Felleskjøpet Agri

Lanserer Landbrukets bærekraftpris

Del

Felleskjøpet starter jakten på matprodusenter som kan inspirere andre, og skal dele ut Landbrukets bærekraftpris. Vinneren vil motta en premie på 100.000 kroner.

LANSERER PRIS: Styreleder Anne Jødahl Skuterud og konsernsjef Svenn Ivar Fure i Felleskjøpet Agri.
LANSERER PRIS: Styreleder Anne Jødahl Skuterud og konsernsjef Svenn Ivar Fure i Felleskjøpet Agri.

For første gang skal Felleskjøpet dele ut en egen bærekraftpris. Prisen har som mål å finne og anerkjenne bønder som har tatt konkrete grep for å drive mer bærekraftig og lønnsomt. Etter en nominasjonsprosess vil det være opp til en fagjury hvem som stikker av med den gjeve hederen og premien på 100.000 kroner.

– Vi skal hedre god agronomi og godt dyrehold. Denne prisen er i tråd med både Felleskjøpets bærekraftsatsing og vår nye visjon «Sammen tar vi vare på jorda, dyra og framtida». Vi ser etter bønder som har tatt konkrete, gode tiltak for å gjøre driften mer bærekraftig. Dette kan være tiltak for lavere utslipp av klimagasser, HMS, mer og bedre avling, lavere kostnader og bedre økonomi, bedre dyrevelferd eller tiltak for å ivareta natur og biologisk mangfold. Og aller helst tiltak som treffer på flere av disse punktene, sier konsernsjef Svenn Ivar Fure i Felleskjøpet Agri.

Små eller større tiltak

Han håper den nye bærekraftprisen skal fremme kunnskap og kompetanse, og dermed inspirere til et enda mer bærekraftig landbruk.

– Med bærekraftprisen ønsker vi å løfte fram både små og større tiltak for klimasmart og bærekraftig landbruk. Tiltak som gir god lønnsomhet på kort sikt, eller det kan være investeringer som har et lengre perspektiv, sier Fure.

En fagjury bestående av representanter fra et bredt spekter innen norsk offentlighet vil bestemme hvem som skal tildeles Landbrukets bærekraftpris. Foreløpig er styreleder Anne Jødahl Skuterud i Felleskjøpet klar.

– Jeg vet det jobbes med flere spennende navn til juryen, og dette vil være klart på nyåret. Jeg ser virkelig fram til å sitte i juryen til denne prisen. Det skal bli en udelt glede å bidra til å løfte fram og fortelle noen av de mange gode historiene fra et bærekraftig norsk landbruk, sier Anne Jødahl Skuterud. 

Bedre gårdsdrift

Felleskjøpet understreker at spekteret er vidt for hvem som kan nomineres til Landbrukets bærekraftpris. Fellesnevneren er at det handler om å utnytte gårdens ressurser enda litt bedre, bruke mindre innsatsmidler og samtidig få god avling og ytelse. Det kan være lavthengende frukter basert på ingen eller lave investeringer, og det kan være større grep.

– De to første bærekraftmålene til FN handler om å utrydde sult og fattigdom. Landbruket og bonden spiller en avgjørende og samfunnskritisk rolle, og er definitivt en del av løsningen på veien mot det grønne skiftet, sier André Monsrud, Leder for bærekraft og grønn utvikling i Felleskjøpet Agri.

Felleskjøpet har utarbeidet sin egen bærekraftstrategi. Landbrukets bærekraftpris spiller i hovedsak opp mot målet om at Felleskjøpet skal bidra til bedre gårdsdrift, herunder klimakutt på gården, mer norske råvarer, dyrevelferd og biologisk mangfold.

Nominasjonen starter nå

– Vi vet det finnes mange bønder der ute som har konkrete planer, eller allerede har tatt grep for å drive enda litt mer bærekraftig. Gjennom Landbrukets bærekraftpris ønsker vi å få fram flere av disse historiene som bidrar til bedre gårdsdrift, sier Monsrud. 

Felleskjøpets bærekraftstrategi er basert på Landbrukets klimaavtale, som ble inngått mellom faglaga og staten i juni 2019.

Prisen vil bidra til å løfte fokuset på bondens bærekraftarbeid, og forhåpentlig stimulere bonden til å gjøre flere grep, herunder ta i bruk klimakalkulatoren som måler utviklingen på den enkelte gård, sier styreleder Anne Jødahl Skuterud.

Nominasjonsperioden til Landbrukets bærekraftpris starter nå, og den vil gå fram til fredag 17. februar. Deretter vil juryen starte sitt arbeid med å plukke ut kandidater til en kortliste. Vinneren av Landbrukets bærekraftpris utropes på årsmøtet i Felleskjøpet Agri i april.

Her kan du nominere kandidater til Landbrukets bærekraftpris. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

LANSERER PRIS: Styreleder Anne Jødahl Skuterud og konsernsjef Svenn Ivar Fure i Felleskjøpet Agri.
LANSERER PRIS: Styreleder Anne Jødahl Skuterud og konsernsjef Svenn Ivar Fure i Felleskjøpet Agri.
Last ned bilde
HEDER: Med Landbrukets bærekraftpris vil Felleskjøpet hedre god agronomi og godt dyrehold.
HEDER: Med Landbrukets bærekraftpris vil Felleskjøpet hedre god agronomi og godt dyrehold.
Last ned bilde

Lenker

Om Felleskjøpet Agri

Felleskjøpet Agri
Felleskjøpet Agri
Depotgata 22
2000 Lillestrøm

72505050https://www.felleskjopet.no

Felleskjøpet Agri konsern har en omsetning på 18,7 milliarder og 4 107 ansatte. Felleskjøpet er den viktigste leverandøren av driftsmidler og teknologi til norsk landbruk. Felleskjøpets virksomhet omfatter også eiendomsdrift, brød og bakevarer, utstyr til park og anlegg, samt fôr og utstyr til kjæledyr. Felleskjøpet er et samvirke eid av i overkant 41 tusen bønder. Felleskjøpet er markedsregulator for korn og innkjøps- og salgssamvirke for medlemmene. Felleskjøpets formål er å bidra til å styrke medlemmenes økonomi i landbruksvirksomheten på kort og lang sikt.