Kystverket

Lostenesta til topps med GPS-prosjekt

Del

Visste du at GPS-signala som vi er så avhengige av har mindre effekt enn lyspæra på nattbordlampa di? Kystverkets losteneste vil no utvikle ny sensorteknologi for å gjere GPS-signal i navigasjonsverktøy mindre sårbare.

GPS er eit viktig støtteverktøy for losen, spesielt i større operasjoner og i trange farvann der marginane er små. No vil lostenesta utvikle teknologi for å gjere signala mindre sårbare. Foto: Jostein Geitung Larsen/Kystverket
GPS er eit viktig støtteverktøy for losen, spesielt i større operasjoner og i trange farvann der marginane er små. No vil lostenesta utvikle teknologi for å gjere signala mindre sårbare. Foto: Jostein Geitung Larsen/Kystverket

Lostenesta er ein av vinnarene i Innovasjon Norge si konkurranse om Innovasjonspartnerskap. Gjennom utvikling av portabel sensorteknologi vil lostenesta auka sjøsikkerheten ved å gjere GPS-signal i navigasjonsverktøy meir pålitelige. Premien er på om lag 8,5 millionar kroner, og går til finansiering av prosjektet.

En los skal alltid kunne føre skip trygt i hamn, utan kart i «tåke, regn og snøtjukke» og med radar som einaste hjelpemiddel. GPS er likevel eit viktig støtteverktøy, spesielt i større operasjoner der marginane er små.

– Bortimot all navigasjon til sjøs nyttar i dag GPS/GNSS (Global Navigation Satellite System) som hovudkjelde til fartøyet sin posisjonbestemmelse. Samtidig er det fleire faktorar som kan verke inn på nøyaktigheita på signala som losen tek i mot på sine teknologiske støtteverktøy. Det kan føre til farlege situasjonar og uønskte hendingar, som trugar transportsikkerheita, fortel losdirektør Erik Blom i Kystverket.

Prosjektet vil difor utvikle ein portabel sensorteknologi som aukar sikkerheita, og som er tilpassa dei behova som Kystverkets Losteneste har.

– Vi ser aukande avhengighet av GPS i navigasjonsverktøy i skipstrafikken. Samtidig er det eit sårbart signal som kjem frå GPS-satellittar 20 000 kilometer over hovuda våre, med ein effekt på berre 25 W. Det er mindre enn lyspæra på nattbordlampa di, fortel Odd Sveinung Hareide i Lostenesta.

Utfordringa er at GPS-signala kan falle bort, enten utilsikta eller gjennom sabotasje og «hacking» av signal.

– Såkalla «jamming» (interferens) og «spoofing» (narring) er vanligare enn vi likar å tru, og utgjer ein risiko for sjøsikkerheita, seier Odd Sveinung. Han understrekar at problemstillinga ikkje er unik for sjøfart, og at ein slik sensorteknologi vil vere til stor nytte for andre samfunnsaktørar, noko juryen frå Innovasjon Norge også påpeika.

Innovasjonspartnerskap bidreg til offentlig-privat samarbeid der partene utviklar heilt nye løysingar.

– Med dette prosjektet viser Kystverket at dei er veldig ambisiøse og det er gledeleg å sjå at dei ønsker å samarbeide med næringslivet for å utvikle innovative løysingar for økt sikkerheit på havet. Vi gler oss til å følge dette spennande prosjektet vidare, seier direktør for Samfunns- og næringsutvikling i Innovasjon Norge, Vigdis Harsvik. Totalt kom det inn 37 søknadar. Elleve gikk vidare til finalen, og åtte av prosjekta får no finansiering.

Om lostjenesten:

-Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig farvannskunnskap til å foreta sikker seilas.

-90 prosent av eksport og import i Norge går sjøveien. Skipstrafikken er derfor viktig for import av essensielle varer til befolkningen, og for å sikre forsyningene både i industrien og samfunnet ellers.

-På landsbasis har Kystverket rundt 275 loser i tjeneste, stasjonert ved 18 losstasjoner.

-Lostjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året, og er finansiert av avgifter betalt av skipsfarten som benytter seg av tjenesten. Lostjenesten utfører årlig rundt 40 000 oppdrag på landsbasis. 

-Losen og lostjenesten har spilt en viktig rolle for sikkerheten til sjøs og utviklingen av kyst- og sjøfartsnasjonen Norge. I 1720 ble lostjenesten ble organisert gjennom en kongelig forordning, og dette skal markeres i jubileet LOS 300 neste år.

Nøkkelord

Kontakter

Erik Blom, losdirektør i Kystverket
Tlf 93047621
Erik.blom@kystverket.no

Odd Sveinung Hareide, seniorrådgiver Kystverkets lostjeneste
Tlf 95124757
odd.sveinung.hareide@kystverket.no

Bilder

GPS er eit viktig støtteverktøy for losen, spesielt i større operasjoner og i trange farvann der marginane er små. No vil lostenesta utvikle teknologi for å gjere signala mindre sårbare. Foto: Jostein Geitung Larsen/Kystverket
GPS er eit viktig støtteverktøy for losen, spesielt i større operasjoner og i trange farvann der marginane er små. No vil lostenesta utvikle teknologi for å gjere signala mindre sårbare. Foto: Jostein Geitung Larsen/Kystverket
Last ned bilde
Erik Blom, Losdirektør i Kystverket. Foto: Marianne Henriksen/Kystverket
Erik Blom, Losdirektør i Kystverket. Foto: Marianne Henriksen/Kystverket
Last ned bilde
Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig farvannskunnskap. Foto: Rune Larsen/Kystverket
Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig farvannskunnskap. Foto: Rune Larsen/Kystverket
Last ned bilde
Båtene blir stadig større, mens havnene er like store som før. Foto: Nils Petter Hovemoen/Kystverket
Båtene blir stadig større, mens havnene er like store som før. Foto: Nils Petter Hovemoen/Kystverket
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom