Legemiddelindustrien (LMI)

LMI applauderer regjeringsplattformen

Del

LMI er svært fornøyd med den nye regjeringsplattformen som ble lagt frem torsdag. – Dette er fantastisk for norsk helsenæring og norske pasienter, sier direktør i LMI, Karita Bekkemellem.

Den nye plattformen, som har fått navnet Granavollplattformen etter stedet forhandlingene har foregått på, er det førende dokumentet den nye regjeringen bestående av Høyre, Frp, Venstre og KrF skal jobbe ut fra. De 108 sider lange dokumentet tar for seg alle sider av norsk politikk, inkludert helse og næring, og er på vårt felt en videreføring av Jeløyaplattformen. Det er LMI glad for.

- Dette er helt fantastisk, jeg er så fornøyd, sier en lettet Karita Bekkemellem. - Med dette dokumentet kommer regjeringen vår med detaljerte og presise formuleringer om alt vi har bedt om og håpet på, både i politiske innspill og i møter med ulike aktører på helseområdet. Spesielt er jeg fornøyd med at regjeringen presiserer at de vil sikre likeverdig og rask tilgang til nye og effektive legemidler, siden vi nå har opplevd at beslutningsprosessene tar stadig lengre tid. Tidligere i år var vi glade for at Stortinget valgte å presisere de fire legemiddelpolitiske målene, så det kan ikke bli sterkere politiske signaler på dette enn det vi opplever her. Vi har oppnådd et helt unikt utgangspunkt og det er en stor inspirasjon for LMIs arbeid videre for legemiddelbransjen, sier Bekkemellem.

Hun mener Granavollplattformen også må ses på i lys av den kommende Helseindustrimeldingen, som regjeringen jobber med og som hele bransjen har gitt mange innspill til og venter i spenning på.

- Jeg opplever en anerkjennelse og en tillit til vår bransje. Vi blir tatt på alvor, og innspillene våre, som vi i LMI – inkludert utvalgene våre - har jobbet grundig med over lang tid og kvalitetssikret i alle ledd, blir tatt på alvor. Det får vi igjen for nå. Med dette er det håp for videre vekst i helsenæringen og at pasienter i Norge får rask tilgang til våre livsviktige innovasjoner, sier Bekkemellem.

Regjeringen viderefører også innovasjonspolitikken i den nye regjeringserklæringen. I erklæringen skriver regjeringen at den vil sørge for godt samarbeid mellom ulike private og ideelle aktører for blant annet å bidra til innovasjon og valgfrihet i tjenestetilbudet. Dette skaper legitimitet og signaliserer ønske om sterkere involvering av næringslivet som kan bidra med kvalitet i helsesektorens behandlingstilbud og utvikling av nye produkter og tjenester. Regjeringen ønsker å føre en framtidsrettet næringspolitikk som tilrettelegger for verdiskaping, vekst og omstilling. Fundamentet skal være kunnskap, forskning og innovasjon.

- Dette er gode ambisjoner som LMI deler, og som skaper rom for utvikling av den forskningsdrevne helseindustrien som utvikler produkter og tjenester av høy verdi for et globalt marked, sier seniorrådgiver i LMI, Monica Larsen.

Les mer: https://www.lmi.no/2019/01/18/lmi-applauderer-regjeringsplattformen/ 

Kontakter

Lenker

Om Legemiddelindustrien (LMI)

Legemiddelindustrien (LMI)
Legemiddelindustrien (LMI)
Essendrops gate 3
0301 Oslo

23 16 15 50http://www.lmi.no

Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller mar­kedsfører legemidler i Norge kan være medlem av foreningen. LMI skal være den natur­lige bransjeforeningen for både store multinasjonale selskaper og små norske grundersel­skaper som opererer på legemiddel/life science området.

De 60 medlemsbedriftene i LMI har i underkant av 4000 ansatte i Norge og representerer over 80 prosent av legemiddelomsetningen. Det omsettes legemidler i Norge for 18 milliarder kroner.

Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes bransjemessige interesser. Gjennom gode rammebetingelser sikrer vi norske pasienter tilgang til viktige medisiner som bidrar til helse og livskvalitet i Norge.

Følg saker fra Legemiddelindustrien (LMI)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Legemiddelindustrien (LMI) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Legemiddelindustrien (LMI)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom