Regnskap Norge

Likestilling i regnskapsbransjen: Lik lønn, men ulik ledelse

Del

En fersk lønnsundersøkelse viser at det er likelønn mellom kvinner og menn i regnskapsbransjen. Samtidig avdekker undersøkelsen at flertallet av daglige ledere og styreledere er menn, til tross for at det totalt sett er flere kvinner enn menn som jobber i bransjen. – Det er gledelig å konstatere at det på et viktig område som lønn er full likestilling. Derfor er det skuffende og underlig at kvinner ikke i større grad sitter i ledende posisjoner, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, er glad for at det er likelønn i regnskapsbransjen, men skuffet over at ikke flere kvinner er ledere. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, er glad for at det er likelønn i regnskapsbransjen, men skuffet over at ikke flere kvinner er ledere. Foto: CF-Wesenberg.

Som bransjeorganisasjon for landets regnskapsforetak gjennomfører Regnskap Norge årlige en rekke undersøkelser. En av dem knytter seg til lønnsforhold og likestilling.

– Tallene vi har fått i år bekrefter bildet vi har sett over flere år. Noe av de viktigste, som vi er stolte av å kunne konstatere, er at dette er en bransje med reell likelønn. Kvinner og menn får betalt det samme for den samme jobben, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge: 

– Det som forundrer og skuffer er når vi ser på kjønnsbalansen i ledende posisjoner. Utgangspunktet er at det er flere kvinner enn menn som jobber i denne bransjen. Da er det rart at det er flertall av menn i ledende posisjoner, både som daglig leder og styreleder. Vi ser for øvrig også at det er flere kvinner som jobber deltid også i denne bransjen.

Glasstak eller motvilje?

– Både med tanke på likestilling, mangfold og representativitet ville det være naturlig å se mer kjønnsbalanse også i ledende posisjoner. Skulle vi lagt representativitet til grunn burde det faktisk være flere kvinnelige toppledere enn menn i bransjen, sier Regnskap Norge-direktøren: 

– Vi har ikke sett på årsaken til at tallene er som de er, men vi vil vurdere å gå mer i dybden for å avdekke sammenhengen. Skyldes dette at kvinner ikke tror de er kompetente? Skyldes dette at mannlige styreledere ansetter mannlige ledere – at glasstaket fortsatt gjør seg gjeldende? Eller skyldes dette rett og slett at kvinner ikke vil? Og hvorfor er det flere kvinner som jobber deltid?

Regnskapsbransjen er en bransje i vekst. Det er også en bransje preget av både bærekraft og teknologiutvikling – som er viktig for mange nye arbeidstakere. Da må vi vise at bransjen også er moderne og dagsaktuell, og gir like gode karrieremuligheter uavhengig av kjønn, avslutter Aale-Hansen

Fakta:

Lønnsundersøkelsen sendes ut årlig til Regnskap Norges over 8 000 autoriserte personmedlemmer. Rundt 2 500 har svart. Vår medlemsmasse består i dag av 68 prosent kvinner og 32 prosent menn. Av de som svarte på undersøkelsen er 67 prosent kvinner og 33 prosent menn. Det indikerer at sammensetningen er representativ for hele medlemsmassen, som igjen er et speilbilde av regnskapsbransjen.

Andel kvinner vs menn med personalansvar

Totalt 38 prosent av alle respondenter oppgir at de har personalansvar for en eller flere ansatte. Av disse er 32 prosent kvinner og 68 prosent er menn.

Andel kvinner vs menn som er øverste leder

Totalt 17 prosent av alle respondenter oppgir at de er øverste leder / toppleder i et regnskapsbyrå. Av disse er 36 prosent kvinner og 64 prosent menn.

Andel kvinner vs menn som enten har hatt, eller blitt forespurt om å påta seg styreverv

Totalt 25 prosent av alle respondenter oppgir at de enten har hatt, eller blitt forespurt om å påta seg styreverv i en virksomhet tilknyttet regnskapsbransjen. Av disse er 47 prosent kvinner og 53 prosent menn.

Andel kvinner vs menn som jobber deltid

Totalt 9 prosent av alle respondenter oppgir at de jobber deltid. Av disse er 80 prosent kvinner og 20 prosent er menn.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, er glad for at det er likelønn i regnskapsbransjen, men skuffet over at ikke flere kvinner er ledere. Foto: CF-Wesenberg.
Administrerende direktør i Regnskap Norge, Rune Aale-Hansen, er glad for at det er likelønn i regnskapsbransjen, men skuffet over at ikke flere kvinner er ledere. Foto: CF-Wesenberg.
Last ned bilde

Om Regnskap Norge

Regnskap Norge
Regnskap Norge
Støperigata 2
0250 Oslo

+47 23 35 69 00http://www.regnskapnorge.no

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge. Foreningen har over 8 000 medlemmer, og majoriteten av medlemmene har sitt daglige virke i regnskapsbransjen. Regnskapsbransjen har 70 % av norsk næringsliv som sine kunder.

Regnskap Norge driver et omfattende kvalitets- og informasjonsarbeid, gir faglig støtte til medlemmene og følger bransjeutviklingen tett.

Foreningen ivaretar også medlemmenes interesser overfor myndighetene, og er en viktig høringsinstans.

Følg pressemeldinger fra Regnskap Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Regnskap Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Regnskap Norge

Vedta utbytte før årsskiftet og unngå økt skatt26.11.2021 07:40:00 CET | Pressemelding

Regjeringen foreslo i sitt alternative statsbudsjett en endring i beregningen av utbytteskatten for personlige aksjonærer. Endringen betyr i praksis at skatten vil øke fra 31,68 % i 2021 til 35,2 % i 2022. – Den økte utbytteskatten regjeringen har foreslått kommer på toppen av økt formuesskatt. For mange eiere av små- og mellomstore virksomheter over hele landet kan det være formålstjenlig å ta ut utbytte i år for å unngå økt utbytteskatt og samtidig å ha råd til å betale økt formuesskatt, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Regelrådet viktig for næringslivet: Bidrar til forenkling25.11.2021 07:45:00 CET | Pressemelding

En ny evalueringsrapport viser at Regelrådet bidrar til bedre kvalitet på utredninger for regelverksendringer og lovforslag. Det er også en funksjon som er anbefalt av OECD, og som er på plass i sammenlignbare land. – Evalueringsrapporten bekrefter vårt inntrykk, nemlig at Regelrådet bidrar til å redusere administrative byrder for norsk næringsliv. Det er bra og nødvendig, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

Regnskap Norge: O’jul med din glede eller skattetrekk – julebord og gaver fra arbeidsgiver19.11.2021 06:00:00 CET | Pressemelding

Julebord er et populært velferdstiltak, som er vanlig i de fleste bedrifter. Hensikten med velferdstiltaket er å øke trivselen og samhørigheten på arbeidsplassen. - Det er en hyggelig tid vi går inn i, men passer ikke arbeidsgiver på skattereglene kan både julebord og gaver til ansatte koste mer enn det smaker, sier Rune Aale-Hansen adm.dir. i Regnskap Norge.

Ny forenklingsrapport: Kan spare næringslivet for milliarder3.11.2021 08:00:00 CET | Pressemelding

Før sommeren fattet Stortinget vedtak om å redusere administrative byrder for næringslivet med 11 milliarder kroner. Ambisjonen er tatt med i Hurdalsplattformen. – Det er gjort mye bra på forenklingssiden de siste årene, men det er fortsatt stort rom for forenklinger. Vi lanserer derfor en ny rapport med 39 tiltak som kan spare næringslivet for milliarder, sier Rune Aale-Hansen, adm.dir. i Regnskap Norge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom