Kystverket

Losen forbereder årets cruisesesong – med VR-briller

Del

Med ny VR-simulator trener losene på å føre store cruisefartøy langs norskekysten trygt i havn.

Losene tar i bruk nytt VR-utstyr: Prosjektleder Odd Sveinung Hareide, losoldermann Henry Djupvik, og losdirektør Erik Blom følger spent med på det virtuelle losoppdraget, som utføres av statslos Ove Lobekk - med VR-briller. Foto: Anne Grethe Nilsen, Kystverket
Losene tar i bruk nytt VR-utstyr: Prosjektleder Odd Sveinung Hareide, losoldermann Henry Djupvik, og losdirektør Erik Blom følger spent med på det virtuelle losoppdraget, som utføres av statslos Ove Lobekk - med VR-briller. Foto: Anne Grethe Nilsen, Kystverket

Å simulere oppdraget før det gjennomføres er et risikoreduserende tiltak som ofte brukes av lostjenesten. Med Kystverkets egen flyttbare VR-simulator kan loser langs hele kysten nå forberede seg ekstra godt til årets cruisesesong.

Forventer økning
Stavanger ønsker å begrense tallet på besøkende cruisefartøy. Dermed kan Haugesund og andre havner forvente seg en økning i trafikken. Første kurs med nyutviklet VR-teknologi hadde derfor scenarioer både fra Stavanger og Haugesund. Trange innseilinger, i kombinasjon med vær og vind kan skape utfordringer når store passasjerfartøy på over 300 meter skal inn til kai.  

– VR-simulatoren blir en svært nyttig og tilgjengelig simuleringsplattform for losene, mener losformann Svein Egil Monsen ved Karmøy losstasjon.

Øver på samhandling
Gjennom virtuell losing blir det mulig å øve på krevende oppdrag i forkant langs hele norskekysten, både ved å simulere ulike værtyper, innseilinger og fartøystyper - men også øve på samhandling med brobesetning og sjøtrafikksentral (VTS). Målet er som alltid å redusere risiko og øke sjøsikkerheten.

Simulatorverktøyet er basert på VR-teknologi (virtual reality) og utviklet gjennom et av Kystverkets FoU-prosjekter.

– Målet var å utvikle et kostnadseffektivt, kompakt og tilgjengelig treningsverktøy for loser, som gir like god eller bedre opplevelse av trening og øving som tradisjonelle maritime simulatoranlegg (brosimulatorer), sier prosjektleder Odd Sveinung Hareide i lostjenesten.

Økt sjøsikkerhet – sparer tid og penger
Tidligere har losene måttet bruke eksterne simulatorsenter, ofte i utlandet, for å utføre slik trening. Dette er både tid, kostnad -og ressurskrevende, og ofte vanskelig å få til på kort varsel. Pandemien understreket også at det kan være sårbart med «fysiske» kurs.

– Da landegrenser stengte måtte vi se på muligheten for å ta kurset til losene, istedenfor å ta losen til kurssenteret. De foreløpige resultatene fra Kystverkets virtuelle virkelighet er positive, og viser gode muligheter for både konkret ferdighetstrening og samhandling gjennom VR-simulatoren, sier losdirektør Erik Blom.

Gjøres tilgjengelig for losene
Nærmere 50 loser i Rogaland har så langt tatt kuset, med stortonnasje inn til Haugesund som tema.

– Nå blir VR-simulatoren gjort tilgjengelig på utvalgte losstasjoner. Opplæring blir en viktig del av å tilgjengeliggjøre simulatortjenester der hvor losene er, og tilbakemeldingene fra loser som har testet utstyret er at en "kommer fort inn i det", forteller Hareide. VR-simulatoren er under stadig utvikling, mye basert på tilbakemeldinger fra brukerne.

Svært realistisk
Losformann Svein Egil Monsen innrømmer at han i utgangspunktet var litt skeptisk til denne typen simulatortjenester.

– Det mangler det fysiske miljøet som en har i en vanlig maritim simulator, og det framsto i tillegg noe «futuristisk». Etter test-kurset endret jeg mening, og ser helt klart nytten av dette, som en mobil og tilgjengelig simuleringsplattform. VR-håndsettet er forholdsvis enkel å sette seg inn i, og en kommer raskt inn i hvordan det opereres. Med en virtuell rormann kan en gi stemmekommandoer, noe som skaper mer realisme og bidrar til mindre interaksjon. Den visuelle presentasjonen er overlegen hva vi har i vanlige maritime simulatorer, mener Monsen.

Stor nytteverdi 
Den nye VR-løsningen vil gjøre viktig trening mer tilgjengelig. På sikt gir det økt sjøsikkerhet og kompetanse både for lostjenesten og andre i Kystverket.

– Det at to personer kan sitte på ulike steder i Norge og oppleve at de er på samme (virtuelle) plass gir en ny dimensjon for virtuell samhandling, mener Hareide.

Prosjektgruppen er sammensatt av representanter fra Kystverkets navigasjonsteknologi og maritime tjenester, samt lostjenesten. Ekstern samarbeidspartner er Morild Interaktiv AS.

Se VR-simulatoren i bruk: https://youtu.be/fJ3wPcH-tv8

Nøkkelord

Kontakter

Prosjektleder Odd Sveinung Hareide
+47 95 12 47 57
odd.sveinung.hareide@kystverket.no

Kommunikasjonrådgiver Lill Haugen
+47 47 50 50 60
lill.haugen@kystverket.no

Bilder

Losene tar i bruk nytt VR-utstyr: Prosjektleder Odd Sveinung Hareide, losoldermann Henry Djupvik, og losdirektør Erik Blom følger spent med på det virtuelle losoppdraget, som utføres av statslos Ove Lobekk - med VR-briller. Foto: Anne Grethe Nilsen, Kystverket
Losene tar i bruk nytt VR-utstyr: Prosjektleder Odd Sveinung Hareide, losoldermann Henry Djupvik, og losdirektør Erik Blom følger spent med på det virtuelle losoppdraget, som utføres av statslos Ove Lobekk - med VR-briller. Foto: Anne Grethe Nilsen, Kystverket
Last ned bilde
Med VR-briller loser Ørjan Østrem et cruisefartøy på over 300 meter i en virtuell innseiling til Haugesund Havn. Med Kystverkets nye VR-simulator kan losen simulere ulike vær- og vindforhold for å trene på ulike situasjoner. Foto: Anne Grethe Nilsen, Kystverket
Med VR-briller loser Ørjan Østrem et cruisefartøy på over 300 meter i en virtuell innseiling til Haugesund Havn. Med Kystverkets nye VR-simulator kan losen simulere ulike vær- og vindforhold for å trene på ulike situasjoner. Foto: Anne Grethe Nilsen, Kystverket
Last ned bilde
Med det nye VR-utstyret kan loser teste ulike fartøy, innseilinger og værsituasjoner. Foto: Kystverket
Med det nye VR-utstyret kan loser teste ulike fartøy, innseilinger og værsituasjoner. Foto: Kystverket
Last ned bilde

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom