Kystverket

Loser oss gjennom koronatiden

Del

SIKRER VIKTIGE FORSYNINGER: Midt i koronakrisen sørger losen for at skipene kommer trygt i havn. Dermed sikres viktige forsyninger til industrien og befolkningen.

Solgunn Homme Breivik møter korona-situasjonen på nært hold gjennom jobben som los.
Solgunn Homme Breivik møter korona-situasjonen på nært hold gjennom jobben som los.

Felles utfordring: Til tross for den alvorlige situasjonen som følge av korona-viruset er det stort sett god stemning på fartøy som får losen om bord.

– Ingen ønsker å bli smittet, eller utsette andre for smitte. Vi er, bokstavelig talt, alle i samme båt, og har en gjensidig forståelse for tiltak som denne spesielle situasjonen krever. Selv om epidemien skaper en del usikkerhet, kjenner jeg meg fortsatt velkommen om bord, sier statslos Jostein Aadland i Skagerak Losoldermannskap. Han er en av mange loser som nå holder trafikken i gang.

Opprettholder tjenesten
– Lostjenesten defineres som en samfunnskritisk funksjon på forsyningssikkerhet. Alle tilgjengelige loser jobber nå hardt for å opprettholde tjenesten i denne krevende tiden, forteller losdirektør Erik Blom i Kystverket. Selv om skipstrafikken er noe lavere enn normalt, skyldes dette hovedsakelig at cruisetrafikken har stoppet opp.

– Vi kan forsikre om at Lostjenesten forholder seg til alle de forholdsregler som er anbefalt og gitt av de norske myndighetene for å unngå smitteoverføring, understreker Blom. 

Nye krav 
For å beskytte loser i arbeid er det også utarbeidet krav til skip om å erklære ikke smitte/mistanke for å avdekke smitte om bord før losen går ombord.

– Dette sendes ut gjennom den nasjonale meldeportalen SafeSeaNet. Det er også laget en egen prosedyre for håndtering av fartøy med potensiell smitte om bord, for å ivareta smittevernhensyn ved losoppdrag, forklarer losdirektøren. Han legger til at Lostjenesten forholder seg til Folkehelseinstituttets (FHI) retningslinjer og råd. Økt renhold på losstasjoner, god håndhygiene, bruk av antibac, bruk av engangshansker og god avstand mellom mannskap er blant smitteverntiltakene som er innført.

Nødvendige prosedyrer
– Vi har forståelse for at mannskapet på skipene er bekymret for at losen kan bringe med seg smitte. Samtidig er det viktig å kommunisere at vi følger alle nødvendige retningslinjer for smittevern, forteller Jostein. Han har jobbet som los i 28 år og går av med pensjon i mai. Han har aldri opplevd en lignende situasjon i sin tid som los.

– Dette er nytt både for alle. På noen skip ryddes dekk for folk når vi kommer om bord. Selv bruker vi både antibac og engangshansker, og vi holder god avstand. Vi har også med egen mat, vann og kaffe. Det har vi aldri gjort tidligere, men nå er det strengt nødvendig, forklarer han.

Bygger gjensidig tillit
Mange på utenlandske skip bruker munnbind. Dette er ikke blant smitteverntiltakene som anbefales av FHI, og brukes derfor ikke av losene. 
– Men kommer vi om bord og alle bruker munnbind, så bruker vi det også. Stemningen blir merkbart bedre når vi gjør det. Det handler mye om å skape trygghet og tillit overfor hverandre, mener Jostein.

Fokuserer på jobben
Han er likevel ikke redd for å gå på jobb. Ansvaret for å lose skip trygt til og fra havn kjenner han alltid på, både i «fredstid og krigstid».

– Når jeg er på jobb er jeg 100 prosent fokusert på å gjøre jobben min. Slik har det alltid vært, sier han.

– Jeg er ikke redd, men det skal godt gjøres å ikke bli litt bekymret når man ser nyhetene for tiden. Med mine 65 år er jeg nok definert som risikogruppe. Jeg kjenner meg likevel trygg når jeg er på jobb. Vi har kontakt med et svært begrenset antall mennesker sammenlignet med andre samfunnskritiske yrker, som for eksempel dagligvarehandelen og ansatte i helsetjenesten, understreker han.

Sikker skipstrafikk
I dag loser Aadland gasstankeren MT JS Ineos Ingenuity gjennom Brevikstrømmen, som bare er 230 meter bred på sitt smaleste, og krysses av to broer. Industrien i området er avhengig av regelmessige leveranser, derfor det fortsatt stor skipstrafikk her.
– Det kan være utfordrende å ferdes her. Med denne typen fartøy er vi pålagt å ha med to taubåter som ekstra sikkerhet. Men både los og rederiet har gode rutiner på dette, forsikrer Jostein.

– Mannskapet i dag var veldig opptatt av smittevern, og snakket mye om renhold og antibac. Stemningen var likevel god, selv om jeg merker at mannskapet holder seg mer på avstand i disse dager, forklarer han.

Beskytter miljøet rundt
Statslos Solgunn Homme Breivik på Viksøy i Vestland Losoldermannskap opplever også korona-situasjonen på nært hold gjennom jobben, når hun utfører sitt samfunnsansvar.

– Jeg har aldri tvilt på at jeg skal på jobb, og jeg er ikke egentlig så redd for min egen helse. Men jeg vil ikke være en av de som sprer smitte. Jeg er derfor svært opptatt av å beskytte miljøet rundt meg - både på jobb og de hjemme, forteller Solgunn, som i tillegg til de offisielle retningslinjene har laget egne strenge rutiner etter endt oppdrag. 

– Alt som har vært med om bord blir grundig desinfisert når jeg kommer på land, understreker hun. Losene bruker egen transport til og fra oppdrag for å redusere muligheten for nær fysisk kontakt med andre personer.

Godt mottatt
Mottakelsen om bord den siste uka har utelukkende vært positiv.

– Noen av fartøyene har vært ute lenge og virker ganske avslappet, mens andre er tydelig bekymret for smitte. Vi er alle preget av alvoret, sier hun.

Med god kommunikasjon og litt fleksibilitet fra begge parter går det som regel fint. – Å prate om det letter ofte på stemningen i styrhuset, sier hun.

– Jo «flinkere» vi er nå, jo raskere går dette over. Det gjelder både i Lostjenesten, og ellers i samfunnet og verden, sier hun – og gjør seg klar til neste oppdrag.

Kontakter

Erik Blom, Losdirektør i Kystverkets Lostjeneste
Tlf: 93047621
erik.blom@kystverket.no

Lill Haugen, Kommunikasjonsrådgiver Kystverket
Tlf 47505060
lill.haugen@kystverket.no

Bilder

Solgunn Homme Breivik møter korona-situasjonen på nært hold gjennom jobben som los.
Solgunn Homme Breivik møter korona-situasjonen på nært hold gjennom jobben som los.
Last ned bilde
Kaptein Vitaly Shtefuryak og statslos Jostein Aadland om bord på MT JS Ineos Ingenuity. – Bruker vi munnbind, letter det veldig på stemningen ombord, sier Jostein. (Foto: Jostein Aadland)
Kaptein Vitaly Shtefuryak og statslos Jostein Aadland om bord på MT JS Ineos Ingenuity. – Bruker vi munnbind, letter det veldig på stemningen ombord, sier Jostein. (Foto: Jostein Aadland)
Last ned bilde
Broteamet om bord MT JS Ineos Ingenuity på vei gjennom Brevikstrømmen denne uken. (Foto: Jostein Aadland)
Broteamet om bord MT JS Ineos Ingenuity på vei gjennom Brevikstrømmen denne uken. (Foto: Jostein Aadland)
Last ned bilde
På losoppdrag med engangshansker og antibac. Statslos Solgunn Homme Breivik mener det gamle seilskuteuttrykket gjelder fortsatt: En hånd for skipet og en for deg selv. (Foto: Solgunn Homme Breivik)
På losoppdrag med engangshansker og antibac. Statslos Solgunn Homme Breivik mener det gamle seilskuteuttrykket gjelder fortsatt: En hånd for skipet og en for deg selv. (Foto: Solgunn Homme Breivik)
Last ned bilde
MT JS Ineos Ingenuity fra rederiet Evergas trygt ved kai. Skipet forsyner industrianlegget på Rafnes i Bamble, Telemark med nødvendig etan-gass fra USA. (Foto: Jostein Aadland)
MT JS Ineos Ingenuity fra rederiet Evergas trygt ved kai. Skipet forsyner industrianlegget på Rafnes i Bamble, Telemark med nødvendig etan-gass fra USA. (Foto: Jostein Aadland)
Last ned bilde
Losbording. Illustrasjonsfoto.Foto Kystverket/Anders Røeggen.
Losbording. Illustrasjonsfoto.Foto Kystverket/Anders Røeggen.
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom