Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Løyve til nye Gjøv kraftverk i Fyresdal i Telemark

Del

NVE gjev Vest-Telemark Kraftlag AS løyve til å byggje nye Gjøv kraftverk i Tverråne i Fyresdal i Telemark.

I vedtaket har NVE lagt vekt at utvidinga og opprustinga av kraftverket vil ha avgrensa miljøeffektar og at utbygginga ikkje strir mot verneverdiane som er lagt til grunn for vassdragsvernet i Tverråne. Det nye kraftverket vil ta ut noko meir vatn enn det gamle kraftverket, men til gjengjeld vil det bli stilt krav om minstevassføring på 250 l/s heile året på heile utbyggingsstrekninga.

Nye Gjøv kraftverk vil få ein årleg kraftproduksjon på om lag 4,5 GWh, noko som svarar til straumbruken til om lag 225 husstandar. 

Sjå kart og les meir om løyve til nye Gjøv kraftverk på nve.no

Kontaktpersonar

Seksjonssjef Øystein Grundt,

tlf.: 22 95 93 89 / 901 98 216

oegr@nve.no

Sakshandsamar Brit T. Haugen,

tlf.: 22 95 90 89

bth@nve.no

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Skredsikringstiltak i Kåfjord kommune, markering av ferdigstillelse 12 november12.11.2019 10:30:00 CETPressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har bistått Kåfjord kommune med å redusere fare for ødeleggende skred ved tiltak i Olderdalen, Holmen og Samuelsberg. NVE har det nasjonale ansvaret for flom- og skredfare og bistår kommunene med å kartlegging, sikring og arealplanlegging. Tirsdag 12. november kl. 10.30-12.30 markeres dette på Rådhuset i Olderdalen. Det vil bli befaring av skredsikringstiltaket i Olderdalen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom