LO

LO-sekretariatet har konstituert Peggy Hessen Følsvik som LO-leder

Del

LO-sekretariatet avholdt et ekstraordinært møte onsdag 10. mars 2021 kl. 10.00 etter LO-leder Hans-Christian Gabrielsens plutselige bortgang 9. mars.

Sekretariatets medlemmer uttrykte stor sorg over LO-lederens bortgang og tapet av LO-familiens fremste tillitsvalgte, og sendte varme tanker til Hans-Christians nærmeste familie.

Sekretariatet konstituerte 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik som LOs leder fram til første representantskapsmøte, og innstilte overfor representantskapsmøtet som skal avholdes 6. mai at Følsvik konstitueres fram til den utsatte kongressen i mai 2022.

– Det er med sjokk og dyp sorg LOs sekretariat har mottatt meldingen om LO-leder Hans-Christian Gabrielsens bortgang, sier konstituert LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– LO-familien har nå en formidabel oppgave foran oss. Vi står midt oppe i en krise med 200.000 arbeidsledige. Vi står foran et lønnsoppgjør og et stortingsvalg til høsten, som vil ha stor betydning for våre medlemmer. I dag takker jeg for tilliten sekretariatet har gitt meg med å gjøre Hans-Christians ord til mine:

– Vi står nå midt oppe i en krise. Norge er ikke friskmeldt før folk er tilbake i jobb. LOs viktigste oppgave nå er å sikre tryggheten og inntekten til folk.

Sekretariatets vedtak lyder:

1. Første nestleder Peggy Hessen Følsvik konstitueres som leder frem til Representantskapets møte 6. mai 2021.

2. Sekretariatet innstiller på at Peggy Hessen Følsvik konstitueres ved representantskapet 6. mai 2021 for resten av kongressperioden, som varer frem til kongressen i 2022.

Kontakter

Om LO

LO
LO
Torggata 12
0181 Oslo

23 06 10 00http://www.lo.no

Landsorganisasjonen i Norge (LO) er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Over 970 000 medlemmer er organisert i fagforbund som er tilsluttet LO.

Følg saker fra LO

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra LO på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra LO

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom