Fagforbundet

LO krever høyere tillegg i kommunesektoren

Del

Fagforbundet og LO-kommune har stilt krav overfor arbeidsgiverorganisasjoner i offentlig sektor om økte ubekvemstillegg for ansatte som på ulike vis er berørt av koronaepidemien. Det gir en mer rettferdig ordning som inkluderer alle, mener LO-kommune.

Derfor krever LO Kommune at alle ansatte som har fått en økt belastning med kveld/nattarbeid og lørdag og søndagsarbeid på grunn av koronaepidemien får et forhøyet lørdags- og søndagstillegg på kr 50,-, og et økt kvelds- og nattillegg på kr 24,- Kravet gjelder alle tjenester med økt belastning, men det er særlig viktig å sikre at deltidsansatte får en kompensasjon. De fleste ansatte innen pleie- og omsorgstjenestene jobber deltid og stiller nå opp for å dekke opp behovet i tjenestene på kvelder og i helger. Tilleggene gjelder også ekstravakter, heter det i kravet.  Tilleggene må komme i tillegg til det de ansatte måtte ha fra før av tillegg.

LO-kommune har fremmet kravet overfor KS, men vil også fremme liknende krav overfor Virke, NHO, PBL og FUS.  Tilsvarende krav er stilt av Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) i Oslo kommune. Det er også stilt krav om økte ubekvemstillegg overfor områdene i Spekter der vi har avtale med om overtid og forskjøvet arbeidstid.

LO Kommune krever at ansatte som på grunn av koronaepidemien arbeider flere lange vakter, skal etter tre lange vakter på rad ha ett engangsbeløp på kr. 1000,- for hver vakt utover de tre første vaktene.

Ansatte som går beredskapsvakter utenfor arbeidsstedet, og har fått en økt belastning på grunn av koronaepidemien, skal ha en omregningsfaktor på 1:4 av vakten i den alminnelige arbeidstiden. Hovedtariffavtalens §4.3.2 gjelder i forhold til betaling på utrykning.

Kravet gjøres gjeldende fra og med 18.03.2020

Kontakter

Pål Skarsbak, daglig leder LO kommune. 915 81 697

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 390 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

Åpning av barnehager forutsetter tett samarbeid og tillit til de ansatte15.4.2020 16:22:42 CESTPressemelding

– Trygge ansatte vil gi en god start. Det er viktig at kommuner og barnehageeiere lytter til sine ansatte, gir de gode forutsetninger og nok tid til å skape trygghet for sin egen arbeidssituasjon og ikke minst for barna som kommer tilbake, sier Fagforbundets leder Mette Nord. Fagforbundet har over 390 000 medlemmer og er den største arbeidstakerorganisasjon i barnehagesektoren. Nord mener at hvis de ansatte gis tillit så vil de finne forsvarlige måter å utvide barnehagetilbudet på framover.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom