det er egentlig ikke nok!  Vi håper at Stortinget også vil presisere at listen for et slikt unntak må henge svært høyt når loven vedtas om noen dager. Sier Stig Johannessen

For å sikre kvalitet og utvikling i skolen er det nødvendig å lovfestes at skoleledere skal ha faglig og pedagogisk påfyll. Skolelederforbundet er glad for at dette blir lovfestet.

  • Vi vet at etter- og videreutdannings tilbudet til skoleledere er altfor dårlig. Nå er skolelederforbundet glad for at retten blir lovfestet, men det er viktig med oppfølging på dette i etterkant både økonomisk og gjennom en helhetlig lederutviklingplan som er finanisert på lik linje med de øvrige yrkesgrupper med statlige føringer. Understreker forbundsleder Johannessen

Den ferske deltagerundersøkelsen for den nasjonale rektorutdanningen, som heter «Manglende tilrettelegging for videreutdanning som skoleleder» viser at halvparten av de som deltok i undersøkelsen svarte at de ikke fikk avlastning med oppgaver for å frigjøre tid til å jobbe med utdanningen. Manglende tilrettelegging gir en umulig balanse mellom jobb, studier og fritid, og er en viktig årsak til at mange ikke kan gjennomføre med et akseptabelt arbeidspress som øvrige yrkesgruppene i vår sektor som er innen samme ordning.

  • Den viktigste lederen må prioriteres avslutter Stig Johannsen.

 

Kontakter

Skolelederforbundet

Fagorganisasjon for ledere i oppvekst- og opplæringssektoren.

Følg pressemeldinger fra Skolelederforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Skolelederforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skolelederforbundet

Laget rundt barna og de unge må styrkes – lønns-og prisvekst justeringer er ikke nok11.5.2023 17:40:57 CEST | Pressemelding

Skolelederforbundet savner en tydeligere prioritering av barn og unge Regjeringen henter 56 milliarder fra oljefondet, og mye av dette går til å redusere gapet som har oppstått i kommunens utgifter. Det er mange områder som får sin påplussing og det er viktig og det er vi glade for, men styrkningen av laget rundt barn og unge, gi tidlig innsats og forebygge, der trenger vi ressurser og flere støttespillere som helsesykepleiere, psykologer, miljøarbeidere og pedagoger i skolene og barnehagene. Vi ser av undersøkelser og vet av erfaring at flere barn og unge har en utfordrende hverdag. Vi må sette inn ressurser der det er behov for det, - der barn og unge er; i barnehagene og skolene, sier Stig Johannessen.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom