Byggenæringens Landsforening

Lønnsomt å satse på kompetanse og ny teknologi i byggenæringen

Del

I årets konjunkturbarometer fra Byggenæringens Landsforening (BNL) trekker bedriftene frem kompetanse som bedriftens viktigste konkurransefortrinn. Undersøkelsen viser også at ny teknologi gir tids- og kostnadsgevinster og flere bedrifter er på god vei inn i det grønne skiftet.

Jon Sandnes,, adm. dir i BNL. Byline:: Moment Studio
Jon Sandnes,, adm. dir i BNL. Byline:: Moment Studio

– Byggenæringen er en arbeidsintensiv næring. Det er ikke overraskende at bedriftene trekker frem kompetanse som viktigste konkurransefortrinn. Det kommer imidlertid klart frem i årets undersøkelse at det er fortsatt krevende å få tak i kvalifisert arbeidskraft, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Arbeidsledigheten er lav, og som på linje med i fjor, planlegger omkring halvparten av bedriftene i undersøkelsen å ansette, og det er få som planlegger å nedbemanne. 38 prosent mener at manglende tilgang til kvalifisert arbeidskraft er det største hinder for investeringer.

– Vi ser at i tillegg til at det er krevende å få tak i fagarbeidere, er det en markant økning i bedrifter som også sliter med å få tak i ingeniører og arkitekter. Stadig større og mer komplekse prosjekter og nye krav fra bestillere bidrar nok til at bedriftene har behov for enda bredere kompetanse enn tidligere, sier Sandnes.

I årets undersøkelse har vi også undersøkt om bedriftene blir stilt bærekrafts krav fra sine kunder.

–  Nesten 40 prosent av bedriftene har aldri fått slike krav, men blant de som har fått slike krav, er det vanligste kravet bedriftene møter er krav til kvalitet på materialer/levetid/utslipp fra materialproduksjon. Nesten en av tre bedrifter har møtt dette kravet. Krav til avfallsreduksjon og krav til miljøsertifisering er heller ikke uvanlig, sier Sandnes.

Her er ser vi at det svært store bransjeforskjeller og forskjeller knyttet til størrelse på bedrift.  Entreprenørene møter flest krav herunder også kravet til fossile maskiner og utstyr mens bedrifter innenfor eiendomssegmentet møter oftest miljøsertifiseringskravet.

– Det ser ut til at flere bedrifter i vår næringen ser det som lønnsomt å bli miljøsertifisert – både for bedriften, men også fordi det er god omdømmebygging og gir en konkurransefordel i markedet, sier Sandnes.

Undersøkelsen viser også at ny teknologi er på full fart inn i byggenæringen. 53 prosent mener at det bidrar både til å redusere tidsbruken og mens en av tre mener det bidrar til å redusere kostnader, og øke kvaliteten. Det kan se ut til at det er spesielt de store bedriftene som klarer å hente ut disse gevinstene

Funn i undersøkelsen:

Miljøfokus hos bedriftene og flere miljøkrav fra bestillere

  • Vi ser tydelig tegn til at det offentlige er på banen og stiller krav innenfor miljø og bærekraft. En av tre bedrifter har møtt kravet til kvalitet på materialer/levetid/utslipp fra materialproduksjon. Avfallshåndtering, miljøplaner og miljøsertifisering er også vanlig. Her er det store forskjeller mellom bransjene. Entreprenørene opplever også krav til fossile byggeplasser og maskiner.

Ny teknologi er lønnsomt – bedriftene profesjonaliserer seg

  • Hovedbilde er at ny teknologi bidrar til å redusere tidsbruken (53 prosent) , redusere kostnadene (30 prosent) og øke kvaliteten (30 prosent. Flere peker også på at det gir økt kundetilfredshet (25 prosent) og bedrer samhandlingen i bedriften (28 prosent). Det kan se ut som det er spesielt de store bedriftene (over 250 mill. som kan ta ut de største digitaliseringsgevinstene.

Fortsatt optimisme, men sliter med å gå i overskudd:

  • Nesten halvparten 47 prosent av bedriftene tror at 2019 blir bedre enn 2018. De er gjennomgående mer optimistiske på egne vegne enn Norges økonomi.
  • Mange av bedriftene er optimistiske når det gjelder forventninger til resultat. Dessverre ser vi at det er mer et mål enn en troverdig forventning. 25 prosent av bedriftene forventer å gå i null eller med underskudd i 2019. Dette er på linje med året før.

Mange skal ansette, vanskelig å få tak i riktig kompetanse:

  • Nesten 50 prosent av bedriftene planlegger å øke antallet ansatte første halvår, mens det er bare 4 prosent som planlegger å nedbemanne
  • Fire av 10 sliter med å få tak i fagarbeidere. Nytt av året er at det ser ut til at det er en markant økning i etterspørsel etter ingeniører, fagskoleingeniører, sivilingeniører og arkitekter.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Jon Sandnes,, adm. dir i BNL. Byline:: Moment Studio
Jon Sandnes,, adm. dir i BNL. Byline:: Moment Studio
Last ned bilde
Grønne byrom. Foto: Skaaret
Grønne byrom. Foto: Skaaret
Last ned bilde
Bjørvika. Foto: BNL
Bjørvika. Foto: BNL
Last ned bilde

Dokumenter

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer i byggenæringen som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

Følg saker fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Byggenæringens Landsforening

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom