Nærings- og fiskeridepartementet

Leverandører må begrunne forskjeller i innkjøpspriser

Del

Regjeringens arbeid med å sørge for sunn konkurranse i dagligvarebransjen fortsetter. Nå iverksettes tiltak for å finne ut mer om årsaker til forskjeller i innkjøpspriser.

Næringsminister Iselin Nybø krever at leverandørene begrunner forskjeller i innkjøpspris
Næringsminister Iselin Nybø krever at leverandørene begrunner forskjeller i innkjøpspris

I Meld. St. 27 (2019-2020) Daglegvare og konkurranse – kampen om kundane, er det en rekke tiltak som skal bidra til bedre konkurranse i dagligvarebransjen. Et av tiltakene i meldingen er å innføre krav til begrunnelse fra leverandører som opererer med store forskjeller i hvilke priser de tilbyr dagligvarebutikkene. Målet er mer informasjon om årsakene til forskjeller i innkjøpspriser.

–  Regjeringen er opptatt av å sørge for god og sunn konkurranse i dagligvaremarkedet. Mer informasjon om hvorfor det oppstår forskjeller i innkjøpspriser kan gjøre det enklere å vurdere om forskjellene er konkurranseskadelig eller ikke. Dette vil bidra til å styrke håndhevingen av konkurranseloven i dagligvarebransjen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).

Konkurransetilsynet har i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet jobbet med hvordan tiltaket skal utformes. Konkurransetilsynet vil innhente informasjon om innkjøpspriser fra ulike leverandører, og leverandørene vil bli bedt om å forklare eventuelle forskjeller i innkjøpspris. Etter informasjonsinnhentingen vil informasjonen sammenstilles og vurderes, med fokus på årsakene til forskjeller i innkjøpspriser.

-  Vi har i god dialog med departementet utarbeidet en plan for dette arbeidet. Dette tiltaket vil gi informasjon som er viktig for tilsynets arbeid med å håndheve konkurranseloven og fremme konkurranse, uten å begrense rommet for tøffe forhandlinger mellom kjeder og leverandører, sier konkurransedirektør Lars Sørgard 

Tiltaket er nytt, og det er derfor uvisst hvor ressurskrevende det vil være for leverandørene. Tiltaket vil kunne ha en preventiv effekt ved at aktører som vet at de kan bli gjenstand for kartlegging fra Konkurransetilsynet vil kunne avskrekkes fra mulig ulovlig adferd.

– Plikten for leverandørene må være så lite byrdefull som mulig, samtidig som Konkurransetilsynet får den informasjonen de trenger. Det er også lagt vekt på at tiltaket er fleksibelt slik at det kan tilpasses nye behov for informasjon der som det skulle oppstå, sier næringsministeren.

Bilder

Næringsminister Iselin Nybø krever at leverandørene begrunner forskjeller i innkjøpspris
Næringsminister Iselin Nybø krever at leverandørene begrunner forskjeller i innkjøpspris
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Begrenset utvidelse av unntaksordningen for strengt nødvendig utenlandsk arbeidskraft for flere bransjer13.4.2021 13:30:00 CEST | Pressemelding

Norsk næringsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft som utfører arbeid som er avgjørende for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter. Fra 14. april utvides den søknadsbaserte innreiseordningen (unntaksordningen) til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter på tvers av bransjer.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom