WWF Verdens naturfondWWF Verdens naturfondWWF Verdens naturfondWWF Verdens naturfondWWF Verdens naturfondWWF Verdens naturfond

Lanserte nytt nasjonalt plastsmart-nettverk

Del

Norge er blant verstingene i Europa på plastforsøpling. For å komme problemet til livs, lanserer WWF Verdens naturfond et nasjonalt nettverk i samarbeid med flere kommuner og næringslivsaktører.

En stor mengde plast havner ut i den norske naturen hvert år. Derfor har WWF Verdens naturfond, i samarbeid med flere kommuner og næringslivaktører, lansert et nasjonalt prosjekt for å gjøre landets byer og kommuner mer plastsmarte. Foto: Geir Barstein / WWF Verdens naturfond
En stor mengde plast havner ut i den norske naturen hvert år. Derfor har WWF Verdens naturfond, i samarbeid med flere kommuner og næringslivaktører, lansert et nasjonalt prosjekt for å gjøre landets byer og kommuner mer plastsmarte. Foto: Geir Barstein / WWF Verdens naturfond

Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) og over 60 kommuner deltok på den digitale lanseringen av «plastsmart»-nettverket, etter initiativ fra WWF Verdens naturfond og i samarbeid med Oslo, Tromsø, Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs og Deloitte AS.     

– Norske byer og kommuner spiller en viktig rolle i kampen mot plastavfall på avveie. Gjennom dette nettverket håper jeg at flere byer og kommuner kan lære mer og dele erfaringer om plastforsøpling, gjenvinning og innkjøp av plastsmarte løsninger, sier Astrup. 

Avgjørende at mange blir med 

Dersom Norge skal nå målet om gjenvinning av halvparten av all plastemballasje innen 2025, må vi samle inn langt mer enn vi gjør i dag. En av hovedutfordringene er at det er stor variasjon av metoder, kostnader og volum knyttet til arbeidet omkring i landet. 

Det er derfor helt avgjørende at alle byer og kommuner blir med på laget og jobber sammen, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond.  

– Jeg gleder meg virkelig til at dette initiativet kommer skikkelig i gang. Sammen med partnere og alle landets kommuner, skal vi samle de beste løsningene og kunnskapen vi trenger for å løse plastproblemet i Norge. Jeg håper alle blir med, sier Andaur 

Truer alt liv i havet 

Plastforurensing er et av verdens raskest økende miljøproblem og truer både livet i havet og vår egen helse.  

Norge henger imidlertid langt etter i kampen mot forsøplingen, og dårlig an på Europa-statistikken. Hvert år havner over 8400 tonn plast utenfor resirkulerings- og avfallssystemet her til lands. 

Dette tilsvarer nærmere to kilo per person, noe som er seks ganger høyere enn for eksempel i Sverige og Danmark.  

For å redusere dette tallet må vi bli plastsmarte. Det vil si at vi bare bruker plast der det er helt nødvendig og skaper størst nytte, samt at den kan brukes om igjen i stedet for å kastes.  

– Tromsø kommune er svært fornøyd med å være en del av dette nye initiativet. Vi ser frem til å bidra og bli inspirert av andre deltakere. I en travel hverdag er det viktig og nyttig å være en del av et slikt nettverk med samme mål, men kanskje ulike tanker om løsninger, sier klima- og miljørådgiver Bo Eide i Tromsø kommune. 

Bidrar med viktig kunnskap 

Gjennom initiativet forplikter byene og kommune seg blant annet til å redusere bruken av unødvendig engangsplast, utvikle handlingsplaner mot forsøplingen og sørge for så mye plast som mulig inngår i en bærekraftig sirkulærøkonomi. 

Nettverket vil få tilgang på innsikt, kunnskap og erfaringer fra det globale initiativet Plastic Smart Cities som ble lansert i 2018, og som Oslo kommune allerede er en del av. 

Å samle aktører fra ulike deler av avfallsbransjen og andre fagområder gir norske kommuner en unik mulighet til å få relevant kunnskap samlet på ett sted. 

– Nettverket kan bidra på flere områder. Både til økt kunnskap om plastrømmene i Norge og til en bedre forståelse av avfallsbransjens rolle. Dette er viktig for å få til tiltak som bidrar til å løse plastkrisen, sier Daniel Lindvåg, næringspolitisk rådgiver i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs. 

At over 60 store og små kommuner stilte på lanseringen viser tydelig at det både er vilje og evne over hele landet til å bidra i kampen 

– Det eksisterer allerede mange gode planer og løsninger der ute. Nå gjenstår det å sørge for den gode nettverkseffekten der vi skaper viktige rollemodeller og deler de beste løsningene. Da kan vi sammen løse plastutfordringene, sier WWF-generalsekretær Karoline Andaur. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

En stor mengde plast havner ut i den norske naturen hvert år. Derfor har WWF Verdens naturfond, i samarbeid med flere kommuner og næringslivaktører, lansert et nasjonalt prosjekt for å gjøre landets byer og kommuner mer plastsmarte. Foto: Geir Barstein / WWF Verdens naturfond
En stor mengde plast havner ut i den norske naturen hvert år. Derfor har WWF Verdens naturfond, i samarbeid med flere kommuner og næringslivaktører, lansert et nasjonalt prosjekt for å gjøre landets byer og kommuner mer plastsmarte. Foto: Geir Barstein / WWF Verdens naturfond
Last ned bilde
Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond. Foto: Haakon Nordvik / WWF Verdens naturfond
Generalsekretær Karoline Andaur i WWF Verdens naturfond. Foto: Haakon Nordvik / WWF Verdens naturfond
Last ned bilde
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) deltok på den digitale lanseringen, og understreket kommunenes viktige rolle i å løse plastkrisen. Foto: Fotograf Sturlason / Utenriksdepartementet
Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) deltok på den digitale lanseringen, og understreket kommunenes viktige rolle i å løse plastkrisen. Foto: Fotograf Sturlason / Utenriksdepartementet
Last ned bilde

Lenker

Om WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond
WWF Verdens naturfond
Kristian Augusts Gate 7A
0164 Oslo

22 03 65 00http://www.wwf.no

WWF er en av verdens største miljøorganisasjoner. Vi jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. WWF har eksperter som jobber i mer enn hundre land for å beskytte naturen og ressursene som vi er alle er så glad i og avhengig av: Skoger, ferskvann, hav, mat og dyr. Vi jobber for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter.

Følg saker fra WWF Verdens naturfond

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra WWF Verdens naturfond på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra WWF Verdens naturfond

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom