FagforbundetFagforbundet

LO-Stat tar ut 303 medlemmer i fem sykehus i streikevarsel om pensjon

Del

Dersom riksmekleren ikke lykkes vil det være streik ved fem sykehus fra arbeidstidens begynnelse 29.05.19. Konflikten dreier seg om et krav om at også deltidsansatte med mindre enn 20 prosent stilling skal tjene opp pensjon.

– Dette er et ufravikelig krav for LO-stat. De dette handler om er i hovedsak kvinner og de fleste er unge. Derfor er dette både et likestillingskrav og et likebehandlingskrav. Det hører ingen sted hjemme at disse arbeidstakerne ikke skal tjene opp pensjon, sier Sissel M. Skoghaug, nestleder i Fagforbundet.

• Vi krever pensjon fra første krone

• 75 prosent av dem som rammes er kvinner, med små stillinger og lav lønn

• Får ikke forsikringsordninger knyttet til uførhet og til etterlatte ved død

• De lokale sykehusdirektørene må nå ta vare på sine ansatte. De må se at dette dreier seg om småpenger, men betyr svært mye for de ansatte det gjelder. 

Det er Fagforbundets og Fellesorganisasjonens (FO) medlemmer som er tatt ut i første uttak.

Fagforbundet og FO varsler 22.05.19 plassfratredelse (fase1) på 282 og 21 medlemmer fra arbeidstidens begynnelse 29.05.19. De stillinger som er omfattet vil ikke sette liv og helse i fare. Det er et forsiktig uttak, kun 1,2% av LO forbundenes medlemmer.  

– Dersom arbeidsgiver lokalt vurderer at noen av stillingene vil medføre fare for liv og helse, innvilges det dispensasjon, forsikrer Skoghaug. 

Dette er uttaket: 

Helseforetak                                                   Fagforbundet                   FO 

Oslo Universitetssykehus HF                     103 medlemmer              16 medlemmer

St. Olavs Hospital HF                                        46 medlemmer                5 medlemmer

Helse Bergen HF                                             71 medlemmer

Sørlandet sykehus HF

Kristiansand                                                      62 medlemmer

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 390 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

Åpning av barnehager forutsetter tett samarbeid og tillit til de ansatte15.4.2020 16:22:42 CESTPressemelding

– Trygge ansatte vil gi en god start. Det er viktig at kommuner og barnehageeiere lytter til sine ansatte, gir de gode forutsetninger og nok tid til å skape trygghet for sin egen arbeidssituasjon og ikke minst for barna som kommer tilbake, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Fagforbundet har over 390 000 medlemmer og er den største arbeidstakerorganisasjon i barnehagesektoren. Nord mener at hvis de ansatte gis tillit så vil de finne forsvarlige måter å utvide barnehagetilbudet på framover.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom