Konica Minolta

Listet som et av verdens 100 mest bærekraftige selskaper

Del

Internasjonal anerkjennelse for Konica Minolta under World Economic Forum i Davos.

Konica Minolta (Konica Minolta Inc.) er listet i "2019 Global 100" over de 100 mest bærekraftige selskaper i verden. Dette ble offentliggjort i forbindelse med den årlige konferansen World Economic Forum (WEF), som finner sted i Davos fra 22. til 25. januar. Dette er andre gang Konica Minolta inkluderes i den prestisjetunge Global 100-listen. Første gang var i 2011.

Konica Minolta Inc.er valgt blant 7,536 store selskaper over hele verden basert på en evaluering av faktorer som miljø, samfunn og styring samt muligheten til å fremme mangfold og innovasjon. 

Konica Minolta har som mål å være en ansvarlig, global samfunnsaktør som bringer bærekraftige innovasjoner til verden i tråd med internasjonal klimapolitikk. Selskapet er opptatt av å hjelpe sine kunder med å sette så få klimaavtrykk som mulig, og utfordrer dermed seg selv kontinuerlig med ambisiøse mål om å ta miljøansvar. For å nå disse målene har Konica Minolta identifisert følgende seks områder som skal prioriteres: 

- Miljø
- Innovasjon
- Kundetilfredshet og produktsikkerhet
- Ansvarlig forsyningskjede
- Menneskelig kapital
- Mangfold

Konica Minolta håper å bidra til utviklingen av næringslivet og samfunnet som helhet, i tillegg til å nå FNs mål for bærekraftig utvikling innen 2030. 

Ønsker du en mer bærekraftig bedrift? Her er våre tips!

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Konica Minolta

Konica Minolta
Maridalsveien 323
0872 Oslo

09400http://www.konicaminolta.no

Konica Minolta Business Solutions Norway as er en del av et globalt IT- selskap som tilbyr bedrifter strukturerte  og GDPR-kompatible arkiv- og dokumentsystemer, som forenkler, effektiviserer og gir bedrifter full oversikt i hverdagen. Selskapet satser i år på IT-plattformer som  binder sammen maskinvare, programvare og tjenester sømløst og intuitivt slik at dette kan tilpasses individuelt i omfang og dybde til infrastruktur og krav til ethvert selskap. 

Det internasjonale konsernet er kanskje først og fremst kjent for å være en ledende leverandør av printere  med implementerte og solide sikkerhetsfunksjoner til bedrifter, i tillegg til digitalttrykkmaskiner til grafisk bransje. 

I januar 2009 formulerte selskapet Konica Minoltas Eco Vision 2050, som en langsiktig plan mot en bærekraftig fremtid. Visjonen er basert på konsernets ledelsesfilosofi og forpliktelse til å bidra i arbeidet mot et mer bærekraftig samfunn. Målet er å redusere CO2-utslippene med 80 % innen 2050.