Fagforbundet

Lytt til folkeviljen i Finnmark!

Del

Følgende uttalelse ble vedtatt av Fagforbundets landsstyre ettermiddagen fredag 15. juni.

Fagforbundets prinsipielle tilnærming til kommune- og regionreformene er de tre «F’er»: Folkeavstemning, Frivillighet og Fakta. Regjeringen er nå i ferd med å overkjøre disse prinsippene.

Et overveldende flertall av Finnmarks befolkning er mot at fylket slås sammen med Troms. Dette er den viktigste, men ikke den eneste grunnen til at Finnmark bør bestå. Fagforbundets landsstyre ber regjeringen besinne seg og lytte til innbyggernes vilje.

I folkeavstemningen 14. mai i år sa hele 87 prosent av Finnmarks befolkning nei til å slå sammen Finnmark med Troms fylke. Å trosse et så krystallklart råd som finnmarkingene har gitt, undergraver det noe av det beste ved Norge: Tilliten mellom innbyggerne og myndighetene. Kommunalminister Monica Mælands trussel om maktbruk og straff dersom Finnmark følger innbyggernes råd, svekker forholdet mellom folk og politikere.

Finnmark har i dag et betydelig antall kompetansearbeidsplasser knyttet til fylkesadministrasjonen, blant disse et flertall av kvinnearbeidsplasser. Ved en sammenslåing vil mange av disse forsvinne fra Finnmark. Nedleggingen av fylket vil også føre til tap av arbeidsplasser i frivillig og privat virksomhet. Dermed fjernes arbeidsplasser som også er viktige for folk-til-folk-samarbeidet nær grensen til Russland. På sikt kan dessuten finnmarkingenes representasjon på Stortinget bli betydelig svekket.

«Det er langt, dette landet», skrev dikteren Rolf Jakobsen. Finnmark har en sterk historie der folket er prøvd mer enn noe annet sted i Norge. En nedlegging av Finnmark fylke mot folkets klare vilje er skadelig for innbyggerne i Finnmark og for Norge.

Kontakter

For nærmere opplysninger: Kommunikasjonssjef Kjell-Erik Kallset 952 28 158

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 390 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

Åpning av barnehager forutsetter tett samarbeid og tillit til de ansatte15.4.2020 16:22:42 CESTPressemelding

– Trygge ansatte vil gi en god start. Det er viktig at kommuner og barnehageeiere lytter til sine ansatte, gir de gode forutsetninger og nok tid til å skape trygghet for sin egen arbeidssituasjon og ikke minst for barna som kommer tilbake, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Fagforbundet har over 390 000 medlemmer og er den største arbeidstakerorganisasjon i barnehagesektoren. Nord mener at hvis de ansatte gis tillit så vil de finne forsvarlige måter å utvide barnehagetilbudet på framover.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom