Fredrikstad Energi AS

Lederendring i Fredrikstad Energi AS

Del

Fredrikstad Energi er viktig for å lykkes med elektrifisering av energibehovet i mange lokalsamfunn i og utenfor vår region. Vi er et selskap i vekst, men også et selskap hvor endringstakten er høy. Konsernsjef i Fredrikstad Energi er blitt enig med styret om at tiden nå er inne for et lederskifte, og etter nærmere 20 år som leder av Fredrikstad Energi går nå Trond Vegard Andersen av. Han vil gå over i stilling som spesialrådgiver i selskapet frem til 31. mai 2022.

- Det er flott at vi kan dra nytte av Trond sin solide kunnskap om både selskapet og bransjen når han nå går over i ny stilling som spesialrådgiver frem til han går av med pensjon i juni neste år, sier styreleder i Fredrikstad Energi Hilde Sandmæl.

Sluttavtalen som er inngått innebærer at Trond Vegard Andersen arbeider i selskapet frem til juni 2022. Han vil deretter få etterlønn frem til september 2023. Selskapet dekker også pensjonskompensasjon frem til fylte 67 år.

- Jeg har stor respekt for den innsatsen Trond har lagt ned for Fredrikstad Energi i over 20 år. Han har vist et sterkt engasjement gjennom alle disse årene, og har ledet selskapet gjennom store strukturelle endringer, sier Sandmæl.

Ronny Berg, som nå er CFO, konstitueres som administrerende direktør i selskapet. Styret i Fredrikstad Energi vil i høst starte arbeidet med å ansette ny toppleder på permanent basis.

- Endring av toppledelse er en naturlig del av et selskap i utvikling. Vi har en svært kompetent og erfaren ledergruppe, som vi har en nær dialog med om den videre utviklingen av selskapet, sier Sandmæl 

Styreleder Hilde Sandmæl er tilgjengelig for ytterligere kommentarer. Hun kan nås på 952 65 059.

Kontakter

Om Fredrikstad Energi AS

Fredrikstad Energi AS
Stabburveien 18
1617 Fredrikstad

(+47) 69 70 15 00https://fredrikstadenergi.no/
Fredrikstad Energi drifter et av Norges mest innovative strømnett gjennom
selskapet 
Norgesnett og har i tillegg tatt en ledende rolle på distribusjon av strøm og utvikling av lokal strømforsyning gjennom Smart Energi. Selskapet tilbyr oversiktlige strømavtaler og er en ledende leverandør av solceller til privatmarkedet. Smart Energi tilbyr bærekraftig og smart strøm i lokalmiljøet under merkevarene Follo EnergiRøyken KraftKragerø Kraft og Askøy Energi. Konsernselskapet MAIK er etablert som en av Norges største leverandør av måling, avregning og innfordring i energibransjen, og har egen konsesjon for å drive MAIK inkasso.

Følg pressemeldinger fra Fredrikstad Energi AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fredrikstad Energi AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.