Eiendom Norge

Lindesnes, Arendal og Kinn hadde sterkest boligprisvekst i 2022

Del
- Eiendom Norges regionrapporter for fjerde kvartal 2022 viser nedgang i boligprisene i hele Norge. Lindesnes, Arendal og Kinn hadde sterkest vekst i boligprisene i 2022, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.
Foto: Solfrid Sande
Foto: Solfrid Sande

Eiendom Norge presenterer i dag boligprisstatistikk for fjerde kvartal 2022 i syv regionrapporter, henholdsvis Viken m/Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark, Agder og Rogaland, Vestlandet, Midt-Norge og Nord-Norge.

Regionrapportene har oversikt over boligprisutviklingen 98 kommuner og bydeler i Norge.

Lindesnes sterkest i 2022

Sterkest utvikling i fjerde kvartal hadde Arendal og Grimstad og Lillesand med en nedgang på 1,6 prosent og Eidsvoll i Viken med en nedgang på 1,7 prosent. Stavanger Vest (-2,1 prosent), Haugesund og Karmøy (-2,1 prosent) og Kristiansund (-2,2 prosent) er andre områder som hadde sterk utvikling sammenliknet med landet for øvrig.

Svakest utvikling hadde Ringerike med en nedgang på 6,5 prosent. Hamar og Kongsvinger hadde en nedgang på henholdsvis 6,1 og 6,0 prosent.

- Sterkest utvikling i 2022 hadde Lindesnes med en oppgang på 10,5 prosent etterfulgt av Arendal med 10,0 prosent og Kinn i Vestland med 8,0 prosent, sier Lauridsen.

De ti områdene med sterkest utvikling i 2022 var:

 1. Lindesnes +10,5 prosent
 2. Arendal +10,0 prosent
 3. Kinn +8,0 prosent
 4. Grimstad og Lillesand +7,9 prosent
 5. Sandnes +7,1 prosent
 6. Orkland og Melhus +6,5 prosent
 7. Hammerfest +6,4 prosent
 8. Eidsvoll +6,0 prosent
 9. Stavanger Vest +5,9 prosent
 10. Kristiansand +5,7 prosent

- Svakest utvikling det siste året hadde Gjøvik med en nedgang på 2,5 prosent. Deretter fulgte Hamar med -2,1 prosent og Ringsaker med -1,1 prosent, sier Lauridsen.

De områdene med svakest utvikling i 2022 var:

 1. Gjøvik -2,5 prosent
 2. Hamar -2,1 prosent
 3. Ringsaker -1,1 prosent
 4. Kongsberg -0,5 prosent
 5. Ringerike -0,2 prosent
 6. Indre Østfold -0,1 prosent
 7. Bergen Sentrum -0,1 prosent
 8. Nesodden +0,1 prosent
 9. Kongsvinger +0,1 prosent
 10. Holmestrand +0,2 prosent

Regionale forskjeller

- Boligprisene synker normalt i fjerde kvartal og det var tilfelle også i år i samtlige områder i Norge, sier Lauridsen.

- Gjennom fjoråret så vi at sørvest-landet skilte seg ut fra resten av med sterk vekst. Av de store byene har Kristiansand og Stavanger hatt en sterk utvikling i boligmarkedet i 2022, sier Lauridsen.

- Dette illustreres med at de fem områdene med sterkest vekst i fjor ligger på Vest- og Sørlandet. Høyere priser og høyere renter har ført til svakere utvikling i resten av landet, spesielt på østlandet, avslutter Lauridsen.

Ytterligere informasjon:

Last ned rapporter her.

Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet Boligbobla her.

For kommentarer og informasjon:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 99 72 04 85.

Vi oppfordrer media til å benytte våre lokale pressekontakter.

Finn lokal pressekontakt her.

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Regionsrapportene bygger på samme datagrunnlag som den månedlige boligprisstatistikken, men utviklingen beregnes kvartalsvis. Dette gjør at tallene i regionsrapportene kan avvike noe fra de månedlige statistikkene.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges prisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Nøkkelord

Kontakter

Erik LundesgaardSjef for kommunikasjon og politikk

Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt spørsmål om boligprisstatistikken.

Tel:+47 95 88 19 87el@eiendomnorge.no

Henning LauridsenAdministrerende direktør

Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker

Tel:99720485hl@eiendomnorge.no

Bilder

Foto: Solfrid Sande
Foto: Solfrid Sande
Last ned bilde

Lenker

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2021/2022 hadde Eiendom Norge 65 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 775 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2021 154 109 transaksjoner.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.