Posten Norge

Logistikk-kjempene roter seg bort

Del

Utenlandske, multinasjonale logistikk-giganter går til angrep på Posten Norge med gamle usannheter. Det kan ikke stå uimotsagt.

- Våre konkurrenter må se seg selv i speilet, fremfor å rette beskyldninger mot Posten Norge, skriver Elisabeth H. Gjølme. FOTO: Nils Midtbøen / Posten Norge
- Våre konkurrenter må se seg selv i speilet, fremfor å rette beskyldninger mot Posten Norge, skriver Elisabeth H. Gjølme. FOTO: Nils Midtbøen / Posten Norge

Det er med stor interesse vi leser i Aftenposten 28. desember at de store statseide svensk/danske og tyske transportselskapene beklager seg over tøff konkurranse fra Posten Norge i det norske markedet. Beskyldningene mot Posten Norge er uriktige og urimelige. 

For det første: Posten Norge mottar ikke statsstøtte. Staten betaler for merkostnadene med leveringspliktige, ulønnsomme posttjenester i hele Norge. Dette er nøye utregnet og dokumentert. Norsk kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fører tilsyn med ordningen, og produktregnskapet er offentlig tilgjengelig. I statsbudsjettet for 2017 er det bevilget 177 millioner kroner for statlig kjøp av ulønnsomme posttjenester. Det er vel 300 millioner kroner mindre enn beregnet behov. I perioden 2002-2016 har Posten Norge utbetalt mer i utbytte til staten enn det staten har betalt for ulønnsomme, leveringspliktige posttjenester.

For det andre: Posten Norge driver ikke med kryssubsidiering. Dette blir også fulgt opp av Nkom. Vi vil påstå at ingen aktører i det norske transportmarkedet kontrolleres og følges så nøye som Posten Norge.

For det tredje: Posten Norge har fulgt samme strategiske retning som andre postselskaper i Europa, inkl. PostNord. Vi har gjennomført nødvendige og vellykkede omstillinger og satset innen logistikk og pakker for å kompensere for fallende brevvolumer. Ekspansjonen har blant annet foregått gjennom oppkjøp av logistikkselskaper. Posten Norge har finansiert kjøpene gjennom egne overskudd og salg av eiendeler – ikke gjennom midler fra staten.

Denne strategien har det vært bred oppslutning om i Stortinget, senest i høst da stortingsmeldingen om postsektoren ble behandlet. Samtidig har både norske og utenlandske transportselskaper styrket sine markedsposisjoner i Norge. I sum har dette gitt overkapasitet og knallhard konkurranse som presser lønnsomheten i bransjen. Denne situasjonen kan ikke lastes Posten Norge.

For det fjerde: Posten Norge dumper ikke prisene. Vi tilbyr høy service og kvalitet på våre tjenester og tar betalt for det. Påstander om at vi dumper prisene i det norske markedet, er direkte feil. Ut ifra det vi ser i markedet, må våre konkurrenter se seg selv i speilet, fremfor å rette beskyldninger mot Posten Norge.

Sist, men ikke minst: Posten Norge har ikke høyeste porto i Europa. Det er det Italia som har, tett fulgt av Danmark hvor PostNord opererer i en av Europas enkleste geografier. Norge har som det eneste land i Europa, sammen med Slovenia, moms på porto. Det utgjør 25 prosent prisforskjell. Korrigerer vi for moms og kjøpekraft er norske postpriser blant de laveste i Europa – og det i Europas mest krevende geografi.

At Posten Norge har 370 års erfaring med å distribuere brev og pakker til norske husstander og bedrifter er selvfølgelig en konkurransefordel. Ingen kjenner Norge bedre og vi kan tilby et effektivt og finmasket distribusjonsnett med høy leveringskvalitet til kunder i Norge. De samme fordelene har PostNord i sine hjemmemarkeder i Sverige og Danmark – uten at vi beskylder dem for å opptre monopolistisk.

Elisabeth H. Gjølme
Konserndirektør Kommunikasjon
Posten Norge AS

Kontakter

Bilder

- Våre konkurrenter må se seg selv i speilet, fremfor å rette beskyldninger mot Posten Norge, skriver Elisabeth H. Gjølme. FOTO: Nils Midtbøen / Posten Norge
- Våre konkurrenter må se seg selv i speilet, fremfor å rette beskyldninger mot Posten Norge, skriver Elisabeth H. Gjølme. FOTO: Nils Midtbøen / Posten Norge
Last ned bilde
Konserndirektør Kommunikasjon i Posten Norge, Elisabeth H. Gjølme. FOTO: Birger Morken / Posten
Konserndirektør Kommunikasjon i Posten Norge, Elisabeth H. Gjølme. FOTO: Birger Morken / Posten
Last ned bilde

Om Posten Norge

Posten Norge
Posten Norge
Biskop Gunnerusgate 14
0185 Oslo

22 03 00 00http://www.postennorge.no

Posten Norge AS er et nordisk post- og logistikkonsern som utvikler og leverer helhetlige løsninger innenfor post, kommunikasjon og logistikk, med Norden som hjemmemarked. Konsernet møter markedet med to merkevarer, Posten og Bring: Posten kjennetegner tilbudet til privatkunden, postkontornettet og den daglige postdistribusjonen til hele det norske folk. Bring retter seg mot bedriftskunder innen post og logistikk i Norden, og består av spesialister med spisskompetanse innenfor hvert sitt område.