Byggenæringens Landsforening

Lettet over at det ikke ble en generell stengning av byggeplasser i Bergen

Del

BNL har stor forståelse for at Bergen kommune er bekymret når det gjelder smittespredning og mutantsmitte i kommunen, og at de må gjøre målrettete og strenge tiltak for å begrense videre smittespredning. – Vi mener at å sette krav til alle byggeplasser om å følge BNLs smitteveileder, er et slikt målrettet tiltak, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

– Vi er lettet over at Bergen kommune har falt ned på beslutningen om å unngå en generell nedstenging, det mener vi ville være et lite målrettet tiltak som også ville gitt store samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser for både næringen, prosjekter og kundene, sier Sandnes.

BNL mener det er riktig av kommunen å innføre BNLs til enhver tid gjeldende smittevernsveileder som forskriftskrav for alle som har arbeid på byggeplass.

– BNLs smittevernsveileder har vært vårt viktigste våpen i kampen mot Covid19. Den har også gjennom hele pandemien vært under stadig revidering utfra smittesituasjonen i samfunnet. I siste oppdatering har BNL også tatt et initiativ for et nivådelt smittevern som gjenspeiler regjeringens definisjoner av tiltakssoner som ring 1 og ring 2-kommuner.

Byggenæringen er en stor næring med mange bedrifter og ansatte og BNL har vært forberedt på at det også kunne komme også smitteutbrudd i vår næring.

– Vi ser selvfølgelig svært alvorlig på de smittevernsutbruddene som nå har oppstått. Vårt inntrykk er at hittil har det vært få tilfeller av smitteutbrudd og at det gjøres godt smittevernsarbeid ute i bedriftene. Samtidig ser vi at de nye muterte virusene gjør at man må heve guarden enda høyere, og at det må stilles høye krav til bedriftene til å ta dette på høyeste alvor, sier Sandnes.

– For å kunne fortsette å holde hjulene i gang må alle bedriftene i byggenæringen følge våre smittevernsanbefalinger, det er provoserende at useriøse bedrifter som ikke tar smittevern på alvor bidrar til å undergrave alt det gode smittevernsarbeidet som er blitt gjort i 11 måneder, som også får konsekvenser for resten av næringen, avslutter Sandnes.

Bilder

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer i byggenæringen som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

Følg pressemeldinger fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Byggenæringens Landsforening

Nye prognoser juni 2021: Veksten fremover avhenger av oppsving i anlegg25.6.2021 10:41:27 CEST | Pressemelding

BNLs markedsrapport for 2021 utarbeidet av Prognosesenteret viser at de ulike markedene har klart seg bedre enn fryktet gjennom pandemien, og prognosene viser vekst. – Veksten fremover avhenger imidlertid av det forventede oppsvinget for anlegg. Det stor usikkerhet rundt dette, selv om oppdatert prosjektinformasjon viser et oppsving, sier Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL.

BNL anbefaler bedriftene i byggenæringen å ta Smittestopp-appen i bruk19.2.2021 07:51:16 CET | Pressemelding

Byggenæringens Landsforening (BNL) er opptatt å sørge for å holde hjulene i gang i byggenæringen samtidig som vi skal bidra til å forhindre smittespredning. – BNL oppfordrer nå alle som jobber i bedrifter og ansatte til å laste ned den nye versjonen av Smittestopp-appen fra Folkehelseinstituttet. Dette er et svært viktig verktøy som vil bidra til bedre smittesporing, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom