Customer Trends

Lanserer ny nasjonal avis som handler om kunde

Del

kundeserviceavisen.no er den første avisen i Norge som tar for seg hva som skjer innenfor kunde- og kundeservice. Arbeid med kunde og kundeservice er sannsynligvis det området som sysselsetter flest mennesker i Norge, på tvers av alle bransjer.

Kunde og kundeservice
Område kunde og kundeservice har flere fellesnevnere enn ulikheter på tvers av alle bransjer. Det er også et område hvor mange ansatte og virksomheter ikke helt forstår at det er kunde og kundeservice de egentlig jobber med.

kundeserviceavisen.no er et resultatet av et omfattende arbeid med å analysere kundeservice i ulike bransjer, som avdekket et stort behov for å dele viten og innsikt på tvers av bransjer, virksomheter og ansatte.

Effektiv bruk av teknologi styrker næringslivets konkurranseevne og øker samfunnets totale produktivitet. Men, hvor fort og hvordan dette skjer er ingen som vet, da svaret ligger i fremtiden!

Tradisjonelle forretningsmodeller endres, og man trenger viden og innsikt for å forstå og for å være med å utvikle!

Hvem er ikke avhengig av kunder?

Målgruppen er alle, både kunder, ansatte og virksomheter, i privat og offentlig sektor. I alle aldere.

  • Kunde; handler om å være opplyst på hva man som kunde kan forvente og hvordan servicekonsepter og kundeservice utvikler seg
  • Ansatte; det er viktigere enn noen gang at ansatte bidrar for å sikre at virksomheten lykkes, at man jobber systematisk for å ta vare på kundene, som igjen bidrar til sysselsetting og vekst
  • Virksomheter; i dag er det krevede for eier, styre og ledelse å jobbe med utvikling da alt går raskere, både med hensyn til teknologi og kundeadferd

Den franske filosofen Simone Weil, skrev en gang:

«Hvis man ikke kjenner fortiden, forstår man ikke nåtiden og egner seg ikke til å forme fremtiden.»

Dette tror vi er en dekkende beskrivelse for fremtiden vi går i møte. Alle må bidra for at kundene skal bli tilfredse, være lojale, og dermed for at en bedrift skal lykkes. kundeserviceavisen.no vil på en utradisjonell måte ta en ny vei, og ikke dekke noen enkeltbransje, men tar for seg et område som er viktig for alle!

Hvem står bak avisen?

kundeserviceavisen.no eies av CustomerTrends AS, som er et uavhengig konsulenthus med innsikt og spisskompetansene på kunde og kundeservice, samt den analoge og digitale transformasjonen som nå pågår. (www.customertrends.no).

CustomerTrends AS eies av selskapene:

  • Operation AS, Midt-Telemark kommune
  • Servicespesialistene AS, Bergen kommune
  • Ziel Consulting AS, Bergen kommune


Styret i CustomerTrends AS består av:

  • Bjarte Lyssand, styreleder
  • Hans Olav Bakås, styremedlem
  • Steinar B. Christensen, styremedlem og daglig leder

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Fra venstre: Hans Olav Bakås, Steinar B. Christensen og Bjarte Lyssand. Foto: Customer Trends
Fra venstre: Hans Olav Bakås, Steinar B. Christensen og Bjarte Lyssand. Foto: Customer Trends
Last ned bilde

Lenker

Om Customer Trends

Customer Trends
Customer Trends
Lars Hilles gate 30
5008 Bergen

https://www.customertrends.no/

CustomerTrends AS er et konsulenthus som jobber med viten og innsikt innenfor område kunde, og kundeservice på tvers av alle bransjer. Som setter fokus og søkelys på spørsmål og utfordringer som toppledere og ledere av serviceorganisasjoner har i dag med formål å vite mer om hvordan fremtidens kundeservice blir.

Bak selskapet står Operation AS, Servicespesialistene AS og Ziel Consulting AS/servicehelten.no.

Følg saker fra Customer Trends

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Customer Trends på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.