OsloMet

Lanserer ny flerspråklig bildeordbok for bruk i barnehage, skole og voksenopplæring

Del
Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved OsloMet lanserer en gratis flerspråklig bildeordbok.
Bildeordboken er gratis og finnes på ti ulike språk, blant annet ukrainsk. Foto: OsloMet
Bildeordboken er gratis og finnes på ti ulike språk, blant annet ukrainsk. Foto: OsloMet

Bildeordboken Bildetema er så langt tilgjengelig på ti språk og inneholder om lag 1.200 ord fordelt på 21 tema.

– Det er viktig at barn og unge som kommer til Norge har gode hjelpemidler for å forstå og bli forstått. Jeg er glad for at Bildetema nå også finnes på russisk og ukrainsk, noe som vil være til stor hjelp for mange nyankomne barn og unge fra Ukraina, forteller kunnskapsminister Tonje Brenna.  

Styrke språkferdigheter 

Bildetema er laget for bruk i barnehage, skole og voksenopplæring. Ressursen skal bidra til språklæring for barn, unge og voksne og kan brukes for å synliggjøre flere språk i barnehage og skole.  

– Bildetema er et godt utgangspunkt i barnehagenes og skolenes arbeid med å styrke språkferdigheter på norsk og andre språk. Vi håper at Bildetema vil være med på å vekke interesse for språk og språklæring for alle, forteller prosjektleder Line-Marie Holum.  

Kommer på flere språk 

I første omgang er Bildetema tilgjengelig på norsk (bokmål/nynorsk), arabisk, dansk, engelsk, islandsk, polsk, russisk, svensk, tigrinja og ukrainsk. Flere språk tilgjengeliggjøres fortløpende. 

Nordisk samarbeid 

Bildetema driftes av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) ved OsloMet – storbyuniversitetet i Norge i samarbeid med Institutet för språk och folkminnen (Isof) i Sverige, Center of Language and Literacy på Island og Nationalt Videncenter for Læsing i Danmark. Alle de fire institusjonene jobber med styrking av språkferdigheter blant barn, unge og voksne. 

Finansiert av Nordplus og Kunnskapsdepartementet 

Det nordiske samarbeidet rundt utviklingen av Bildetema har vært finansiert av prosjektmidler fra Nordplus. I tillegg finansieres utvikling og drift av faste tildelinger fra Kunnskapsdepartementet i Norge. 

Besøk Bildetema her: 
Bildetema – Norge (bokmål) 
Bildetema – Norge (nynorsk) 

Kontakt

Seniorrådgiver Solveig Berg Johnsen på NAFO ved OsloMet. Tlf.: +47 932 36 858. E-post: solveig.bergjohnsen@oslomet.no.

Nøkkelord

Bilder

Bildeordboken er gratis og finnes på ti ulike språk, blant annet ukrainsk. Foto: OsloMet
Bildeordboken er gratis og finnes på ti ulike språk, blant annet ukrainsk. Foto: OsloMet
Last ned bilde

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.