Lime Norway AS

Lime støtter tak på 8.000 sparkesykler

Del

Mikromobilitetsselskapet Lime stiller seg bak forslaget til ny regulering av sparkesykler i Oslo, og lanserer samtidig nye funksjoner for å forbedre parkeringssituasjonen.

For to uker siden la byrådet i Oslo frem forslag til ny regulering av sparkesykkelmarkedet i Oslo. Blant annet foreslår de å sette et tak på 8.000 sparkesykler, stenge sparkesyklene om natten og dele byen inn i parkeringssoner.

Det mener Fredrik Timell, public policy-sjef i Lime, er gode forslag.

– Oslo trenger bærekraftige reguleringer for elsparkesykler, særlig for parkering. Mangel på reguleringer ville være en katastrofe. Derfor er det bra at byrådet har tatt initiativ til nye reguleringer av bransjen. Vi stiller oss bak forslagene, og tror de vil føre til et bedre bymiljø, sier han.

Som verdens største mikromobilitetsaktør, har Lime erfaring fra mange ulike byer og reguleringsregimer. Det viktigste forslaget fra byrådet er å redusere antall sparkesykler, mener Timell.

– Oslo har mer enn dobbelt så mange sparkesykler per innbygger som andre europeiske byer. Vi stiller oss 100 prosent bak forslaget om et tak på 8.000 sparkesykler. Det er en type regulering som har fungert bra i byer som London og Paris, og det kommer også til å fungere i Oslo.

Forslagene fra byrådet har høringsfrist i slutten av juni.

Tar ansvar for parkering

Lime har satt i gang en rekke tiltak for å bedre parkeringssituasjonen i Oslo. Det inkluderer parkeringssoner, krav om at førere må ta bilde av parkerte sparkesykler og opplæring av brukere. Denne sommeren har selskapet også satt inn ekstra mannskap for å rydde vekk feilparkerte sparkesykler.

Nå lanserer Lime to nye funksjoner i appen for å motivere osloboere til å parkere bedre:

  • Brukere som forsøker å parkere i et område med for mange sparkesykler, vil bli bedt om å parkere et annet sted, uten ekstra kostnad.
  • Brukere vil motta incentiver for å flytte feilparkerte sykler. Hvis de flytter sparkesykler vekk fra parkeringsfrie soner, vil de motta én gratis opplåsing.

– Hvis vi vil at elsparkesyklene skal være til gode for byen, må vi finne en god løsning for parkeringssituasjonen. Da må også vi som operatører ta større ansvar, sier Fredrik Timell.

Bygger på forskning

For å finne ut hvordan de best kan påvirke parkeringsatferd, satte Lime i gang et forskningsprosjekt i samarbeid med forskere ved Cornell University. Forskerne undersøkte parkeringsatferd i Europa, USA og New Zealand for å forstå hvorfor noen brukere feilparkerer og hvordan operatørene kan forbedre parkeringsatferd. Dette følger opp tidligere forskning som viser at 99 prosent av parkerte elsparkesykler ikke er til hinder for fotgjengere.

Forskerne spurte folk som bruker elsparkesykkel mye om deres erfaringer med parkering. Deltakerne ble også spurt om deres kunnskap om parkeringsreguleringer. Forskerne viste frem bilder av elsparkesykler i forskjellige parkeringsscenarier og ba deltakerne svare på om sparkesyklene var riktig parkert eller ikke.

Mens de fleste respondentene, 73 prosent, sa de aldri har feilparkert, var 19 prosent usikre. Bare ni prosent sa de har parkert feil.

– Undersøkelsene våre viser tydelig at den viktigste grunnen til feilparkering er manglende forståelse for parkeringsregler, og at disse ikke alltid stemmer overens med brukernes antakelser, sier Nicholas J. Klein, universitetslektor ved Cornell og hovedforfatteren bak studien.

Når deltakerne ble spurt hva operatører og reguleringsmyndigheter kunne gjøre for å begrense problemene, svarte 37 prosent at en påminnelse i appen ville ha den største effekten. Andre forslag inkluderte: bøter for feilparkering (18 prosent), fysisk skilting for å vise brukere hvor de skal parkere (18 prosent), og å opprette flere dedikerte parkeringssoner for elsparkesykler (16 prosent).

Kontakter

For spørsmål, vennligst kontakt:
Fredrik Timell, Senior Public Policy Manager i Lime
+46 70 288 05 92
fredrik.timell@li.me

Bilder

Fredrik Timell, Senior Public Policy Manager i Lime
Fredrik Timell, Senior Public Policy Manager i Lime
Last ned bilde

Om Lime Norway AS

Lime Norway AS
Lime Norway AS
Haakon VIIs gate 10
0161 Oslo

https://www.li.me/

Lime er en del av Europas byliv. Fra Paris til Warszawa, Budapest til Berlin, tenker vi nytt om hvordan vi beveger oss i byene våre. Vi bringer folk nærmere det som er rundt dem, på en bærekraftig, inkluderende og morsom måte. Vi jobber tett med lokalsamfunn og myndigheter i hele Europa, bygger en ny kultur for delt mobilitet, og tilbyr løsninger på utfordringer i byene. Vi er aktive i over 40 byer over 18 land i Europa. For mer informasjon, besøk: https://www.li.me/