LO

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad om Norges Banks rentemøte 19. januar 2023:

Del

- Avlys planlagte renteøkninger i 2023

Norges Bank holder som ventet renten uendret etter å ha hevet renten på hvert eneste møte siden mai, totalt seks ganger i 2022. LO har vært kritiske til Norges Banks aggressive renteøkninger gjennom fjoråret.

-  Det er ikke riktig medisin å møte den importerte inflasjonen med å redusere etterspørselen her hjemme. Den kraftige prisveksten demper etterspørselen mye i seg selv, og de med lavest inntekt bærer den største byrden. Det er nå snarere behov for å demme opp for konsekvensene av prisveksten for husholdninger, bedrifter og kommuner, sier sjeføkonom Roger Bjørnstad.

Norges Bank står fast på at det sannsynligvis blir én renteoppgang til, kanskje to. Men vil løpende vurdere dette. Bjørnstad mener at Norges Bank bør avlyse planlagte renteøkninger i 2023. 

-  Alt tyder på at utviklingen i norsk økonomi går verre enn det Norges Bank har sett for seg. Så jeg tror at Norges Bank vil måtte moderere seg og kanskje redusere renten etter hvert.

Rente og lønnsoppgjøret

I en periode med kraftig nedgang i folks kjøpekraft og en aggressiv renteøkning øker forskjellene og binder mye av poltikernes prioriteringer i statsbudsjettet. Det øker forventningene til årets lønnsoppgjør.

- For LO er det avgjørende at den økonomiske politikken støtter opp under målet om full sysselsetting. Frontfagsmodellen muliggjør dette, sier Bjørnstad og legger til:

 - Andre land misunner oss tilliten bak frontfagsmodellen, som hindrer at den importerte prisveksten biter seg fast gjennom pris- og lønnsspiraler her hjemme.

Den tilliten er det viktig ikke å skusle bort, sier Bjørsntad og legger til:

-  I verste fall kan det gi blod på tann til krefter som ikke er så opptatt av å verne om frontfagsmodellen. Hvis den ryker er vi i ordentlig i trøbbel. Da må vi sikre konkurransekraften ved hjelp av høyere arbeidsledighet. Det vil i sin tur utfordre tilliten i samfunnet, gi høyere lønnsforskjeller, mer uroligheter og en sterk svekkelse av makroøkonomisk styring, advarer LOs sjeføkonom.

 - LO er derfor glad for at det nå settes ned et partssammensatt utvalg som skal se på hvordan lønnsdannelsen og den økonomiske politikken kan jobbe sammen for å ivareta målet om full sysselsetting.

Kontakter

Om LO

LO
LO
Torggata 12
0181 Oslo

23 06 10 00http://www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Over 970 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO.