Fagforbundet

LO-kommune krever økt kjøpekraft til alle i kommunesektoren

Del

I dag, onsdag 21. april, begynte årets lønnsoppgjør i kommunesektoren. – I oppgjøret i fjor sakket offentlig sektor bakut, sammenliknet med privat sektor. Det gapet må tettes, sa nestleder i LO-kommune, Odd Haldgeir Larsen da han presenterte LOs krav til kommuneoppgjøret for KS.

Larsen la vekt på at et lønnsløft må omfatte alle ansatte i kommunene.

– Det er ansatte i mange yrkesgrupper som driver de kommunale velferdstjenestene gjennom hverdager og kriser. Derfor er det ikke bare noen yrkesgrupper, men hele laget av kommunalt ansatte som må få sikret kjøpekrafta. Dessuten må vi få gjort noe med den mindrelønnsutviklinga vi hadde i fjor, sa han.

Larsen kom også med en advarsel til yrkesgrupper som i mediene har tatt til orde for at akkurat de skal prioriteres framfor alle andre.

– De kommunale tjenestene er ikke individuell idrett, det er lagspill, derfor kommer vi ikke til å godta noen superliga for enkelte yrkesgrupper i kommunene. Alle skal med, sa han

Utgangspunktet for LO Kommunes krav er tariffpolitiske uttalelse fra LOs representantskap og det vi avtalte på høsten i fjor, nemlig lønnsregulering for 2. avtaleår.

Larsen tok opp den spesielle situasjonen landet står oppe i.

– Den økonomiske situasjonen påvirker ikke bare måten vi forhandler på, men også grunnlaget for forhandlingene. Det er ikke lenge siden vi avsluttet den utsatte tariffrevisjonen for 2020, og nå er vi godt i gang med mellomoppgjøret 2021.

– Vi har hørt mange historier om hvem som har stått i frontlinjen i kampen mot koronapandemien. Vi har blant annet sett at yrkesgrupper som vi alt for ofte tar for gitt har hatt en avgjørende betydning for at det nå kan se ut til at vi nærmer oss slutten av pandemien, renholderne er et av mange slike eksempler. Det er svært mange som har stått i frontlinjen, men på ulike vis. Dette gjelder i KS-området så vel som i samfunnet for øvrig.

– Krisen som pandemien har utløst i arbeidsmarkedet har rammet sosialt svært skjevt. Det er de nederst ved bordet som er hardest rammet. Derfor er det viktig for LO Kommune at vi bidrar til å motvirke konsekvensene, også når vi nå går til forhandlingsbordet og skal diskutere lønn, avsluttet Odd Haldgeir Larsen, nestleder i LO-kommune.

Partene i kommuneoppgjøret har frist til midnatt, natt til 1. mai med å komme til enighet. Lykkes ikke det vil oppgjøret gå til mekling. Datoen for mekling er 25. og 26. mai.

 LO Kommune består av forbundene Fagforbundet, FO, El og IT-Forbundet, Norges Sjøoffiserers forbund, Creo og Skolenes landsforbund.

Kontakter

Nestleder i LOK, Odd Haldgeir Larsen: 908 78 575

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 390 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg pressemeldinger fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom