Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Lite snø på breene

Del

Det er generelt mindre snø enn normalt på breene i Jotunheimen. Man bør være ekstra varsom ved ferdsel på bre i påska og utover våren.

Det er lite snø i Hurrungane, Vest Jotunheimen i år. Foto: Jostein Aasen, NVE
Det er lite snø i Hurrungane, Vest Jotunheimen i år. Foto: Jostein Aasen, NVE

NVEs målinger og observasjoner viser at det er lite snø i fjellet og på breene i Jotunheimen. Det betyr at bresprekker har et tynnere snødekke enn vanlig i mange av de populære turområdene på bre i Jotunheimen. I tillegg var det stor avsmelting av breene i fjor som fjernet det meste av fjorårets snø. Ved stor avsmelting blir nye sprekker avdekket. Det kan altså være sprekker på steder som tidligere har blitt regnet som trygge.

NVE ber derfor folk som ferdes på breene i påska og utover våren å vise ekstra aktsomhet. Selv om det er mer normale snømengder andre steder i landet, spesielt i nord, bør man ha kunnskap om breer og riktig utstyr for å kunne ferdes trygt og ta gode veivalg.

Ferdselsråd på bre

  • Alle som går på bre bør ha kunnskap om ferdsel på bre og kunne gjøre vurderinger selv.

  • Uansett årstid anbefales det å alltid gå med sittesele med nødvendig redningsutstyr. Ha med tau for å gå i taulag ved behov og til redning. Er man i det minste tvil så gå i taulag.

  • Det å kunne lese breen slik at man kan planlegge opp- og nedtur der man antar det er minst sprekker kombinert med snøkunnskap og lokale forhold er viktig.

  • Ved å ta et brekurs lærer man om sikkert veivalg på bre, metodesett og utstyr man bruker for sikring og redning på bre. Brekurs arrangeres av en rekke organisasjoner (velg kurs som følger nasjonal standard for brekurs).

  • Snøens bæreevne kan variere veldig. Snøbroer vil være sterkest tidlig på dagen etter natt med frost. Utover dagen og generelt utover våren kan snøen mykne og det er lettere å få gjennomslag i snøen.

Kontakter

Forsker Liss Marie Andreassen, tlf: 952 82 401

Bilder

Det er lite snø i Hurrungane, Vest Jotunheimen i år. Foto: Jostein Aasen, NVE
Det er lite snø i Hurrungane, Vest Jotunheimen i år. Foto: Jostein Aasen, NVE
Last ned bilde

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom