Statskog SF

Lovende utsikter for fuglejakta

Del

Ferske tall fra Statskog viser oppgang i rype- og skogsfuglbestanden i store deler av landet.

Fjellrype med kylling Foto: Tore Veisetaune
Fjellrype med kylling Foto: Tore Veisetaune

Statskog har nå gjennomført taksering langs 1800 kilometer i sine jaktområder. Resultatene er godt nytt for titusener av fuglejegere i Norge.

- En del steder er tettheten av rype og skogsfugl uvanlig høy. Dette er gledelige tall, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

I 2019 stengte Statskog mange områder for jakt etter dårlige takseringsresultater. I 2020 viste tellingene et oppsving i fuglebestandene, og den positive trenden har fortsatt inn i 2021.Takseringsresultatene brukes aktivt for å sikre et bærekraftig jakttrykk.

Rypetallene

Med få unntak, viser rypetakseringen stabil eller stigende rypebestand. Statskog ser best utvikling i de østlige strøkene for hele landet. For eksempel vises et oppsving i Indre Troms, etter flere år med svært dårlige tall.

Også rypeområdene i Sør-Norge viser mer positive tall enn på mange år.

Områder som skiller seg negativt ut fra trenden er spesielt ytre strøk i Troms, blant annet Senja.

Skogsfugltallene

Høstens taksering viser en nedgang i Finnemarka og Sølvverket (Kongsberg) fra historisk høye tettheter i 2020 (redigert etter utsendelse fra "2021" til "2020"). Selv etter nedgangen er tettheten på et høyt nivå.

I Ljørdalen (Trysil) er tallene relativt lave, men på samme nivå som i fjor. I Gjerstad er det en oppgang med resultater på samme høye nivå som Finnemarka og Sølvverket.

I Bangdalen (Namsos) viser tallene middels til god tetthet og kyllingproduksjon. Tallene er marginalt svakere enn fjorårets.

Bærekraftig forvaltning

Det vil alltid være naturlige svingninger og sykluser i bestandene. Dette påvirkes først og fremst av predasjon og værforhold.

- Vi bruker betydelige ressurser på årlig kontroll av bestandene. Det gjør at vi unngår å trykke bestandene enda lavere med jakt i dårlige år. Samtidig kan vi også åpne opp for mer jakt i gode år, sier Breisjøberget.

Statskogs forvaltningsmodell baserer seg på fagsjefens egen doktorgrad. Systemet krever årlig oppdatering av fangst, jakttrykk og bestandsutvikling. Områder stenges for jakt dersom kyllingproduksjonen er for lav, og reguleres dersom jakttrykket er for høyt.

Fellingstall

I sesongen 2019-2020 ble det i Norge totalt felt 149 300 ryper, 6 700 storfugl og 13 940 orrfugl (SSB). Statskog og flere andre stengte en rekke områder for fuglejakt i den sesongen. Fellingstall for fjorårets fuglejakt er ikke publisert.

Fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget, kan gi mer informasjon om lokale resultater og kommentarer til tallene.

Se Statskogs rype- og skogsfugltellinger 2021 (pdf)

Nøkkelord

Kontakter

Jo Inge BreisjøbergetFagsjef jakt og fiske

90 75 21 14 / 742 31 000

jib@statskog.no

Bilder

Fjellrype med kylling Foto: Tore Veisetaune
Fjellrype med kylling Foto: Tore Veisetaune
Last ned bilde

Lenker

Om Statskog SF

Statskog SF
Statskog SF
Søren R Thornæs vei 10
7800 Namsos

74 21 30 00http://www.statskog.no/

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Følg pressemeldinger fra Statskog SF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statskog SF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statskog SF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom