LESERBREV - De er mange, de blir flere og de er for slitne til å si fra

Del

Det er stille rundt demens-og eldreomsorgen, men stillheten skjuler en krise under oppseiling. Det blir flere eldre, og vi er ikke forberedt på å gi de sykeste av dem de helsetjenestene de må ha.

Sakte, men sikkert seiler det opp en krise i eldreomsorgen vår. I dag har anslagsvis 77 000 demens i Norge. Antallet vokser år for år og om 20 år er det dobbelt så høyt. Vi klarer ikke å gi det tilbudet som trengs i dag og vi er evigheter unna å være rustet for veksten som kommer. Allerede nå er det for få sykehjemsplasser, og denne uken kom nye tall fra Statisk sentralbyrå, som viser at antallet sykehjemsplasser har stått på stedet hvil i ti år. Hvordan skal det gå med de sykeste gamle - om fem år, om ti år, om tjue? Det tar tid å bygge gode sykehjem.

Sykehjem må på plass, men er bare tomme hus inntil de fylles med varme og kompetente hender. Da må vi utdanne flere helsefagarbeidere og sykepleiere. Om vi ikke øker kapasiteten vil vi mangle 28 000 sykepleiere og 18 000 helsefagarbeidere i 2035. Foreløpig mangler disse planene. Hvem skal da bemanne sykehjem og hjemmetjenester?

Lørdag 21. september er den internasjonal alzheimerdagen. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjonen for personer med demens og deres pårørende. Vi er bekymret over dagens situasjon og enda mer bekymret for fremtiden. Det mangler fagfolk, det mangler sykehjem, altfor mange mangler diagnose og får alt for lite hjelp og støtte. Pårørende må ta på seg så stor del av byrden at mange sliter seg ut og blir syke.

Det trengs penger og konkrete tiltak i hver enkelt kommune – og det trengs nå. Vi er ikke rustet for en dobling av antall demenspasienter. Vi trenger studieplasser for helse og omsorg, kommuner med råd til å ansette demenskontakter og omsorgsarbeidere og et sykehjemstilbud tilpasset personer med demens. Vår forventning er en klar satsing på dette i det kommende statsbudsjettet. Etterslepet er stort og det er ingen tid å miste.

Av Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nøkkelord

Om Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalforeningen for folkehelsen
Oscars gate 36B
0258 Oslo

23 12 00 00http://www.nasjonalforeningen.no

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig, humanitær organisasjon med helselag og demensforeninger over hele landet. Vårt mål er å bekjempe hjerte- og karsykdommer og demens. Det gjør vi med forskning, informasjon, forebyggende tiltak og helsepolitisk arbeid. Nasjonalforeningen for folkehelsen er interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende. Vår innsats finansieres med innsamlede midler og gaver.

Følg saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonalforeningen for folkehelsen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nasjonalforeningen for folkehelsen