Kystverket

Losen fyller 300 år

Del

I dag markerer lostjenesten hele 300 år i tjeneste for å gi skipstrafikken en sikker seilas langs norskekysten.

Selv om rammene rundt lostjenesten har endret seg mye siden 1700-tallet, er formålet med jobben fortsatt den samme: Å gi sjøtrafikken på norskekysten en sikker seilas. Foto: Jim Pedersen/Kystverket.
Selv om rammene rundt lostjenesten har endret seg mye siden 1700-tallet, er formålet med jobben fortsatt den samme: Å gi sjøtrafikken på norskekysten en sikker seilas. Foto: Jim Pedersen/Kystverket.

– Norge har verdens nest lengste kystlinje, og skip har alltid hatt behov for hjelp til å seile trygt langs kysten vår. Det har derfor i uminnelige tider vært drevet lostjeneste, forklarer losdirektør Erik Blom i Kystverket.

Lang og dramatisk historie
Lostjenesten er omtalt allerede i Magnus Lagabøters landslover fra slutten av 1200-tallet. Historiene om losen er mange og dramatiske.

– Først i 1720 ble lostjenesten organisert gjennom en kongelig forordning. Dette ble starten på vår lostjeneste, og derved også starten på det som i dag er Kystverket. Derfor markerer vi 300-årsjubileum 29. april, sier Blom.

Viktig for skipstrafikken
Lostjenesten er en viktig del av Kystverket.
– Losen har spilt en stor rolle i utviklingen av sjøfartsnasjonen Norge, og er en vesentlig del av norsk kysthistorie. Selv om lostjenesten i dag råder over mange moderne hjelpemidler, er det fremdeles kompetansen rundt farled og kyst, værforhold og seilingsrutiner som er hovedproduktet som tilbys fra losen og Kystverket, understreker kystdirektør Einar Vik Arset.

Sikrer forsyninger til landet
Samferdselsminister Knut Arild Hareide er blant dem som gratulerer Kystverkets lostjeneste med 300-årsdagen. Losenes innsats er noe hele storsamfunnet er takknemlige for, mener han.

–  I Norge er vi avhengige av kysten for å overleve. Vi fisker, frakter olje og transporterer varer og passasjerer. Det har vi gjort i århundrer. I like mange århundrer har det vært behov for noen som viser vei når farvannet er ukjent. Kjentfolk langs kysten har vi hatt lenge, men det er de siste 300 årene det har vært i offisiell tjeneste. Det er verdt å feire, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Korona-stopp
Den store feiringen må likevel vente til neste år.
– Opprinnelig skulle 300-årsjubileet LOS 300 markeres med rundt 50 store og små arrangementer langs hele norskekysten i sommer, i samarbeid med Kystverkmusea. Men på grunn av usikkerheten rundt covid-19 utsetter vi folkefesten til 2021, og håper da at samfunnet har normalisert seg, forteller Blom. Han mener den viktige rollen til losen blir ekstra tydelig under den pågående covid-19-situasjonen.

Opprettholder tjenesten
Lostjenesten er definert som samfunnskritisk, og holdes naturligvis i gang – men med en rekke forholdsregler, nødvendige smitteverntiltak og prosedyrer for håndtering av eventuell smitte om bord fartøy.

– Hele 90 prosent av eksport og import i Norge går sjøveien. Skipstrafikken er derfor viktig for import av essensielle varer til befolkningen, og for å sikre forsyningene både i industrien og samfunnet ellers. Vi gjør vårt beste for at all transport til sjøs i Norge kommer trygt fram, også i denne krevende tiden, understreker Blom.

(Se filmsnutt om losen før og nå: https://youtu.be/PTgaDZbK5Tk)

Losen - før og nå

Nøkkelord

Kontakter

Erik Blom, Losdirektør i Kystverkets lostjeneste
Tlf: 93047621
E-post: erik.blom@kystverket.no

Espen Frøysland, Prosjektleder for LOS 300 og leder for Kystverkmusea
Tlf: 975 42 490
E-post: espen@lindesnesfyr.no

Bilder

Selv om rammene rundt lostjenesten har endret seg mye siden 1700-tallet, er formålet med jobben fortsatt den samme: Å gi sjøtrafikken på norskekysten en sikker seilas. Foto: Jim Pedersen/Kystverket.
Selv om rammene rundt lostjenesten har endret seg mye siden 1700-tallet, er formålet med jobben fortsatt den samme: Å gi sjøtrafikken på norskekysten en sikker seilas. Foto: Jim Pedersen/Kystverket.
Last ned bilde
Losen kjenner lokale forhold og er kapteinens rådgiver på broa. Foto Jostein Geitung Larsen/Kystverket
Losen kjenner lokale forhold og er kapteinens rådgiver på broa. Foto Jostein Geitung Larsen/Kystverket
Last ned bilde
For å komme ombord, må losen ofte klatre på en leider langs skipssiden. Foto: Anders Røeggen/Kystverket.
For å komme ombord, må losen ofte klatre på en leider langs skipssiden. Foto: Anders Røeggen/Kystverket.
Last ned bilde
Losbåten henter losen etter endt oppdrag. Foto: Jim Pedersen/Kystverket.
Losbåten henter losen etter endt oppdrag. Foto: Jim Pedersen/Kystverket.
Last ned bilde
Losen på vei til nytt oppdrag. Foto: Jim Pedersen/Kystverket
Losen på vei til nytt oppdrag. Foto: Jim Pedersen/Kystverket
Last ned bilde
Los på1700-tallet til venstre (Foto: Norsk Folkemuseum) - og statslos Jim Pedersen i 2020 til høgre.
Los på1700-tallet til venstre (Foto: Norsk Folkemuseum) - og statslos Jim Pedersen i 2020 til høgre.
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom