Mattilsynet

Lav til moderat risiko for fugleinfluensa i Norge, viktig å varsle om døde fugler

Del

Høsttrekket av fugler er i gang, og med det kommer smitterisikoen for fugleinfluensa. Risikoen i Norge regnes som lav til moderat, men det er allikevel viktig å ha øynene med seg. Hvis du kommer over døde fugler av visse risikoarter, er det viktig at du varsler Mattilsynet. Fugleinfluensa er først og fremst en risiko for fugler og ikke mennesker, risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav.

Risikoarter er andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtseletere (kråke og ravn)

-I løpet av høsten er det funnet fugleinfluensa flere steder i Europa, også i våre naboland Danmark og Sverige. Vanligvis går Norge klar av høsttrekket, men vi kan ikke garantere at smitten ikke kommer til Norge. Derfor ber vi om at folk varsler oss om de finner døde fugler, sier Bente Fjermestad-Eie, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Ingen fare for mennesker

-Veterinærinstituttet vurderer foreløpig sannsynligheten for at sykdommen skal smitte over landets grenser som lav til moderat. Årets variant av fugleinfluensa domineres av typen H5N8. Denne virustypen utgjør normalt ikke noen fare for mennesker. Konsekvensene for fjørfe vil derimot være svært alvorlig dersom de blir smittet sier Fjermestad-Eie.

 -Vi er avhengig av tips fra publikum for at vi tidlig skal kunne fange opp tilfeller av fugleinfluensa i Norge. Dersom du finner døde andefugler (ender, gjess og svaner), måkefugler, vadere, rovfugler og åtseletere (kråke og ravn) oppfordrer vi deg til å kontakte det oss på telefon 22 40 00 00. Vi vil da vurdere om kadaveret er egnet til å bli prøvetatt for å undersøke om fugleinfluensa kan være dødsårsaken. Sannsynligheten for å finne smitta fugler vil være størst i områder som trekkfugler benytter som rasteplasser, sier Fjermestad-Eie.

  -Vi følger situasjonen i Europa tett og vurderer smitterisikoen til Norge fortløpende. Dersom risikoen øker, vil vi vurdere å sette i gang forebyggende tiltak, som for eksempel å få utegående fjørfe under tak,for å hindre smitte fra ville til tamme fugler, sier hun.

Pass på hønene i hagen din

-Dersom du har høner i hagen kan du selv gjøre forebyggende tiltak for å hindre smitte til dyra dine. Å hindre direkte og indirekte kontakt mellom viltlevende fugler og dine egne fugler er et godt smitteverntiltak mot smittsomme sykdommer hos fjørfe, forteller Fjermestad-Eie.

Dette kan du for eksempel gjøre ved å holde hønene under tak og ha jevnlig renhold der hønene oppholder seg. Videre er det lurt å hindre at ville fugler kan komme til matfatet til hønene dine. Vi anbefaler at du har egne sko og overtrekksklær som du bare bruker når du steller hønene dine. Husk også god håndvask og eventuelt desinfeksjon både før og etter at du har vært i kontakt med hønene, avslutter hun. Disse anbefalingene vil også beskytte mot eventuell smitte fra hønene dine til deg, som for eksempel smitte med salmonella.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom