NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

LHBTIQ: Advokatens fem råd for en mer inkluderende arbeidsplass

Del

- En hver som opplever diskriminering, trakassering eller mobbing på arbeidsplassen er én for mye, sier NITO-president Trond Markussen.

NITO-advokat Marianne Kjellsen.
NITO-advokat Marianne Kjellsen.

Seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk – noen opplever fremdeles diskriminering basert på dette.

I en undersøkelse blant NITO-medlemmer sier 4,5 prosent at de har opplevd diskriminering basert på noens seksuelle orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk på deres arbeidsplass.

NITO-advokat Marianne Kjellsen er en av dem som er opptatt av problematikken.

- Vi ser på ulike forhold som kan bidra til å bedre situasjonen, sier hun.

- For eksempel har vi sett på om det er noe våre tillitsvalgte kan gjøre for at arbeidsplassen kan oppleves som mer inkluderende for alle, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Åpenhet, dialog og tilrettelegging er tre stikkord NITO-advokaten vektlegger.

Her er hennes fem råd, særlig til tillitsvalgte, for å bidra til å fremme en enda mer inkluderende arbeidsplass:

1. Kartlegg status i din virksomhet

Ta kontakt med arbeidsgiver og hør hvordan arbeidsgiver aktivt og målrettet jobber med å fremme likestilling og hindre diskriminering, dette for å få innsyn i planverket. Alle arbeidsgivere i Norge har en slik plikt. Pliktens omfang varierer etter hvor stor din arbeidsgiver er. (Se lovgivning og formuleringen av plikten lovdata.no).

2. Krev drøftinger

Om du som tillitsvalgt har fått en konkret utfordring, for eksempel knyttet til tilpasset garderobeløsning, så krev at arbeidsgiver diskuterer utfordringen. I bedrifter med 50 ansatte eller flere, skal dette drøftes med hjemmel i aktivitets- og redegjørelsesplikten (se nederst på siden), likestillings- og diskrimineringslovens § 26(2). Jobber du i en mindre bedrift, kan du kreve problemet drøftet med hjemmel i arbeidsmiljølovens § 8-1.

3. Protokollfør drøftingen

Protokollfør drøftingene hvor problemstillingen og behovet medlemmet(ene) har kommer klart fram. Få fram arbeidsgivers argumenter og muligheter for å løse utfordringen på kort eller lengre sikt. Hvis arbeidsgiver avviser problemet, dokumenter avvisningen.

4. Klagemulighet

Det er mulig å sende en avvisning av problemet fra arbeidsgivers side til diskrimineringsnemda, som vil kunne vurdere om arbeidsgivers opptreden i saken er diskriminerende i henhold til diskrimineringslovgivningen. Å klage til nemda er gratis.

5. Ta kontakt med NITOs sekretariat og NITO-advokatene

Hvis du ønsker å diskutere stegene beskrevet ovenfor eller er usikker på hvordan du går fram, ta kontakt med NITO for å få råd og hjelp til å legge en strategi for hvordan saken bør tas opp med arbeidsgiver.

NITO vil øke kunnskapen og bevisstheten om mangfold

- Norske arbeidsplasser er tydeligvis ikke inkluderende nok. Dette er noe vi tar på det største alvor, sier NITO-president Trond Markussen.

- Mangfold handler om verdier. Alle i arbeidslivet må møtes med respekt og likeverd. NITO mener arbeidslivet må gi alle mennesker mulighet til å bidra uavhengig av alder, kjønn, etnisitet, funksjonsevne, religion, seksuell orientering, kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk, sier han.

Hvis du vil se dette innholdet fra www.nito.no, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

NITO-presidenten mener arbeidstakerorganisasjonene har en viktig oppgave i å jobbe for et godt og trygt arbeidsliv for alle. - Pride-festivalene rundt i landet er med på å minne oss på denne oppgaven. Arbeidsgivere har også et stort ansvar. De må jobbe for nulltoleranse, og for å tilrettelegge for alle typer mangfold på arbeidsplassen, avslutter Markussen.

Relaterte verktøy og relevant informasjon

NITO har blant annet egne temasider om aktivitets- og redegjørelsesplikten og om diskriminering i arbeidslivet.

Diskriminering

Har du blitt utsatt for diskriminering? Eller lurer du på om du har blitt det? Det er forbudt å diskriminere og trakassere i arbeidslivet. Dette gjelder fra ansettelsesprosess til lønnsutvikling, kompetanseutvikling og oppsigelse. Vi tar deg gjennom hva som er diskriminering og hvor du kan få hjelp:

Lær mer om tiltak mot diskriminering i arbeidslivet

Aktivitets- og redegjørelsesplikten

Alle virksomheter har en plikt til å jobbe aktivt for å fremme likestilling og forhindre diskriminering. Dette kalles aktivitets- og redegjørelsesplikten, ofte forkortet ARP. Tillitsvalgte skal involveres i dette arbeidet. NITO tar deg gjennom hva ARP innebærer:

Lær om arbeidsgivers plikt til å jobbe systematisk med å fremme likestilling og hindre diskriminering

Kontakter

Bilder

NITO-advokat Marianne Kjellsen.
NITO-advokat Marianne Kjellsen.
Last ned bilde

Om NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Støperigata 1
0119 Oslo

http://www.nito.no

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med 97.000 medlemmer. NITO organiserer ingeniører og teknologer med høgskole-/universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse.

Følg pressemeldinger fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom