GlobeNewswire

Lindab International AB (publ): Lindabs delårsrapport för andra kvartalet 2019

Dela

 Andra kvartalet 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 2 569 MSEK (2 392), varav organisk tillväxt uppgick till 5 procent.
 • Justerat1) rörelseresultat ökade med 61 procent till 2382) MSEK (148). Justerad1) rörelsemarginal ökade till 9,3 procent (6,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till 2382) MSEK (129).
 • Periodens resultat ökade till 181 MSEK (91).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 2,38 SEK (1,19).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1772) MSEK (51).
 • I april förvärvade Lindab det brittiska ventilationsbolaget Ductmann Ltd.

            

Januari – juni 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 4 884 MSEK (4 545), varav organisk tillväxt uppgick till 4 procent.
 • Justerat1) rörelseresultat ökade med 71 procent till 4302) MSEK (252). Justerad1) rörelsemarginal ökade till 8,8 procent (5,5).
 • Rörelseresultatet uppgick till 4302) MSEK (200).
 • Periodens resultat ökade till 323 MSEK (136).
 • Resultat per aktie, före och efter utspädning, ökade till 4,23 SEK (1,79).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 2562) MSEK (93).

             

1) Justerat rörelseresultat/rörelsemarginal exkluderar engångsposter och omstruktureringskostnader av väsentlig storlek.

2) Exklusive effekt av implementerad redovisningsstandard, IFRS 16 Leasingavtal, uppgick rörelseresultatet i kvartalet till 232 MSEK och kassaflödet från den löpande verksamheten till 123 MSEK. Motsvarande rörelseresultat för perioden januari–juni uppgick till 417 MSEK och kassaflödet från den löpande verksamheten till 149 MSEK.

Lindabs VD och koncernchef, Ola Ringdahl, kommenterar:


”Under mitt första år som koncernchef för Lindab har jag besökt 50 verksamheter i 17 länder. Det har lärt mig mycket om Lindabs olika verksamheter, men jag har fortfarande mycket kvar att lära. Det är tydligt för mig att Lindab har många styrkor att bygga vidare på. Det finns ett stort kundfokus, betydande teknisk kompetens och väl utbyggd infrastruktur av produktion, lager, butiker och säljkontor. Våra produkter och tjänster uppskattas av kunder och vi har en stark position inom våra kärnverksamheter.

Vårt största affärsområde, Ventilation Systems, har hela Europa som sin spelplan och jag ser goda möjligheter till fortsatt tillväxt inom många kundsegment i de flesta geografier. Profile Systems har sin huvudmarknad i Norden och en handfull länder i Östeuropa. Vi ska fortsätta att utveckla verksamheten i de länder och inom de produktområden där vi är starka. Building Systems levererar positiva resultat tack vare bättre projektstyrning men också genom ökat fokus på de länder där vi har kritisk massa.

De senaste 12 månaderna har vi prioriterat åtgärder som stärker lönsamheten och som ökar konkurrenskraften på sikt. Detta arbete börjar nu visa resultat. Vi satsar på de produkter, kundgrupper och geografier där vi kan nå en god tillväxt och uthållig lönsamhet. Investeringstakten ökar betydligt och vi satsar mer på automatisering för att kunna leverera effektivt och snabbt. Produktutveckling inom våra kärnområden accelereras. Vi börjar bli redo att titta mer aktivt på möjliga tilläggsförvärv, framför allt inom Ventilation Systems.

Låt mig nu kommentera utvecklingen för Lindab under årets andra kvartal. Den organiska försäljningstillväxten var tillfredställande och uppgick till 5 procent under kvartalet. Det justerade rörelseresultatet ökade med 61 procent till 238 MSEK (148) tack vare ökad försäljning, förbättrad bruttomarginal och god kostnadskontroll. Det är positivt att ökningen av rörelseresultatet i kvartalet kommer från alla tre affärsområden och att i stort sett alla resultatenheter förbättrar sig betydligt. 

Ventilation Systems fortsätter att leverera försäljningstillväxt med förbättrad lönsamhet. Den organiska tillväxten uppgick till 4 procent och det justerade rörelseresultatet ökade till 163 MSEK (109). Samtliga regioner visade positiv tillväxt. 

Profile Systems har under kvartalet sett en svagare försäljning jämfört med ett starkt andra kvartal 2018. Den organiska utvecklingen var negativ med 7 procent, främst kopplat till minskad försäljning av industriella byggprojekt och hallar i Norden. Det justerade rörelseresultatet var fortsatt på en stabil nivå och uppgick till 60 MSEK (58), med en förbättrad rörelsemarginal.

Building Systems hade en mycket god organisk tillväxt på 34 procent i kvartalet. Slutfasen av ett par större projekt med betydande leveranser i Centraleuropa bidrog till den starka försäljningen. Det justerade rörelseresultatet förbättrades till 27 MSEK (-5).

Vi kan summera ett starkt kvartal och ett bra första halvår för Lindab. Vi bygger vidare på detta, med fortsatt höga ambitioner i förbättringsarbetet. Ett stort tack till alla medarbetare i Lindab för deras betydande insatser.”

Slut
__________________

Denna information är sådan som Lindab International AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 juli 2019 kl. 07.40 (CEST).

Kontakt:

LINDAB
Ola Ringdahl, VD och koncernchef
E-post: ola.ringdahl@lindab.com
Telefon: +46 (0) 431 850 00

Malin Samuelsson, ekonomi- och finansdirektör
E-post: malin.samuelsson@lindab.com
Mobil: +46 (0) 701 45 46 85

Kort om Lindab:

Lindab utvecklar, tillverkar, marknadsför och distribuerar produkter och systemlösningar för förenklat byggande och bättre inomhusklimat. Produkterna kännetecknas av hög kvalitet, montagevänlighet, energi- och miljötänkande samt levereras med en hög servicegrad vilket sammantaget ger ett ökat kundvärde.

Koncernen omsatte 9 326 MSEK år 2018 och är etablerad i 32 länder med cirka 5 100 anställda. Huvudmarknaden är yrkesbyggnader som svarar för 80 procent av försäljningen medan bostäder står för 20 procent av försäljningen. Under 2018 stod Norden för 45 procent, Västeuropa för 33 procent, CEE/CIS (Central- och Östeuropa) för 20 procent och Övriga marknader för 2 procent av den totala försäljningen.

Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Mid Cap, under kortnamnet LIAB.


Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Nexstim Abp: Preliminärt utfall av den lyckade företrädesemissionen1.6.2020 19:30:00 CESTPressemelding

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors 1 juni 2020 kl. 20.30 (EEST) Nexstim Abp: Preliminärt utfall av den lyckade företrädesemissionen FÅR EJ PUBLICERAS ELLER SPRIDAS DIREKT ELLER INDIREKT I FÖRENTA STATERNA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE ELLER NÅGON ANNAN STAT DÄR SPRIDNINGEN ELLER PUBLICERINGEN STRIDER MOT LAGEN. Teckningstiden för Nexstim Abp:s (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) företrädesemission om cirka 2,3 miljoner euro (”emissionen”) avslutades 25 maj 2020 i Sverige och 27 maj 2020 i Finland. Enligt det preliminära emissionsutfallet övertecknades emissionen och cirka 273 procent av de tilldelade aktierna tecknades. Av de tilldelade 376 719 780 nya aktierna (”emissionsaktierna”) tecknades 336 033 654 emissionsaktier (cirka 89,2 procent av emissionsaktierna) med företrädesrätt och 40 686 126 emissionsaktier (cirka 10,8 procent av emissionsaktierna) tilldelas i enlighet med emissionsvillkoren. Enligt det preliminära emissio

Nexstim Plc: Preliminary results of the successful rights issue1.6.2020 19:30:00 CESTPress release

Company announcement, inside information, Helsinki, 1 June 2020 at 8:30 pm (EEST) Nexstim Plc: Preliminary results of the successful rights issue NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, EITHER DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, SOUTH AFRICA, HONG KONG, JAPAN, CANADA OR SINGAPORE, OR IN ANY OTHER COUNTRY WHERE PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE AGAINST THE LAW. The subscription period of Nexstim Plc’s (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (“Nexstim” or “the Company”) rights issue of approximately EUR 2.3 million (“the Share Issue”) ended on 25 May 2020 in Sweden and on 27 May 2020 in Finland. The preliminary results indicate that the Share Issue was oversubscribed and a total of 273% shares were subscribed for of the shares offered. Of the 376,719,780 new shares offered in the Share Issue (“the Offer Shares”), 336,033,654 Offer Shares (approximately 89,2% of the Offer Shares) were subscribed using subscription rights which means that 40,686,126 Offer Shares (approximately 10.8% of

Kinnevik: Valberedning inför årsstämman 20211.6.2020 17:00:00 CESTPressemelding

I enlighet med beslutet vid årsstämman 2020 i Kinnevik AB (publ) (”Kinnevik”) har en valberedning sammankallats, bestående av ledamöter utsedda av Kinneviks röstmässigt största aktieägare. Valberedningen består av Cristina Stenbeck utsedd av Verdere S.à r.l. och CMS Sapere Aude Trust, Hugo Stenbeck utsedd av Alces Maximus LLC, James Anderson utsedd av Baillie Gifford, Anders Oscarsson utsedd av AMF Försäkring & Fonder, Marie Klingspor och Ramsay Brufer utsedd av Alecta. Anders Oscarsson har utsetts till ordförande i valberedningen. Information om valberedningens arbete finns på Kinneviks hemsida, www.kinnevik.com. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan göra det i skrift till agm@kinnevik.com eller till Valberedningen, Kinnevik AB, Box 2094, 103 13 Stockholm. För ytterligare information, besök www.kinnevik.com eller kontakta: Torun Litzén, Informations- och IR-chef Telefon +46 (0)70 762 00 50 Email press@kinnevik.com Kinnevik är ett sektorfokuserat investmentbolag s

Kinnevik: Nomination committee ahead of the 2021 Annual General Meeting1.6.2020 17:00:00 CESTPress release

In accordance with the resolution of the 2020 Annual General Meeting in Kinnevik AB (publ) (“Kinnevik”), a Nomination Committee has been convened comprising members appointed by Kinnevik’s largest shareholders in terms of voting interest. The Nomination Committee comprises Cristina Stenbeck appointed by Verdere S.à r.l. and CMS Sapere Aude Trust, Hugo Stenbeck appointed by Alces Maximus LLC, James Anderson appointed by Baillie Gifford, Anders Oscarsson appointed by AMF Insurance & Funds, Marie Klingspor and Ramsay Brufer appointed by Alecta. Anders Oscarsson has been appointed Committee Chairman. Information about the work of the Nomination Committee can be found on Kinnevik’s website at www.kinnevik.com. Shareholders wishing to submit proposals to the Nomination Committee can do so in writing to agm@kinnevik.com or to the Nomination Committee, Kinnevik AB, P.O. Box 2094, SE-103 13 Stockholm Sweden. For further information, visit www.kinnevik.com or contact: Torun Litzén, Director Inve

CONDITIONS FOR THE RIKSBANK´S PURCHASES OF COMMERCIAL PAPER1.6.2020 16:20:00 CESTPress release

Bid procedure on 3 June 2020 Certificate:Commercial paper issued in SEK by non-financial companies with a registered office in Sweden and with a remaining maturity of up to six months on the Bid date, i.e. with the maturity date on 3 December 2020 at the latest. Delivery may not be made in commercial paper purchased by the Counterparty from the issuer less than one week prior to the date for announcing the Specific terms, i.e. the purchase may not have been made after 25 May 2020.Bids:Counterparties may make one bid per Credit rating class and maturity class. Bids are made to tel 08-696 69 70 and confirmed by e-mail to EOL@riksbank.se.Bid date:Wednesday 3 June 2020Bid time:0900-0930 hours (CEST) on the Bid dateRequested volume: (corresponding nominal amount)SEK 4 billion Highest permitted bid volume: (corresponding nominal amount)The total bid volume from one Counterparty for the two Credit rating classes may not exceed SEK 4 billion. No bid may contain Commercial paper in excess of SE

Real People Investment Holdings Limited – Appointment of Director1.6.2020 15:00:00 CESTPress release

The board of Real People Investment Holdings Limited has elected to appoint Mr Ralph Buddle as a non-executive director of the company, with effect from 1 June 2020. Mr Buddle is an experienced senior executive and chartered accountant with 35 years’ experience in retail and FMCG. With a background in corporate finance, M&A and strategy, he also has significant investor relations and corporate governance experience within the JSE Top-40 listed environment. * * * * * * * For further information, please contact: Neil Grobbelaar, Group Chief Executive Officer Email: ctaylor@realpeople.co.za Phone number: +27 82 772 5481 The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, on June 1st, 2020 at 15:00 CET Attachment RPIH Press Release - Appointment of director 20200528