Riksantikvaren

Liverpool har mistet verdensarvstatusen

Del

Verdensarvkomiteen vedtok 21. juli å frata Liverpool status som verdensarvområde.

Havneområdet i Liverpool. Foto: Bjørn-Erik Wøien, Riksantikvaren
Havneområdet i Liverpool. Foto: Bjørn-Erik Wøien, Riksantikvaren

Havneområdet i Liverpool ble oppført på UNESCOs verdenarvliste i 2004. Siden 2006 har verdensarvområdet blitt fortettet med høyhus, og det er gjort store endringer i området i strid med rådene fra UNESCO. Liverpool ble oppført på listen over verdensarv i fare i 2012.

Å bli strøket fra verdensarvlisten har bare blitt vedtatt to ganger tidligere, sist i 2009 da Dresden mistet denne høythengende statusen.

Når et land får innskrevet et område på verdensarvlisten, forplikter man seg samtidig til å bevare de fremragende universelle verdiene som er grunnlaget for innskrivningen. For Liverpool er disse verdiene tapt.

– Liverpool er en by mange i Norge kjenner og har et forhold til. Det er trist at verdensarvområdet, som er det gamle havneområdet, nå er strøket fra listen. Liverpool har stått på listen over verdensarv i fare i mange år, og Storbritannia har hatt mange muligheter for å endre utviklingen slik at de fremragende universelle verdiene kunne ivaretas, sier riksantikvar Hanna Geiran.

Avstemning
Saken ble diskutert i verdensarvkomiteen, som har sitt årlige komitémøte fra 16. til 31. juli med Kina som vertsland. Komitélandene hadde ulike syn på saken. Saken er prinsipiell, og Norge foreslo avstemning. Møtet avholdes digitalt, men avstemningen ble etter reglene gjennomført i UNESCOs hovedkvarter i Paris, der komitélandene har representanter. Voteringen endte med flertall for å stryke Liverpool fra verdensarvlisten.

Det er 194 land som har ratifisert verdensarvkonvensjonen. Av disse velges 21 land til verdensarvkomiteen. Norge ble valgt inn i komiteen i 2017 og går ut av komiteen i år. Den norske delegasjonen ledes av riksantikvar Hanna Geiran, og delegasjonen har sammensetning fra Riksantikvaren, Miljødirektoratet, Klima- og miljødepartementet og den norske UNESCO-delegasjonen i Paris. 

Kontakter

PressevaktRiksantikvarenIkke send sms, telefonen viderekobles.

Telefonen er betjent i vanlig kontortid.

Tel:404 65 153

Bilder

Havneområdet i Liverpool. Foto: Bjørn-Erik Wøien, Riksantikvaren
Havneområdet i Liverpool. Foto: Bjørn-Erik Wøien, Riksantikvaren
Last ned bilde

Lenker

Om Riksantikvaren

Riksantikvaren
Riksantikvaren
Dronningens gate 13
0152 Oslo

22 94 04 00https://www.riksantikvaren.no/

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

Følg pressemeldinger fra Riksantikvaren

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksantikvaren på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksantikvaren

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom