Kystverket

LOS 300 blir utsett til neste år

Del

På grunn av covid-19-situasjonen vert feiringa av Lostenesta sitt 300-årsjubileum utsett til 2021.

Lostenesta sitt 300-årsjublileum LOS 300 hadde planlagt rundt 50 arrangement langs heile kysten i sommar - no vert markeringane utsett til 2021. Foto: Losbording, Anders Røeggen/Kystverket
Lostenesta sitt 300-årsjublileum LOS 300 hadde planlagt rundt 50 arrangement langs heile kysten i sommar - no vert markeringane utsett til 2021. Foto: Losbording, Anders Røeggen/Kystverket

– Grunna stor usikkerheit om korleis koronakrisa vil påverke samfunnet utover sommaren og hausten, vert alle arrangement i samband med LOS 300 utsett til 2021, seier losdirektør Erik Blom i Kystverket.

Lostenesta i Noreg fyller 300 år i 2020. Planen var at dette skulle feirast under fanen LOS 300 gjennom ei rekke store og små arrangement langs heile kysten, i perioden april til september. Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) kan arrangement som samlar mange menneske gi grunnlag for stor smittespreiing.

Sjølv om det er uvisst kor lenge denne situasjonen vil vare, er alvoret av krisa så stort og konsekvensane for samfunnet og folkehelsa så usikre, at Kystverket har valt å utsette alle dei over 50 planlagde lokale arrangementa i samband med LOS 300.

– Det er lagt ned mykje og godt arbeid som vi kan ta med oss inn i neste års markering. Det ville vere synd om alt dette var forgjeves. Ved å utsette feiringa til 2021 er håpet at situasjonen har normalisert seg, seier Blom.

Dei foreløpige planane for arrangementa, med losen som tema, vert dermed vidareførte.

‒ Planen er no å flytte arrangementa til våren eller eventuelt hausten neste år. Vi er først og fremst svært glade for at Kystverket vel å utsette markeringen framfor å avlyse. Nå jobbar vi for fullt vidare med å planlegge flotte markeringar over heile Noreg, og vi kan gle oss til eit spennande program neste år, seier prosjektleder for LOS 300 og leiar av Kystverkmusea, Espen Frøysland.

Sjølv om dei fysiske arrangementa no er utsett, vert det likevel planlagt ei digital markering på sjølve 300-årsdagen 29. april 2020, hovudsakleg i sosiale mediar.

Følg Los 300 på Facebook

 

FAKTA om lostjenesten

- Lostjenesten bidrar til å trygge ferdselen på sjøen og verne om miljøet ved å tilføre fartøyets mannskap nødvendig farvannskunnskap til å foreta sikker seilas.

- 90 prosent av eksport og import i Norge går sjøveien. Skipstrafikken er derfor viktig for import av essensielle varer til befolkningen, og for å sikre forsyningene både i industrien og samfunnet ellers.

- Lostjenesten er definert som samfunnskritisk funksjon på forsyningssikkerhet, og holder tjenesten i gang, til tross for covid-19-situasjonen.

- På landsbasis har Kystverket rundt 275 loser i tjeneste, stasjonert ved 18 losstasjoner.

- Lostjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet, hele året, og er finansiert av avgifter betalt av skipsfarten som benytter seg av tjenesten. Lostjenesten utfører årlig rundt 40 000 oppdrag på landsbasis. 

- Losen og lostjenesten har spilt en viktig rolle for sikkerheten til sjøs og utviklingen av kyst- og sjøfartsnasjonen Norge. I 1720 ble lostjenesten organisert gjennom en kongelig forordning, og dette skal markeres i jubileet LOS 300.

 

Nøkkelord

Kontakter

Erik Blom, Losdirektør i Kystverkets Lostjeneste
Tlf: 93047621
E-post: erik.blom@kystverket.no

Espen Frøysland, Prosjektleder for LOS 300 og leder for Kystverkmusea
Tlf: 975 42 490
E-post: espen@lindesnesfyr.no

Bilder

Lostenesta sitt 300-årsjublileum LOS 300 hadde planlagt rundt 50 arrangement langs heile kysten i sommar - no vert markeringane utsett til 2021. Foto: Losbording, Anders Røeggen/Kystverket
Lostenesta sitt 300-årsjublileum LOS 300 hadde planlagt rundt 50 arrangement langs heile kysten i sommar - no vert markeringane utsett til 2021. Foto: Losbording, Anders Røeggen/Kystverket
Last ned bilde
Lostenesta i Noreg fyller 300 år i 2020. Planen var at dette skulle feirast under fanen LOS 300 gjennom ei rekke store og små arrangement langs heile kysten, i perioden april til september.
Lostenesta i Noreg fyller 300 år i 2020. Planen var at dette skulle feirast under fanen LOS 300 gjennom ei rekke store og små arrangement langs heile kysten, i perioden april til september.
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Samferdselsdepartementet.

Følg saker fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom