Deloitte

Løsninger for redusert plastforsøpling i filippinske havner

Del

Plastforsøpling er et av verdens raskest voksende miljøproblemer og land i Sørøst-Asia er særlig hardt rammet. Grieg Foundation samarbeider med WWF Verdens naturfond om tiltak som monner i tre havner på Filippinene. En ny rapport fra Deloitte peker på strategiske løsninger for arbeidet.

I dag arrangeres FN-konferansen SEA of Solutions hvor hensikten er å øke takten på utviklingen av nye løsninger som reduserer plastforsøpling. WWF deltar med representanter fra Filippinene. 

Ambisjonen for prosjektsamarbeidet mellom Grieg og WWF er at tilførselen av plastavfall til havet fra tre filippinske havner reduseres med 50% innen 2023 – og at prosjektet skal kunne kopieres i havner verden over.

– Hvis vi skal nå bærekraftmålet om å forhindre og redusere havforsøpling innen 2025, må vi finne de riktige løsningene raskt. Sammen med Grieg Group og WWF setter vi plastforurensning på agendaen og bidrar til handling. Rapporten gir konkrete tiltak for Filippinene og verdifull kunnskap om løsninger som kan implementeres i andre havner, sier Anders Magnus Løken, leder for bærekraft og analyse i Risk Advisory i Deloitte Norge.  

Hvert år havner over 8 millioner tonn plast i havet. Utfordringene er særlig store i Sørøst-Asia, hvor byområder står for en stor andel av plastforsøplingen som truer havene våre. Grieg Foundation og WWF har gått sammen om prosjektet Clean Ports, Clean Oceans: Improving Port Waste Management in thePhilippines i samarbeid med Grieg Group.   

– Samarbeid med næringslivet driver innovasjon, bidrar til mer bærekraftig utvikling og gir gode resultater for naturen. En rapport som peker på strategiske tiltak er verdifullt i vårt prioriteringsarbeid, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF. 

Det treårige prosjektet har som mål å redusere plastforurensningen fra havnene Batangas, Cagayan de Oro og Manila North Harbor. Prosjektet er et samarbeid med ulike interessegrupper, som nasjonale myndigheter, privat sektor og lokalsamfunn. 

For tiden utfører WWF, i samarbeid med havnemyndigheter på Filippinene, en nasjonal baseline-studie og lokale studier av de tre havnene. Undersøkelsene vil gi mer informasjon om generering og håndtering av plastavfall i og rundt filippinske havner, og i lokalsamfunn.

Relevante aktører i de tre havnene skal deretter bestemme hvilke strategiske tiltak som skal iverksettes for å redusere mengden plastavfall som havner i naturen.

For å definere strategiske tiltak har Deloitte, på oppdrag for WWF, skrevet rapportenTargeting the challenge of plastic pollution in ports and maritime companies in the Philippines – Screening of examples of solutions to tackle plastic waste in ports and maritime companies. Rapporten har følgende anbefalinger:

  • På kort sikt anbefales utdannings- og bevissthetsprogrammer, plastinnsamling og ryddeprogram i lokalsamfunn, tekniske installasjoner for plastinnsamling og tilbakekjøpsprogram for plastavfall.
  • På mellomlang sikt foreslås løsninger for å forbedre innsamling og sortering av plastavfall, samt systemer for datainnsamling og rapportering om avfallshåndtering.
  • På lang sikt anbefales blant annet forbud mot gjenstander av engangsplast og samarbeid mellom det offentlige og private for å effektivisere avfallshåndtering.

– Havet har gitt Grieg Gruppen muligheter til å bidra til vekst og arbeidsplasser, men også et stort ansvar. Vi som lever av og med havet og som høster fra fellesskapets ressurser er forpliktet til å drive bærekraftig. Vi er stolte av at Grieg Foundation har inngått dette samarbeidet med WWF, og at vi i Grieg Gruppen kan få bidra med vår spisskompetanse, erfaring og lokalkunnskap.  Dette prosjektet er viktig både for livet i havet, for lokalbefolkningen og for bærekraftig forvaltning av våre marine ressurser, sier Gry Larsen, Leder Bærekraft og Samfunn i Grieg Gruppen.

For mer informasjon, kontakt:  

Om prosjektet: 
Gry Larsen, Leder Bærekraft og Samfunn, Grieg Gruppen, tlf: +47 950 76 638, e-post: gry.larsen@grieg.no

EmelinePluchon, Seniorrådgiver, Ocean Transformation, WWF Verdens naturfond, tlf: +47 41 39 03 50, e-post:epluchon@wwf.no

Om rapporten: 

Anders Magnus Løken, Leder for bærkraft og analyse i Risk Advisory, Deloitte Norge, tlf: +47 926 64 885, e-post: aloken@deloitte.no 

Konstantina Westberg, pressekontakt, Deloitte Norge, tlf: +47 985 48 068, e-post: kowestberg@deloitte.no

Kontakter

Bilder

Om Deloitte

Deloitte
Deloitte
Dronning Eufemias gate 14
0191 Oslo

+47 23 27 90 00http://www.deloitte.no

Deloitte er et markedsledende selskap som leverer revisjon, advokattjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester. Vi etterstreber å hjelpe våre kunder realisere sine ambisjoner, skape en positiv forskjell i samfunnet, og utnytte potensialet i våre medarbeidere.

Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen alle deler av næringslivet, ideelle organisasjoner, idrett og kommunal- og statlig sektor. Hver klient har tilgang til et tverrfaglig team som kan trekke på erfarne medarbeidere og internasjonal kompetanse på tvers av industrier, sektorer og fagdisipliner. Gjennom dette er vi i stand til å bidra med dyp innsikt og kvalifiserte meninger om problemstillinger i daglig drift, så vel som innspill og vurderinger om fremtidige scenarier. Med 1500 ansatte ved 23 kontorer i Norge har vi kapasitet og kompetanse til å gjennomføre alle typer prosjekter. Vi bidrar til å skape resultater for våre klienter gjennom en strategisk tilnærming til utfordringer, med høy grad av praktisk gjennomføringsevne.

Følg pressemeldinger fra Deloitte

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Deloitte på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Deloitte

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom