AMCAR

Lavere bilavgifter sparer liv i trafikken

Del

FrP la i går frem for Stortinget et forslag om en systemomlegging av bilavgiftene i Norge som vil gi nordmenn tilgang til sikrere og mer miljøvennlige biler. Norges største bilhobbyorganisasjon, AMCAR, støtter FrPs forslag om en halvering av bilavgiftene og mener forslaget vil føre til minst 50 færre trafikkdrepte i året.

Ny teknologi er en viktig bidragsyter for å redusere skadeomfanget i trafikkulykker. AMCAR viser blant annet til en rapport fra DTU (Danske Tekniske Universitet) som viser at det kan dokumenteres en klar sammenheng mellom bilers alder og skadens omfang når uhellet først er ute. Forskerne peker på at 1 av 2 dødsfall i trafikken kunne vært unngått dersom de innblandede hadde kjørt ny bil.

“Hvis man tar i betraktning at Transportøkonomisk Institutt priser samfunnets omkostninger med et ungt trafikkoffer til 30 millioner, og for en hardt trafikkskadd med over det dobbelte, blir også det økonomiske regnestykket dramatisk”, sier daglig leder i AMCAR, Hilberg Ove Johansen. “Norge hadde 150 trafikkdrepte og 9000 trafikkskadde i 2012. Med en 30 prosents reduksjon i disse tallene vil man kunne redusere de økonomiske konsekvensene for staten med over 17 milliarder. Og med tanke på at staten tar inn rundt 20 milliarder i engangsavgift er det enkelt å forstå at en halvering av avgiften, for at folk skal få tilgang på nyere mer miljøvennlige og trafikksikre biler, er en investering for samfunnet og en besparelse for Staten. Men mest tragisk er den lidelse og død de særnorske bilavgiftene påfører så mange mennesker", fortsetter Johansen.

Han viser til fire eksempler (*) organisasjonen har plukket ut som demonstrerer de enorme skjevhetene i dagens avgiftssystem når det gjelder sikkerhet, men også når det gjelder utslipp av klimagasser. “For når Norge har et avgiftssystem der den bilen som er sikrest og slipper ut minst klimagasser må betale 150.000 mer i avgifter enn den mindre sikre og mer forurensende bilen, holdes bilkjøperne for narr av den norske stat”.

Johansen viser til både dansk, svensk og norsk forskning som peker på at risikoen for skade og alvorligheten av skade er proporsjonal med bilens alder, og at det derfor er mye å hente på at man fornyer bilparken. Han bruker også forsikringsselskapet Folksam i Sverige som et eksempel. Folksam har i over 15 år forsket på faktiske ulykker og funnet ut at det er av stor betydning hvilken bil man sitter i dersom uhellet skulle være ute. Ut fra det har selskapet opprettet en liste over biler som får “sikkert valg” i relasjon høy trafikal sikkerhet.

Johansen peker på at bilavgiftene i dag er så kompliserte at det snart er ingen som forstår noe av dem. Derfor gis det honnør til FrP som skjærer gjennom og faktisk foreslår noe som er forståelig og som monner. Johansen mener også at forslaget med en stykkavgift i bunnen og en ren CO2-avgift treffer mye bedre enn dagens avgiftssystem, som har gitt Norge den eldste og mest trafikkfarlige og forurensende bilparken av alle de europeiske land. Dette må det gjøres noe med, og Johansen utfordrer de andre partiene til å ta tak i saken i valgkampen.

En rapport utarbeidet av Vista Analyse for Finansdepartementet i februar 2013 peker på at sitat: «Det er ikke samsvar mellom hva man betaler i avgifter og hvor mye bilen slipper ut av CO2». Videre sier rapporten, sitat: “Dersom økt bilsalg stimulert av avgiftsendringen bidrar til at gamle biler med store utslipp og/eller lavt sikkerhetsnivå fases ut, vil dette kunne gi en velferdsgevinst for de som får tilgang til en bedre bil, og for samfunnet”. Rapporten sier også at ved å redusere gjennomsnittsavgiften bidrar man til å øke nybilsalget.

Johansen sier videre at dette beviser at det ikke er så vanskelig. Alle er enige om at nye biler forurenser mindre enn eldre biler. Og alle er enige om at nye biler er sikrere enn eldre biler. Det er ikke vanskeligere enn det - la folk få tilgang på en nyere bil så sparer man samfunnet for betydelige kostnader, og folket får en bedre hverdag.

Lederen for det som nå er Norges største bilhobbyorganisasjon kan ikke fri seg for å gi et lite stikk til de som er ansvarlige for bilavgiftene. Norske varebiler, som betaler 25% av personbilavgift, er i gjennomsnitt 2,5 år nyere enn norske personbiler, og vi gir avgiftsfritak for begravelsesbiler. Det betyr at dagens avgiftspolitikk sikrer at transport av varer og døde personer foregår tryggere og mer miljøvennlig, enn transport av levende personer.

For mer informasjon, kontakt:

Hilberg Ove Johansen, daglig leder i AMCAR, telefon 92 80 90 96

* Fire utvalgte:

Hva utgjør de forskjellige avgiftskomponentene av totalprisen? Tall fra Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV):

 Toyota Yaris 1,5 Hybrid Sense, 1085 kg, 100 hk (for bensinmotoren), 79 g CO2/km - 189 500 kroner

 • Vekt: 40.785 kroner
 • Effekt: 2.475
 • CO2: - 25.234 kroner
 • NOX: 210 kroner
 • Samlet avgift: 18.236 kroner

 VW Polo 1,2 TSI DSG Edition, 1054 kg, 90 hk, 124 g CO2/km - pris 221 300 kroner

 • Vekt: 39.619 kroner
 • Effekt: 275 kroner
 • CO2: 10.696 kroner
 • NOX: 735 kroner
 • Samlet avgift: 51.326 kroner

 BMW 520 2,0 d, 1625 kg, 184 hk, 123 g CO2/km - pris 505 900 kroner (sikkervalg Folksam)

 • Vekt:  103.930 kroner
 • Effekt:  48.275 kroner
 • CO2:  9.932 kroner
 • NOX:  5.145 kroner
 • Samlet avgift: 169.282 kroner

 Volvo V60 AWD Pure Edition Hybrid, 1873 kg, 215 hk , 49 g CO2/km – 642 900 kroner (sikkervalg Folksam)

 • Vekt:  136.081 kroner
 • Effekt:  93.355 kroner
 • CO2: - 50.772 kroner
 • NOX:  1.225 kroner
 • Samlet avgift: 179.889 kroner

Kontakter

Hilberg Ove Johansen, daglig leder i AMCAR, telefon 92 80 90 96

Om AMCAR

AMCAR
AMCAR
Østre Rosten 4 A, Postboks 6006 Sluppen
7434 Trondheim

72 89 60 00http://www.amcar.no

Følg saker fra AMCAR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra AMCAR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.