GlobeNewswire by notified

Ledende medarbejderes og disses nærtståendes transaktioner

Del

Indberetning nr. 12 / 2022

Indberetning og offentliggørelse om aktiebesiddelser hos Jyske Banks indberetningspligtige i henhold til EU-forordningen om markedsmisbrug. For yderligere detaljer henvises til de vedhæftede skemaer. 

Vedhæftede filer

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Overflytning af afdeling Advice Capital Globale fra Investeringsforeningen Investin til Investeringsforeningen Advice Capital1.2.2023 12:51:15 CET | pressemeddelelse

På ekstraordinær generalforsamling den 30. september 2022 blev det besluttet, at afdeling Advice Capital Globale i Investeringsforeningen Investin (afgivende forening) med virkning fra den 3. marts 2023 skulle overflyttes til Investeringsforeningen Advice Capital (modtagende forening). Finanstilsynet har ved brev af den 21. oktober 2022 givet tilladelse til overflytningen. Inden afdelingen overflyttes, skal årsrapport for 2022 for Investeringsforeningen Investin, hvor afdeling Advice Capital Globale indgår, endeligt godkendes af generalforsamlingen. Da ordinær generalforsamling er fastlagt til den 21. april 2023, må overflytningsdagen ændres til et senere tidspunkt. Som følge af ovenstående har bestyrelserne i henholdsvis Investeringsforeningen Investin og Investeringsforeningen Advice Capital vedtaget et tillæg til den tidligere godkendte overflytningsplan og -redegørelse om ændring af tidsplanen for overflytningen. Tidsplanen for overflytningen ændres således: AktivitetÆndres fraÆndr

Terms for Nykredit's and Totalkredit's auctions - Nykredit Realkredit A/S1.2.2023 12:20:00 CET | Press release

To Nasdaq Copenhagen Terms for Nykredit's and Totalkredit's auctions The total bond offering in connection with the interest rate adjustment of adjustable-rate mortgages (ARMs) and the refinancing of floating-rate loans at Nykredit’s and Totalkredit’s refinancing auctions amounts to approx. DKK 42bn. The auctions will be conducted in the period from 6th to 10th February 2023. In the auction period, Nykredit Realkredit A/S will publish the amounts offered in the individual ISINs daily at nykredit.com/ir. Terms for the auctions including a list of the bonds offered, amounts offered and an auction schedule appear from Appendices 1 and 2. Questions regarding the bond sale as well as technical matters may be addressed to Nykredit Realkredit A/S, Group Treasury, Christian Mauritzen, tel +45 44 55 10 14. Other questions may be addressed to Corporate Communications, tel +45 44 55 14 50. Appendix 1: Auction terms Bonds offered, amounts offered and auction schedule Appendix 2 contains auction sc

Terms for Nykredit's and Totalkredit's auctions - Totalkredit A/S1.2.2023 12:20:00 CET | Press release

To Nasdaq Copenhagen Terms for Nykredit's and Totalkredit's auctions The total bond offering in connection with the interest rate adjustment of adjustable-rate mortgages (ARMs) and the refinancing of floating-rate loans at Nykredit’s and Totalkredit’s refinancing auctions amounts to approx. DKK 42bn. The auctions will be conducted in the period from 6th to 10th February 2023. In the auction period, Nykredit Realkredit A/S will publish the amounts offered in the individual ISINs daily at nykredit.com/ir. Terms for the auctions including a list of the bonds offered, amounts offered and an auction schedule appear from Appendices 1 and 2. Questions regarding the bond sale as well as technical matters may be addressed to Nykredit Realkredit A/S, Group Treasury, Christian Mauritzen, tel +45 44 55 10 14. Other questions may be addressed to Corporate Communications, tel +45 44 55 14 50. Appendix 1: Auction terms Bonds offered, amounts offered and auction schedule Appendix 2 contains auction sc

Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner - Nykredit Realkredit A/S1.2.2023 12:20:00 CET | pressemeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af variabelt forrentede lån på Nykredits og Totalkredits refinansieringsauktioner er opgjort til ca. 42 mia. kr. Auktionerne gennemføres i perioden 6. til 10. februar 2023. I auktionsperioden offentliggør Nykredit Realkredit A/S dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Vilkår for auktionerne med liste over berørte obligationer, udbudsmængder og auktionstidspunkter fremgår af bilag 1 og 2. Spørgsmål vedrørende obligationssalget og tekniske spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Christian Mauritzen på tlf. 44 55 10 14. Øvrige spørgsmål kan rettes til Kommunikation på telefon 44 55 14 50. Bilag 1: Auktionsvilkår Udbudte obligationer, udbudsmængder og auktionsplan Oversigt over auktionsplan, udbudte obligationer, forventede mængder og afviklingstidspunkter ses i bilag 2. D

Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner - Totalkredit A/S1.2.2023 12:20:00 CET | pressemeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af variabelt forrentede lån på Nykredits og Totalkredits refinansieringsauktioner er opgjort til ca. 42 mia. kr. Auktionerne gennemføres i perioden 6. til 10. februar 2023. I auktionsperioden offentliggør Nykredit Realkredit A/S dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir. Vilkår for auktionerne med liste over berørte obligationer, udbudsmængder og auktionstidspunkter fremgår af bilag 1 og 2. Spørgsmål vedrørende obligationssalget og tekniske spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Christian Mauritzen på tlf. 44 55 10 14. Øvrige spørgsmål kan rettes til Kommunikation på telefon 44 55 14 50. Bilag 1: Auktionsvilkår Udbudte obligationer, udbudsmængder og auktionsplan Oversigt over auktionsplan, udbudte obligationer, forventede mængder og afviklingstidspunkter ses i bilag 2. D