Partiet De Kristne

Lov om tros- og livssynssamfunn, en utfordring for religionsfriheten?

Del

I forbindelse med vedtaket om ny lov om tros- og livssynssamfunn, har det vært debatt knyttet til virkninger av loven slik den ble vedtatt. Partiet De Kristne etterlyser imidlertid en dypere prinsipiell tilnærming til statens relasjon til religionsutøvelse. Spørsmålet er nemlig om ikke statens iver etter å finansiere trossamfunn på sikt kan være en trussel mot religionsfriheten.

I forbindelse med vedtaket om ny lov om tros- og livssynssamfunn, har det vært debatt knyttet til virkninger av loven slik den ble vedtatt.
I forbindelse med vedtaket om ny lov om tros- og livssynssamfunn, har det vært debatt knyttet til virkninger av loven slik den ble vedtatt.

For det første vil vi problematisere departementets påstand om at all religionsutøvelse er samfunnsbyggende og positivt. Vi ønsker ikke å trekke fram enkelte religioner, men både fra vår egen tid, og fra historien. Er det lett å finne eksempler på religioner som legitimerer overgrep mot både egne tilhengere og motstandere.

Departementets forhold til religionsutøvelse kan sammenlignes med å hevde at alle politiske ideologier har menneskets frihet og ve og vel som målsetting. Vi vet alle at det ikke er tilfelle. men dagens lovgivning kan føre til at trossamfunn som er en trussel mot vår ytrings- og religionsfrihet får støtte.

For det andre vil vi som politisk parti problematisere lovens premiss om lojalitet til diskrimineringslovgivningen som utgangspunkt for statlig støtte. Mens tidligere lovgivning hadde som utgangspunkt at religionens «si lære eller sitt arbeid kjem i strid med rett og moral, er det diskrimineringsloven som nå er utgangspunktet for støtte. Etter loven skal trossamfunn redegjøre for tilstand og tiltak når det gjelder kjønnslikestilling i virksomheten. Om denne er i samsvar med likestillings- og diskrimineringsloven § 26a, men også om eventuell forskjellsbehandling når det gjelder tilgang til aktiviteter, styrende organer, verv og stillinger.

Loven forutsetter altså at trossamfunn tar opp i seg vår tids normative ideologi, og blir dermed et religiøst/ideologisk instrument i seg selv. Med tanke på hvor alvorlig dagens makthavere ser på brudd på diskrimineringslovgivningen, er det all grunn til å frykte at rapporterte brudd på kravene for tilskudd, kan føre til handlinger fra staten med mål om å rette opp slik «negativ» atferd. Statsråd Kjell Ingolf Ropstad skriver selv i et innlegg i Vårt Land at dialog mellom stat og trossamfunn er et viktig mål med loven, og han skriver:

Tilskuddsordningene bidrar til kontakt mellom samfunnene og myndighetene, noe som igjen gir innsyn i og åpenhet rundt tros- og livssynssamfunns virksomhet. Dersom en stor grad av samfunnene nektes tilskudd fordi de har for få medlemmer, vil det føre til mindre dialog og åpenhet, og i verste fall mer lukkede trossamfunn.

Det er vanskelig å forstå hvorfor det er viktig for staten med dialog, om det ikke er for et ønske om å påvirke det enkelte trossamfunn i en gitt retning.

For det tredje vil vi som politisk parti advare trossamfunn mot å gjøre seg avhengig av statlige overføringer. Det er alltid slik at det følger visse føringer med statlig støtte, krav som må oppfylles. Et trossamfunn som kun står på egne ben, står langt friere til både å forkynne og å handle slik de mener er riktig. Dette ser vi spesielt i sosialt arbeid. Anledningen til å forkynne og bruke kristen tro som et redskap i møte med de som søker hjelp er begrenset der staten er sponsor. Staten forutsetter i tillegg en profesjonalitet som gjør at arbeidsgiverne tvinges til å ansette personer som ikke trenger å dele kristen tro.

Partiet De Kristne mener at vårt samfunn skal bygges på et kristent menneskesyn.

Kjell Skartveit PDK Rogaland

Nøkkelord

Bilder

I forbindelse med vedtaket om ny lov om tros- og livssynssamfunn, har det vært debatt knyttet til virkninger av loven slik den ble vedtatt.
I forbindelse med vedtaket om ny lov om tros- og livssynssamfunn, har det vært debatt knyttet til virkninger av loven slik den ble vedtatt.
Last ned bilde

Om Partiet De Kristne

Partiet De Kristne
Partiet De Kristne
Postboks 260
4802 Arendal

459 08 400https://dekristne.no/

Partiet De Kristne er et landsdekkende, politisk parti som også i framtiden vil bygge samfunnet på friheten og tryggheten i den kristne tro og lære.

Følg saker fra Partiet De Kristne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Partiet De Kristne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Partiet De Kristne

Israel og kirken18.6.2020 15:24:59 CESTDebattinnlegg

Den norske kirkes nye preses biskop Olav Fykse Tveit hadde ikke sittet lenge i stolen før han fortsatte sin demagogiske anti-israelisme som han er kjent fra som leder i Kirkenes Verdensråd. Biskopen kommenterte i sin tid Jerusalem som Israels hovedstad på følgende måte: «Israels erklæring av Jerusalem som sin hovedstad er som om Norge skulle erklære Göteborg som sin hovedstad. Man kan ikke legge hovedstaden i utlandet». Biskopens synspunkt er neste morsom, om det ikke hadde vært så alvorlig, men det er åpenbart en politikers uttalelse og ikke en teolog.

Kommentarer til revidert statsbudsjett 202013.5.2020 08:00:00 CESTPressemelding

Norge er i en vanskelig økonomisk situasjon. Vi har ikke sett slike arbeidsledighetstall på 75 år. Regjeringen foreslår nå kraftige stimulans av økonomien ved å bruke 420 miliarder kroner av landets oppsparte formue. PDK mener det er riktig politikk. Næringslivet må stimuleres på flere områder gjennom å øke utbyggingen i landets kommuner, infrastruktur, vei og eldreomsorg – motkonjunktur politikk i klassisk forstand.

Positive sider ved hjemmeundervisningen27.4.2020 16:04:17 CESTKronikk

Korona-krisen har dannet en helt ny situasjon med hjemmeskole. Vi har opplevd et oppsving når det kommer til alternative opplæringsmetoder med fjernundervisning og bruk digitale læremidler. Det er i midlertidig flere grunner til å tenke at hjemmeskole gagner elever særlig når det kommer til fleksible løsninger, nærhet med familien, læringsprogresjon og mindre mobbing. Denne kronikken har til hensikt å belyse de positive sidene ved hjemmeundervisning og hjemmeskole.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom