Leirbålet lydproduksjon AS

Lanserer ny produksjonstjeneste for lydbøker

Del

Da FABEL/Lydbokforlaget faset ut produksjonen for å satse utelukkende på strømmetjenesten FABEL, bestemte lydbokprodusent Roald Hellum Madland seg for å starte for seg selv. Det nye foretaket hans, Leirbålet lydproduksjon AS, henvender seg først og fremst til den norske forlagsverdenen og tilbyr en fullstendig produksjonstjeneste for fortellinger på lyd, av aller høyeste kvalitet.

Hvorfor Leirbålet?

- Leirbålet er jo både et fint bilde på den muntlige fortellertradisjonen som lydboka på et vis markerer en tilbakekomst til, og et godt symbol for fellesskapet, sier Roald H. Madland, daglig leder i Leirbålet lydproduksjon AS. - Helt siden Edison fant opp fonografen, har teknologien gjort det mulig for flere å ta del i fortellingene og lesefellesskapet. Vi er lidenskapelig opptatt av universell utforming, og vil jobbe for et samfunn som har plass og gir muligheter til alle!

Høyere faglig bevissthet og bedre kvalitet

- De siste 7-8 årene, fra lydbokstrømming ble en realitet på det norske markedet og frem til nå, har vi sett at strømmetjenestenes ønske om å kunne tilby et stort antall titler raskt, i flere tilfeller har gått på bekostning av kvaliteten på lydbokproduksjonen. Mange innlesere jeg har snakket med, har fortalt at de ble utstyrt med pc, lydkort og mikrofon hjemme, uten annen veiledning eller instruks fra oppdragsgiver enn at de skal lese inn boka. Mange har nok fått erfare at både akustikk, innspillingsteknikk og lydbokinnlesing er egne og krevende fag, og har sett seg nødt til å finne opp egne løsninger, uten at oppdragsgiver nødvendigvis har hatt tilstrekkelige ressurser til hverken å sikre kvaliteten på det ferdige produktet eller gi tilbakemelding på valgene til innleseren. Jeg må medgi at jeg rister litt på hodet av dette, sier Roald. - Leirbålet vil gjøre det vi kan for å snu denne tendensen. Lydbøker er for mange den eneste måten å lese på, og disse leserne fortjener også litteraturopplevelser av en kvalitet som holder seg for framtiden. Det oppnår vi ved å sikre lydkvaliteten i skikkelige studioer, bygge en høyere bevissthet om tekstformidling i lydbokformatet gjennom regi, veiledning og tilbakemelding i studio, og ved å bruke tekniske format som legger til rette for navigering som likner mer på måten seende lesere tar seg fram i en trykt bok.

Satser på lydbok, podkast og universell utforming

- Lenge ble jo kommersielle lydbøker i Norge produsert enten av Lydbokforlaget eller Cappelen Damm, som da var både rettighetshavere, produsenter og utgivere. Etter den store endringa i lydbokverdenen de seneste årene, der flere forlag har henta både rettigheter og ansvaret for produksjon hjem, ser vi at forlagene velger forskjellige løsninger: noen produserer alt innomhus, andre kjøper tjenester fra underleverandører, og atter andre står fremdeles i startgropa og pønsker ut planer for framtida. Men de ser ut til å være enige om at lyd er verdt å satse på!

Leirbålet lydproduksjon AS tilbyr en portefølje av tjenester kundene kan velge fra, uansett strategi: prosjektledelse, casting, kontrakthåndtering og honorering av innleserne, innspilling med og uten tekniker, lydetterarbeid og mastring, kontentum, musikk og lydeffekter. Vi vil også kunne bistå forlag med andre måter å presentere utgivelsene sine på; om det er å tilpasse innholdet i ei sakprosabok til en podkastserie, eller å bearbeide en roman til en beriket lydbok eller et lyddrama, som det har blitt vanlig å kalle den moderne avleggeren av hørespillet. I tillegg står lydbokverdenen foran en større endring for å kunne tilby bøker og avspillere som alle kan bruke – EUs tilgjengelighetsdirektiv er i ferd med å inkorporeres i lovverket vårt, og vil kreve at alle i verdikjeden rundt e-bøker og lydbøker, både utgivere, produsenter og teknologieiere, leverer universelt utformede produkter og tjenester, og der kan Leirbålet også bistå med både systemtenkning og konkrete løsninger.

Leirbålet lydproduksjon AS står klare for oppdrag fra medio oktober.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Leirbålet lydproduksjon AS

Leirbålet lydproduksjon AS
Brattvollveien 161
1164 Oslo

http://www.leirbaaletlyd.no

Leirbålet lydproduksjon leverer ei komplett produksjonsteneste for forteljingar på lyd til den norske forlagsverda. Føretaket blei skipa til i 2022. 

Følg pressemeldinger fra Leirbålet lydproduksjon AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Leirbålet lydproduksjon AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.