LO

LO Stat fullt medhold i Rikslønnsnemda

Del

Rikslønnsnemnda gir LO Stat fullt medhold kravet om pensjon for deltidsansatte med lave stillingsprosenter.

-Med dette har Rikslønnsnemnda rettet opp i urettferdigheten overfor de som tjener minst, og som hittil har blitt snytt for pensjon. Nå blir de meldt inn i pensjonsordningen og kan tjene opp til pensjon som alle andre.

-All ære til medlemmene i FO og Fagforbundet som har stått i front og tatt belastningen med en streik  for dette rettferdighetskravet.

LOs 2. nestleder er glad og lettet over resultatet av Rikslønnsnemndas behandling. Spørsmål om pensjonsopptjening også for små stillingsbrøker var hovedkravet under tarifforhandlingene i vår mellom LO Stat og Spekter, og til streiken som ble stoppet med tvungen lønnsnemnd.

 

Pensjonskravet blir også tariffestet.

I saken for Rikslønnsnemnda var LO Stat bistått av LO-advokatene Imran Haider og Lornts Nagelhus. De viser til at Rikslønnsnemnda i tidligere saker har avvist å tariffeste pensjonskrav. Slik sett kan avgjørelsen framstå som overraskende for noen, men tvisten mellom LO Stat og Spekter skiller seg klart fra tidligere avgjørelser.

-I tidligere saker hvor Rikslønnsnemnda har behandlet pensjonskrav har kravene vært omfattende, konsekvensene av pensjonskravene har vært uoversiktlige, og de økonomiske kostnader har vært betydelige. Dette var ikke situasjonen i denne saken. LO Stat og Spekter var enige om å forhandle om pensjon i mellomoppgjøret. Oppheving av minstegrensen er enkel og praktikabel.  Kostnadene ved å oppheve minstegrensen utgjør en liten del av lønnsmassen, og er i tråd med utviklingen i trygdesystemet, med økt vekt på opptjening gjennom yrkeslivet. Arbeidsretten har fastslått at Spekters ensidige fastsettelse av minstegrensen er tariffstridig. Spekter har ikke foretatt seg noe for å gjenopprette tariffbruddet og Rikslønnsnemnda rydder nå opp i dette.  

LO Stat anførte at regjeringen handlet i strid med Grunnloven ved å gripe inn i streiken. Rikslønnsnemda mener den ikke har kompetanse til å prøve dette spørsmål og at LO Stat eventuelt må bringe inngrepet i streikeretten inn for de ordinære domstoler.

Rikslønnsnemnda fastslår at frontfagsrammen for lønnsoppgjøret skal følges, med en ramme for årslønnsveksten på ca 3,2 %.

LO Stat fikk også medhold i at virkningstidspunktet for lønnstilleggene skal være 01.08.19.

.  

Kontakter

Lenker

Om LO

LO
LO
Torggata 12
0181 Oslo

23 06 10 00http://www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 920 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO. Av de LO-organiserte er 50 prosent kvinner.

Følg saker fra LO

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra LO på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra LO

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom