Norges Fotballforbund

LSK og VIF ilagt bøter

Del

Les sakene som er behandlet i doms- og sanksjonsutvalget her.

Sanksjonssak 34/2019 – Lillestrøm SK

NFFs påtalenemnd anmeldte Lillestrøm SK til doms- og sanksjonsutvalget på grunnlag av opptredenen til klubbens tilhengere under Eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Vålerenga Fotball Elite som ble spilt 26. oktober 2019. Det vises til at Lillestrøm sine tilhengere skal ha antent en betydelig mengde bluss ved totalt ti anledninger i forbindelse med den aktuelle kampen

Det heter i sikkerhetsbestemmelsene at pyroteknikk kun kan benyttes av hjemmelagets supportere etter bestemte retningslinjer.

Bakgrunnen for det generelle forbudet, søknadsprosedyren og de strenge retningslinjene for bruk av pyroteknisk materiell er at dette er svært brannfarlig og således har et stort skadepotensial.

Grunnen til at det må reageres mot slike overtredelser, er at både bruk av pyroteknisk materiale og kasting av gjenstander mot spillebanen utgjør en sikkerhetsrisiko og et faremoment.

Utvalget legger i skjerpende retning vekt på at bruken av pyroteknikk foregikk på selve kampområdet og således blant publikum. Handlingene ble foretatt i umiddelbar nærhet til mennesker og innebar dermed en risiko for skade.

Endelig legges det i skjerpende retning vekt på at Lillestrøm hver sesong over en lang tidsperiode er sanksjonert for ulovlig bruk av pyroteknikk blant supporterne.  Det følger av NFFs lov at sanksjonen bør skjerpes ved gjentakelse.

Utvalget legger i formildende retning vekt på at klubben over flere år har nedlagt mye arbeid og ressurser til forebyggende arbeid for å hindre ulovlig bruk av pyroteknikk blant supporterne. Det ble også iverksatt flere tiltak i forkant av den aktuelle kampen i forsøk på å hindre ulovlig bruk av pyroteknikk.

Utvalget har etter en samlet vurdering av den foreliggende dokumentasjon, bilder og forklaringer, samt basert på tidligere praksis, kommet til at påtalenemndas innstilling til sanksjon, med bot på kr. 125 000,- er passende.

Beslutningen er enstemmig.

Sanksjonssak 35/2019 – Vålerenga Fotball Elite

NFFs påtalenemnd anmeldte Vålerenga Fotball Elite til doms- og sanksjonsutvalget på grunnlag av opptredenen til klubbens tilhengere under Eliteseriekampen mellom Lillestrøm og Vålerenga Fotball Elite som ble spilt 26. oktober 2019. Det vises til at Vålerenga sine tilhengere skal ha antent en betydelig mengde bluss i forbindelse med den aktuelle kampen, samt at flere bluss ble kastet/skutt inn mot spillebanen. Etter kampen skal det i tillegg ha blitt kastet/skutt bluss mot en av leilighetene i bakkant av tribunen. 

Det heter i sikkerhetsbestemmelsene at pyroteknikk kun kan benyttes av hjemmelagets supportere etter bestemte retningslinjer.

Bakgrunnen for det generelle forbudet, søknadsprosedyren og de strenge retningslinjene for bruk av pyroteknisk materiell er at dette er svært brannfarlig og således har et stort skadepotensial.

Grunnen til at det må reageres mot slike overtredelser, er at både bruk av pyroteknisk materiale og kasting av gjenstander mot spillebanen utgjør en sikkerhetsrisiko og et faremoment.

Utvalget legger i skjerpende retning vekt på at bruken av pyroteknikk foregikk på selve kampområdet og således blant publikum. Handlingene ble foretatt i umiddelbar nærhet til mennesker og innebar dermed en risiko for skade.

Det legges også i skjerpende retning vekt på at kampstart ble utsatt og at kampen måtte stanses ved to anledninger som følge av bruken av det pyrotekniske materialet. 

Utvalget legger i skjerpende retning videre vekt på at flere bluss og andre objekter ble kastet i retning spillebanen, og mot politiet, samt at ett bluss ble kastet inn mot en av leilighetene som er plassert i bakkant av tribunen på stadion.

Endelig legges det i skjerpende retning vekt på at Vålerenga over en lang tidsperiode er sanksjonert for ulovlig bruk av pyroteknikk blant supporterne.  Det følger av NFFs lov at sanksjonen bør skjerpes ved gjentakelse.

Utvalget legger i formildende retning vekt på at Vålerenga over flere år har nedlagt mye arbeid og ressurser i forebyggende arbeid for å hindre ulovlig bruk av pyroteknikk blant supporterne. Det ble også iverksatt flere tiltak i forkant av den aktuelle kampen i forsøk på å hindre ulovlig bruk av pyroteknikk.

I brev datert 5. desember 2019 har Vålerenga kommentert påtalenemndas innstilling.

Med henvisning til at en av flere årsaker til bruken av pyroeffekter synes å være en opplevd konflikt mellom supportermiljøene generelt og NFF, mener klubben blant annet at klubben det er «urimelig og svært lite konstruktivt å sanksjonere enkeltklubber» når det er en konflikt mellom supportere og NFF, samt at det nå er tatt initiativ til at partene skal se på regelverket i felleskap.

Utvalget vil til dette bemerke at doms- og sanksjonsutvalgets oppgave er å behandle og avgjøre de anmeldelser som mottas fra påtalenemnda. Den enkelte sak blir å vurdere etter det til enhver tid gjeldende regelverk. At det p.t. føres dialog mellom supporteralliansen og NFF, og at disse samtalene eventuelt kan føre til revisjon av regelverket, kan selvsagt ikke tillegges betydning for nærværende sak.

Utvalget har etter en samlet vurdering av den foreliggende dokumentasjon, bilder og forklaringer, samt basert på tidligere praksis, kommet til at påtalenemndas innstilling til sanksjon, med bot på kr 175 000,- er passende.

Beslutningen er enstemmig.

Sanksjonssak 36/2019 – Vålerenga Fotball Elite

NFFs påtalenemnd anmeldte Vålerenga Fotball Elite til doms- og sanksjonsutvalget på grunnlag av opptredenen til klubbens tilhengere under Eliteseriekampen mellom Vålerenga og SK Brann som ble spilt 26. oktober 2019. Det vises til at Vålerenga sine tilhengere før avspark skal ha tatt et banner fra Brann-supporterne og løpt ut på spillebanen. Videre vises det til at Vålerenga-supporterne i løpet av kampen skal ha antent flere bluss og antente Brann-banneret. Endelig vises det til at en av Vålerenga-supporterne oppholdt seg på spillebanen og i teknisk sone kort tid etter kampslutt.

Grunnen til at det må reageres mot slike overtredelser, er at både bruk av pyroteknisk materiale, antenning av banner og tilskuere som oppholder seg på spillebanen/i teknisk sone utgjør en sikkerhetsrisiko og et faremoment.

Utvalget legger i skjerpende retning vekt på at antenning av banneret og bruken av pyroteknikk foregikk på selve kampområdet og således blant publikum. Handlingene ble foretatt i umiddelbar nærhet til mennesker og innebar dermed en risiko for skade.

Videre legges det i skjerpende retning vekt på at Vålerenga-supporternes handlinger – stjele og sette fyr på Brann-banneret – er egnet til å virke provoserende på motstanderlagets tilhengere, hvilket medfører en betydelig økt risiko for gjengjeldelse/hevnaksjoner.

Endelig legges det i skjerpende retning vekt på at Vålerenga har blitt sanksjonert for ulovlig bruk av pyroteknisk materiale i hver sesong siden 2007, med unntak av 2014 og 2016-sesongene.

Utvalget legger i formildende retning vekt på at Vålerenga over flere år har nedlagt mye arbeid og ressurser i forebyggende arbeid for å hindre ulovlig bruk av pyroteknikk blant supporterne. Det ble også iverksatt flere tiltak i forkant av den aktuelle kampen i forsøk på å hindre uønsket adferd blant supporterne.

Videre legges det i formildende retning vekt på at omfanget av pyroteknisk materiale som ble antent fremstår som begrenset.

Hva gjelder sanksjonsutmålingen, vil utvalget bemerke at omfanget og alvorlighetsgraden av det pyrotekniske materialet som ble benyttet i kampen isolert sett tilsier en lavere bot enn hva påtalenemnda har innstilt på, sammenlignet med tidligere praksis. Utvalget har likevel etter en samlet vurdering av den foreliggende dokumentasjon, videoklipp og forklaringer kommet til at påtalenemndas innstilling til sanksjon, med bot på kr. 75 000,-, er passende. Det legges avgjørende vekt på at det i tillegg til ulovlig bruk av pyroteknikk også foreligger brudd på̊ sikkerhetsbestemmelsene gjennom supporternes opphold på̊ banen og brenning av banner, samt at dette er tredje overtredelse av Vålerenga i løpet av 2019-sesongen.

Beslutningen er enstemmig. 

For ytterligere informasjon, kontakt:

Leder i doms- og sanksjonsutvalget, Sven Olav Larsen, mobil: 48 14 41 33

Om Norges Fotballforbund

Norges Fotballforbund
Norges Fotballforbund
Sognsveien 75 J
Oslo

21 02 93 00https://www.fotball.no

Følg saker fra Norges Fotballforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Fotballforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Fotballforbund

Invitasjon til pressetreff med president og generalsekretær25.2.2020 13:47:37 CETPressemelding

Norges Fotballforbund inviterer til pressetreff med fotballpresident Terje Svendsen og generalsekretær Pål Bjerketvedt. Agenda er saker som har vært oppe til behandling i forbundsstyret. Tid: Onsdag 26. februar kl 13.00 Sted: Colosseum, Ullevaal Stadion Agenda: Fotballtinget 2020 Forslag til NFFs strategiplan 2020-2023 Pressetreffet holdes i etterkant av onsdagens lunsjmøte om forebygging og håndtering av vold og trusler i fotballen, som foregår fra kl 11-13. Her vil blant andre fotballpresident Terje Svendsen, idrettspresident Berit Kjøll og politiinspektør Rune Solberg Swahn holde innlegg.

Invitasjon til lunsjmøte om forebygging og håndtering av vold og trusler i fotballen20.2.2020 16:25:13 CETPressemelding

Fotballen skal være et trygt og godt sted å være. Det er utgangspunktet for arbeidet med forebygging og håndtering av episoder med vold. Etter flere saker i media om voldsutfordringene i fotballen erkjenner NFF at vi ikke har vært godt nok kjent med omfanget, og ikke bevisst nok på forholdet mellom selvdømmeordningen og rettssamfunnets rolle, samt ulikheten i saksbehandling og sanksjoner i kretsene. Høsten 2019 igangsatte derfor NFF et arbeid for å kartlegge omfanget, vurdere fotballens behandling av saker og hvordan vi kan styrke arbeidet med forebyggende tiltak. NFF inviterer klubber, kretser, særforbund og media til et lunsjmøte der vi presenterer dette arbeidet. Vi har også invitert andre viktige aktører til å dele sine erfaringer og tanker rundt håndtering og forebygging av voldshendelser. Dato: Onsdag 26. februar Sted: Colosseum, Ullevaal Stadion (Sognsveien 75 J) 11.00 Enkel lunsj: Servering av baguetter/wraps, drikke og kaffe 11.30 Presentasjon av NFFs arbeid for å håndtere og

Spilleplan PostNord-ligaen 202020.12.2019 12:03:57 CETPressemelding

Kampene i de to avdelingene i PostNord-ligaen 2020 er nå klare. - NFF har fått inn mange ønsker, og vi har dessverre ikke mulighet til å innfri alle. Vi har tatt mest hensyn til banesperrer/turneringer på anlegg. Samtidig har vi prøvd å få til noen gode oppgjør rundt 16. mai. Nå må klubbene samarbeide om endelig spilledager og tider før terminlistemøtet 10. januar, sier seksjonsleder for turneringsadministrasjon og arrangement i NFF, Rune Pedersen. Her er spilleplanen for PostNord-ligaen avdeling 1 Her er spilleplanen for PostNord-ligaen avdeling 2

Spilleplan for Toppserien og 1. divisjon kvinner 202020.12.2019 11:02:44 CETPressemelding

Kampene i Toppserien 2020 og 1. divisjon kvinner 2020 er nå klare. Denne sesongen blir den første med ny seriestruktur, vedtatt på fotballtinget i mars 2019. Se spilleplanen for Toppserien 2020 her Se spilleplanen for 1. divisjon kvinner 2020 her Sesongen 2020 for Toppserien og 1. divisjon kvinner består for første gang av et grunnspill (runde 1-18) og et sluttspill (runde 19-25). Grunnspillet starter opp 21. mars og avsluttes 29. august. Sluttspillet starter så opp 12. september med avslutning 7. november. Etter endt grunnspill deles Toppserien og 1. divisjon kvinner opp i 3 ulike ligaer: Nr. 1-4 fra grunnspillet i Toppserien danner sluttspill med dobbel serie. Vinneren blir seriemester. Lag nr. 5-10 i Toppserien pluss lag nr. 1-2 i 1. divisjon danner sluttspill med enkel serie. Nedrykk til 1. divisjon for nr. 7 og 8. Lag nr. 3-10 i 1. divisjon danner sluttspill med enkel serie. Vinneren spiller kval. mot lag nr. 6 i ligaen nevnt foran for deltakelse i Toppserien 2021. Lag nr. 7 og 8

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom