LO Stat

LO Stat krever økt kjøpekraft for alle i Spekter-oppgjøret

Del

LO Stat startet i dag klokka 10 lønnsoppgjøret for over 55.000 medlemmer i Spekter-området.

START: LO Stats nestleder Eivind Gran er i gang med lønnsoppgjøret i Spekter-området.
START: LO Stats nestleder Eivind Gran er i gang med lønnsoppgjøret i Spekter-området.

- Vi krever økt kjøpekraft til alle, og vi krever fremming av likelønn samt bekjempelse av lavlønn, sier forhandlingsleder Eivind Gran, nestleder i LO Stat.

LO Stat krever et generelt tillegg på 4.875 kroner til alle. I tillegg krever LO Stat at alle medlemmer som tjener 90 prosent eller mindre av gjennomsnittlig industriarbeiderlønn får 3.900 kroner ekstra.

Gran sender også et signal til arbeidsgiverne.

- LO Stat forutsetter at den samlende lønnsveksten vi avtaler sentralt og lokalt, også skal være normen for både ledere og andre grupper, sier Eivind Gran.

Flere etapper.

Forhandlingene i Spekter-området går over flere etapper. I dag forhandles de sentrale tilleggene, den såkalte A-delen. Neste steg er forhandlinger ute på den enkelte virksomhet (B-delen). For helseforetakene føres det egne forhandlinger i neste etappe. Den kalles A2.

13 områder i Spekter.

Spekter er delt inn i 13 områder, flere av områdene har flere virksomheter.

Overenskomstområde 1, Kultur:

 • Arendal Kulturhus AS
 • Dansens Hus AS
 • Den Norske Opera & Ballett AS
 • Det Norske Blåseensemble anno 1734
 • Drammen Scener AS
 • Kilden Teater og Konserthus (Kristiansand Symfoniorkester)
 • Music Norway
 • Musikkselskapet Harmonien
 • Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
 • Nobels Fredssenter
 • Nordnorsk Opera og Symfoniorkester AS
 • Norsk Folkemuseum
 • Norsk Forfattersentrum
 • Operaen i Kristiansund
 • Oslo Konserthus AS
 • Oslo-Filharmonien
 • Stavanger Symfoniorkester
 • Trondheim Symfoniorkester

 Teatrene har felles overenskomst: 

 • Beaivvas Sami Nasunalateahter
 • Brageteatret
 • Carte Blanche AS
 • Den Nationale Scene
 • Det Norske Teatret
 • Haugesund Teater
 • Hordaland Teater
 • Hålogaland Teater
 • Kilden Teater og Konserthus
 • Nationaltheatret
 • Nordland Teater
 • Nord-Trøndelag Teater
 • Oslo Nye Teater
 • Riksteatret
 • Rogaland Teater
 • Sogn og Fjordane Teater
 • Teater Ibsen (Telemark og Vestfold Regionteater)
 • Teater Innlandet
 • Teatret Vårt (Regionteateret i Møre og Romsdal)
 • Trøndelag Teater.

Overenskomstområde 2, Norges Bank:

 •  Norges Bank

 Overenskomstområde 3, Avinor:

 • Avinor AS
 • Avinor Flysikring AS
 • Svalbard Lufthavn AS

 Overenskomstområde 4, Virksomheter med definerte samfunnsoppdrag: 

 • Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge
 • AtB AS
 • Brakar AS
 • Electronic Chart Centre AS, ECC
 • Enova SF
 • Finnmarkseiendommen, Fefo
 • Garantikassen for fiskere
 • Innovasjon Norge
 • Konsentra AS
 • Norges forskningsråd
 • Norsk Helsenett SF
 • Norsk Tipping AS
 • Ruter AS
 • Sio Mat og Drikke AS
 • SIVA, Selskapet for industrivekst SF
 • Statnett SF
 • Statskog SF
 • Stiftelsen Asta
 • Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus, SiO
 • Studentsamskipnaden i Stavanger
 • Studentsamskipnaden i Østfold, SiØ
 • Studentsamskipnaden i Ås, SiÅs
 • Studentsamskipnaden på Vestlandet
 • Trygg Trafikk
 • Vinmonopolet, AS

Overenskomstområde 5, Nettbuss: 

 • Nettbuss AS
 • Nettbuss Travel AS
 • Virksomhetene i dette området omfattes av Bussbransjeavtalen og Funksjonæravtalen for Nettbuss.

 Overenskomstområde 6, NRK:

 •  NRK AS

 Overenskomstområde 7, NSB:

 •  CargoNet AS
 • NSB AS
 • NSB Gjøvikbanen AS
 • NSB Trafikkservice AS
 • RailCombi AS

 Overenskomstområde 8, Posten Norge: 

 • Bring Express Norge AS
 • Bring Linehaul AS
 • Bring Transportløsninger AS
 • Bring Warehousing AS
 • Posten Norge AS

 Overenskomstområde 9, Øvrige:

 •  Baneservice AS
 • Falck Brann & Redningstjeneste AS
 • Green Cargo Togdrift AS
 • NORSØK, Norsk senter for økologisk landbruk
 • Mantena AS
 • AIM Norway AS, Aerospace Industrial Maintenance
 • Broadnet AS
 • Det Norske Myntverket AS
 • Felleskjøpet Agri SA
 • Fjellinjen AS
 • Flytoget AS
 • Hector Rail AB
 • Hålogaland Kraft AS
 • Mediq Norge AS
 • Norges Håndballforbund
 • Norsk Medisinaldepot AS
 • Relacom AS
 • Sporveien AS
 • Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS, VESO

 Overenskomstområde 10, Helseforetak med sykehusdrift:

 •  Akershus universitetssykehus HF
 • Finnmarkssykehuset HF
 • Helgelandsykehuset HF
 • Helse Bergen HF
 • Helse Fonna HF
 • Helse Førde HF
 • Helse Møre og Romsdal HF
 • Helse Nord Trøndelag HF
 • Helse Stavanger HF
 • Nordlandssykehuset HF
 • Oslo universitetssykehus HF
 • St. Olavs Hospital HF
 • Sunnaas sykehus HF
 • Sykehuset i Vestfold HF
 • Sykehuset Innlandet HF
 • Sykehuset Telemark HF
 • Sykehuset Østfold HF
 • Helse Nord RHF
 • Helse Midt-Norge RHF
 • Helse Sør-Øst RHF
 • Sørlandet Sykehus HF
 • Universitetssykehuset Nord-Norge HF
 • Vestre Viken HF


Overenskomstområde 11, Øvrige Helseforetak

 •  Sykehuspartner HF
 • Luftambulansetjenesten HF
 • Pasientreiser HF
 • Helse Vest IKT AS
 • Sjukehusapoteka Vest HF
 • Helse Nord IKT HF

 Overenskomstområde 12, Virksomheter innenfor helse, velferd og oppvekst: 

 • Akasia Kirke og Gravplass AS
 • Akasia Eiendomsforvaltning AS
 • Akasia Barnehage AS
 • Aleris Røntgen AS
 • Diakonissehuset Lovisenberg
 • LHL, Landsforeningen For Hjerte og Lungesyke
 • Meråker Sanitetsforenings Kurbad AS
 • N.K.S. Helsehus Akershus AS
 • Norlandia Preschool AS
 • Norlandia Care AS
 • Norlandia Care Group AS
 • Rehabiliteringssenteret Air AS
 • Sophies Minde Ortopedi AS
 • Trøndelag Ortopediske Verksted AS, TOV
 • Tyrili Klatresystemer AS, Tyrilistiftelsen, Tyrili Utvikling og prosjektstiftelse
 • Unicare BAB AS
 • Unicare Hjemmetjenester AS
 • Unicare Omsorg AS
 • Unicare Små Enheter AS
 • Unilabs Laboratoriemedisin AS
 • Unilabs Norge AS
 • Valnesfjord Helsesportssenter

 Overenskomstområde 13 Sykehus med driftsavtale: 

 • Lovisenberg Diakonale Sykehus AS
 • Martina Hansens Hospital AS

Ikke områdeplassert:

 • Bane NOR SF

Overenskomster under etablering (som ikke er områdeplassert):

 • NMD/Vitus (Fagforbundet)
 • Norsk Helsenett SF (El & IT)
 • Sykehusinnkjøp HF
 • Baratt Due Musikkinstitutt
 • Sykehusapotekene Midt-Norge
 • Vestre Viken HF (El & IT)
 • InfraNord Norge AS
 • Østnorsk Jazzsenter
 • Stiftelsen Ribo
 • Entur AS
 • Unicare Rehab
 • Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett HF

Nøkkelord

Kontakter

Lise Olsen, forhandlingsleder LO Stat
900 66 207

Fredrik Oftebro, nestleder i NTL
911 32 117

Kristian Brustad, kommunikasjonsansvarlig
466 61 639

Bilder

START: LO Stats nestleder Eivind Gran er i gang med lønnsoppgjøret i Spekter-området.
START: LO Stats nestleder Eivind Gran er i gang med lønnsoppgjøret i Spekter-området.
Last ned bilde

Lenker

Om LO Stat

LO Stat
Møllergt. 10
0179 Oslo

23 06 83 00http://www.lostat.no

LO Stat jobber for et seriøst, trygt og godt arbeidsliv for alle. LO Stat er en samlende kraft i staten og Spekter, med 19 LO-forbund og 100.000 medlemmer i ryggen. LO Stat viktigste oppgave er å forhandle lønn og rettigheter på vegne av forbundenes medlemmer i staten og Spekter. Vedtektene sier at LO Stats skal «virke for medlemmenes faglige, sosiale og økonomiske fellesinteresser». LO Stat skal dermed forsvare forbund og medlemmers interesser og rettigheter på alle plan. 

Følg saker fra LO Stat

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra LO Stat på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra LO Stat

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom