OsloMet

Leger opplever utfordringer med konsultasjoner over nett

Del

Pandemien førte til en stor økning av legetimer på nett. I en ny undersøkelse forteller leger om utfordringene.

Foto: JohnŽr Images/Plattform
Foto: JohnŽr Images/Plattform

– Ganske brått ble videokonsultasjoner tatt i bruk av veldig mange leger, og vi vet at det å begynne å bruke ny teknologi ofte er relatert til usikkerheter, sier Maja Nordtug.

Nordtug er postdoktor ved Institutt for sosialfag og har forsket på slike legekonsultasjoner som en del av Digital Health-forskningsgruppen ved Syddansk Universitet. I undersøkelsen er 15 danske leger intervjuet.

– Bruk av videokonsultasjon økte veldig under pandemien i både Norge og Danmark. Da ikke leger og pasienter lenger kunne møtes fysisk erstattet videokonsultasjoner ofte det fysiske legebesøket, sier Nordtug.

Undersøkelse om legekonsultasjoner over nett

Stiller diagnoser over nett

Blir det stilt diagnoser over nett også?

– Ja, det gjør det. Det er ikke alle helseproblemer legene er trygge på å diagnostisere via video, men det er noen helseproblemer de er trygge på der dette gjøres, forteller Nordtug.

Diagnostisering over nett kan foregå på litt ulike måter. Legene kan for eksempel be pasienten filme ned i en sår hals eller snakke med pasienten om mentale problemer.

Men akkurat det med å be pasientene filme seg selv var noe flere av legene i undersøkelsen opplevde som problematisk.

– Legene i studien var for eksempel usikre på om det var greit å be en pasient filme lårene sine så legen kunne vurdere pasientens vekt. Likedan kunne leger være bekymret for om det var intimiderende for en pasient hvis de ba dem ta av klærne for å vise eksem på brystet, sier Nordtug.

Begrenser legenes sanser

Det var ikke bare etiske utfordringer legene støtte på. Videoteknologi gir også store begrensninger for sanser og interaksjonen med pasienten. For leger som kun hadde sett pasienten over nett ble det vanskeligere å ta avgjørelser om pasientens helse.

– Legene får en del helseopplysninger gjennom lukt. De fortalte at de noen ganger oppdaget helseproblemer utenom de problemene pasientene selv ønsket å undersøke, ved å bruke forskjellige sanser. De kunne for eksempel bruke luktesansen for å kjenne at en pasient luktet alkohol, sier Nordtug.

Det var heller ikke like lett å observere pasienten nøye på skjermen. Kvaliteten på bildet var ofte varierende.

– Dersom legene skal se på en føflekk eller undersøke en sår hals er ikke bildet alltid like bra som hvis de hadde sett pasienten fysisk, sier hun.

Legene fortalte også om hvordan det ble vanskeligere å se hvordan pasientene reiste seg og gikk fra venterommet til konsultasjonen. Og om de hadde lagt på seg. Ettersom pasienten allerede satt klar ved kamera forsvant disse mulighetene.

Noen slet med teknologien

Kompetansen på selve teknologien kunne også by på utfordringer. Ikke alle legene var like stødige i programmene som skulle brukes.

– De kunne for eksempel bli bekymret for at de ved et uhell viste en pasient noe på skjermen som pasienten ikke skulle sett, sier Nordtug.

Noen leger fortale også om at det ble vanskeligere å holde fokuset oppe når det stadig dukket opp beskjeder på skjermen fra andre programmer.

De fysiske omgivelsene både hos legen og pasienten var også avgjørende for en god konsultasjon. Både lege og pasient kunne oppleve avbrudd dersom noen kom inn på kontoret, eller pasienten satt på et offentlig sted under selve konsultasjonen.

"Discount-versjon" av praksisen

Dersom pasientene gråter eller er i sjokktilstand kan legene ha behov for å vise omsorg. Noen leger i undersøkelsen opplevde ikke at dette var like lett over video.

– De opplevde at skjermen gjorde det mer kaldt og kynisk, og det er jo også vanskelig å legge en arm på skulderen eller tilby tørkepapir til en gråtende pasient over video, sier Nordtug.

Noen leger sa også at de ikke opplevde at de klarte å være den legen de ønsket å være i disse konsultasjonene. At servicenivået ikke var så høyt som de ønsket at det skulle være.

– Legene i studien vår var veldig oppmerksomme på å tilby sine pasienter høykvalitets helsehjelp, men noen av de følte at servicenivået deres ble kompromittert når de brukte videokonsultasjoner, og de var for eksempel redde for å skape en "discount-versjon" av allmennpraksisen, sier hun.

Også noen fordeler

Men det er også en del positivt med innføringen av legekonsultasjoner over nett. Foruten å være en god løsning for å kunne tilby legehjelp under koronapandemien, har også legene i undersøkelsen andre positive erfaringer.

– Noen leger opplevde for eksempel at videokonsultasjoner var mer presise og fokuserte enn de fysiske konsultasjonene, sier Nordtug.

– For noen pasienter er det også en fordel fordi de da slipper reisetiden til legen, sier hun.

Ifølge Nordtug er også pasientene godt fornøyde med tilbudet om videokonsultasjon.

Nøkkelord

Kontakter

Maja Nordtug, postdoktor ved OsloMet. E-post: Maja.Nordtug@oslomet.no. Telefon: +47 67 23 69 35

Pål Arne KvalnesKommunikasjonsrådgiverOsloMet, kommunikasjon

Jobber med kommunikasjon for fakultet for samfunnsvitenskap, Kompetansesenter for arbeidsinkludering (KAI), Forskningssenter for digitalisering av offentlige tjenester og sosialt medborgerskap (CEDIC), Diversity Studies Centre Oslo (DISCO) og Storbybarn ved OsloMet.

Tel:48218696palkva@oslomet.no

Bilder

Foto: JohnŽr Images/Plattform
Foto: JohnŽr Images/Plattform
Last ned bilde
Foto: Sonja Balci, OsloMet
Foto: Sonja Balci, OsloMet
Last ned bilde
Foto: Sonja Balci, OsloMet
Foto: Sonja Balci, OsloMet
Last ned bilde

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Følg pressemeldinger fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom