Statens vegvesen

Lyser ut kontrakt for drift og vedlikehold av riksveiene i Ofoten

Del
Statens vegvesen inviterer til konkurranse om å holde riksveiene i Ofoten trygge og framkommelige fram til 2028. Samtidig settes nye krav til klima og miljø.
Hålogalandsbrua inngår i den nye riksveikontrakten i Ofoten. Bildet er tatt rett før åpninga av brua i 2018. Foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen.
Hålogalandsbrua inngår i den nye riksveikontrakten i Ofoten. Bildet er tatt rett før åpninga av brua i 2018. Foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen.

Kontrakten omfatter 314 kilometer vei, hvor 23 kilometer er gang- og sykkelveier. Den strekker seg fra ferjeleiene på E6 Skarberget og Rv 827 i Kjøpsvik nordover til Brandvoll på E6 i Bardu. E10 fra Riksgrensen mot Sverige til Tjeldsundbrua inngår også i kontrakten. Veiene går gjennom kommunene Narvik, Gratangen, Lavangen, Bardu, Evenes og Tjeldsund.

Fra by til fjelloverganger

– Kontrakten byr på både bydrift i Narvik og utfordrende fjelloverganger, flere store bruer og 13 tunneler. Det er korte avstander mellom høyfjell og lavland, og høyfjellsproblematikk på værutsatte strekninger som E10 mot Riksgrensen. Dette er godt trafikkerte veier i nordnorsk målestokk, med en høy andel tungtrafikk, sier byggeleder Renate Dahlmo i Statens vegvesen.

Entreprenøren har ansvar for brøyting, sommerdrift og løpende vedlikehold av veiene.

Vegvesenet stiller miljøkrav

Statens vegvesen er pådriver for det grønne skiftet, og har skjerpet kravene til miljø og reduserte klimautslipp i alle kontrakter. Entreprenøren må derfor ta i bruk kjøretøy og maskiner med lavere utslipp, og det skal rapporteres på drivstoff og energiforbruk.

Det settes strenge krav til avfallshåndtering, inkludert slam fra tunnel og strøsand fra veien.

Statens vegvesen oppfordrer til refoliering av skilt der dette er mulig, og entreprenøren belønnes for gjenbruk av skilt.

Den nye kontrakten gjelder i fem år fra 1. september 2023 og ut august 2028. I tillegg er det gjensidig opsjon for forlengelse med inntil tre nye år.

Kontrakten er nå lyst ut i databasen for offentlige innkjøp, Doffin. Fristen for å levere tilbud er 27. februar 2023.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Hålogalandsbrua inngår i den nye riksveikontrakten i Ofoten. Bildet er tatt rett før åpninga av brua i 2018. Foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen.
Hålogalandsbrua inngår i den nye riksveikontrakten i Ofoten. Bildet er tatt rett før åpninga av brua i 2018. Foto: Tomas Rolland, Statens vegvesen.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom