Lyse

Lyse med halvårsresultat på 1,3 milliarder

Del

Lyse-konsernet hadde et resultat på 1 309 millioner kroner i første halvår 2021, mot 479 millioner første halvår i fjor.

Etter et år med mye nedbør og rekordlave kraftpriser gikk Lyse inn i 2021 med fulle vannmagasiner. Mer enn dobling av vannkraftproduksjonen og høyere kull- og gasspriser på kontinentet fører til et godt halvårsresultat for Lyse-konsernet. Lyngsvatn vannmagasin i Lyseheiene er magasin for kraftverket Lysebotn 2. (Foto: Kristofer Ryde)
Etter et år med mye nedbør og rekordlave kraftpriser gikk Lyse inn i 2021 med fulle vannmagasiner. Mer enn dobling av vannkraftproduksjonen og høyere kull- og gasspriser på kontinentet fører til et godt halvårsresultat for Lyse-konsernet. Lyngsvatn vannmagasin i Lyseheiene er magasin for kraftverket Lysebotn 2. (Foto: Kristofer Ryde)

Forretningsområdet telekom leverer gode resultater og sterk kundevekst i hele landet. Nettvirksomheten har god drift og få driftsforstyrrelser. Energiområdet preges av gode strømpriser og høyt produksjonsvolum, samt at det er første år der Røldal Suldal-kraftanleggene er inkludert.

- Vi legger bak oss et godt halvår med resultatforbedring i kjernevirksomhetene energi, telekom og elnett. En kald og tørr vinter, mer enn dobling av kraftproduksjonen sammenlignet med i fjor, få driftsforstyrrelser og ellers solid og effektiv drift er med på å forklare resultatene, sier konsernsjef Eimund Nygaard.

Driftsresultatet ble på 3 122 millioner kroner, en økning på 2 273 millioner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Resultat etter skatt var 1 309 millioner. 373 millioner av resultat etter skatt tilhører minoritetseiere i Lyses datterselskaper. Hydro utgjør gjennom sitt deleierskap i Lyse Kraft den største minoriteten. Lyse-konsernet betaler til sammen 1 739 millioner kroner i skatt i første halvår. Skattekostnadene inkluderer eiendomsskatt og konsesjonsbaserte ordninger. Tilsvarende tall for fjoråret var 249 millioner kroner.

Kaldt vær og mindre nedbør

Driftsresultat for energivirksomheten ble 2 513 millioner kroner, en økning på 2 097 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Fjoråret var uvanlig nedbørsrikt og mildt og Lyse utnyttet konsernets store magasinkapasitet til å fylle opp magasinene. En kald og tørr vinter har gitt en normalisering av den hydrologiske balansen i Norden. Dette i kombinasjon med økte kontinentale priser på kraft har ført til høyere kraftpriser. Rekordhøye CO2-priser og sterke kull- og gasspriser forklarer løftet i det kontinentale prisnivået. Vannkraftproduksjonen første halvår ble 6,6 TWh. En økning på 3,9 TWh sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Økningen i produksjonsvolum skyldes gode kraftpriser kombinert med inn-konsolidering av Røldal-Suldal-kraftverkene. 1,7 TWh av produksjonen i første halvår tilhører Hydro.

Avtalen mellom Lyse og Hydro som samlet Lyse sine heleide og deleide kraftverk og Hydro sine ni kraftverk i Røldal-Suldal (RSK) i Lyse Kraft DA, ble gjennomført 31.12.2020. Selskapets middelproduksjon er nå på om lag 10 TWh. Lyse Kraft DA har hovedkontor i Stavanger og eies 74,4% av Lyse og 25,6% av Hydro.

Lyse har ambisjoner om å være en sentral bidragsyter i det grønne skiftet og har gått sammen med BKK og Shell i et langsiktig, industrielt partnerskap for å bygge ut havvind. De tre selskapene planlegger å søke konsesjoner for begge feltene som norske myndigheter har åpnet for utbygging; Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord.

Flere fiber- og TV-kunder

Telekomvirksomheten fortsetter kundeveksten og Altibox-partnerskapet hadde 742 078 aktive fiberkunder ved utgangen av første halvår 2021. Driftsresultat for televirksomheten ble 466 millioner kroner mot 269 millioner i første halvår i 2020. En betydelig vekst i egeneide kunder gir økt dekningsbidrag, samtidig som det er god kontroll på utviklingen i indirekte kostnader.

Altibox-partnerskapet mottok prisen for mest fornøyde kunder for ellevte året på rad i kundeundersøkelsen EPSI. I juni startet legging av sjøfiberkabelen NO-UK mellom Stavanger og Newcastle. Kabelen forventes ferdigstilt i henhold til plan i løpet av 2021. Altibox-partnerskapet vokser ifølge NKOM mest både på bredbånd og tv-distribusjon i Norge. Altibox-partnerskapet har fortsatt utbyggingen av sitt nasjonale sensornett, som muliggjør smarte løsninger for samfunnet. I første halvår har Lyse sammen med Haugaland Kraft og NTE investert 50 millioner kroner i en av Nordens ledende leverandører av sensorbaserte løsninger; Datek. Selskapet mobiliserer i det voksende markedet for smarte produkter og tjenester og har planer om flere spennende lanseringer innen energi- og smarte hjem-segmentet.

Få driftsavsbrudd i elnettet

Driftsresultat for elnettvirksomheten ble 217 millioner kroner, mot 205 millioner i første halvår i 2020. Resultatøkningen skyldes hovedsakelig lavere driftskostnader sammenlignet med samme periode i fjor. Elnettvirksomheten fortsetter med stabil drift og få driftsavbrudd i perioden.

I april utbetalte Lyse 630 millioner kroner i utbytte til de fjorten eierkommunene basert på fastsatt årsregnskap for 2020, en økning på 30 millioner sammenlignet med utbytte utbetalt i fjor.

Koronapandemien har hatt begrenset effekt på Lyse-konsernet og det har i hele perioden vært full drift. Lyse fortsetter å følge situasjonen rundt koronapandemien løpende og gjennomfører tiltak dersom det er nødvendig.

Tall i millioner kroner 30.06.2021 30.06.2020 31.12.2020
Driftsinntekter 7 822 3 999 8 089
EBITDA (driftsresultat før avskrivninger og nedskrivninger) 4 036 1 614 2 616
Driftsresultat 3 122 849 1 042
Resultat før skattekostnad 2 922 638 617
Resultat etter skattekostnad
Resultat tilordnet Lyses aksjonærer 937 457 290
Resultat tilordnet ikke-kontrollerende eierinteresser 373 22 64
Resultat etter skattekostnad 1 309 479 354

Nøkkelord

Kontakter

Eirik Børve MonsenKonserndirektør økonomi og finans

Tel:916 39 831

Bilder

Etter et år med mye nedbør og rekordlave kraftpriser gikk Lyse inn i 2021 med fulle vannmagasiner. Mer enn dobling av vannkraftproduksjonen og høyere kull- og gasspriser på kontinentet fører til et godt halvårsresultat for Lyse-konsernet. Lyngsvatn vannmagasin i Lyseheiene er magasin for kraftverket Lysebotn 2. (Foto: Kristofer Ryde)
Etter et år med mye nedbør og rekordlave kraftpriser gikk Lyse inn i 2021 med fulle vannmagasiner. Mer enn dobling av vannkraftproduksjonen og høyere kull- og gasspriser på kontinentet fører til et godt halvårsresultat for Lyse-konsernet. Lyngsvatn vannmagasin i Lyseheiene er magasin for kraftverket Lysebotn 2. (Foto: Kristofer Ryde)
Last ned bilde

Om Lyse

Lyse
Lyse
Breiflåtveien 18
4017 Stavanger

+47 51 90 80 00http://www.lysekonsern.no

Lyse er et norsk konsern med virksomhet innenfor områdene energi, telekommunikasjon og infrastruktur.

Lyses televirksomhet består av de heleide digital-TV og internettleverandørene Altibox AS og Altibox Danmark AS samt eierskap i en rekke fiberselskap over hele Norge. Altibox leverer internett og digitale underholdnings- og nytte-tjenester til husholdninger og bedrifter i Norge og Danmark, primært levert over fibernett.

I september deltok Altibox i Nkoms frekvensauksjon og kjøpte 5G-frekvenser i 2,6- og 3,6 GHz-båndet for til sammen 844 millioner kroner. 

Lyse-konsernet startet sin virksomhet 1. januar 1999, men har røtter mer enn 100 år tilbake i tid. Selskapets aksjonærer er 14 kommuner i Sør-Rogaland.  

Følg pressemeldinger fra Lyse

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Lyse på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Lyse

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom