Rambøll

Langøyene ryddes opp og fornyes mot endelig åpning i 2022

Del

Denne sommeren har besøkende igjen kunne ta båten ut til Langøyene. Etter en midlertidig åpning i sommer, fortsetter arbeidene fram mot en permanent åpning våren 2022.

Feltarbeid ved tiltaksområdet i sjø i nordre deler av Langøyene med Agder Marines fartøy «Arena». Partikkelsperre (siltgardin) med tilhørende bøyer ses i bakgrunnen. Foto: Eivind Dypvik
Feltarbeid ved tiltaksområdet i sjø i nordre deler av Langøyene med Agder Marines fartøy «Arena». Partikkelsperre (siltgardin) med tilhørende bøyer ses i bakgrunnen. Foto: Eivind Dypvik

I første halvdel av 1900 tallet ble sundet mellom Nordre og Søndre Langøya i Nesodden kommune benyttet som avfallsdeponi for Oslo kommune. Ved avslutning av avfallsdeponiet i 1948 ble deponiet dekket til med jord, og det ble etablert en gresslette mellom de to opprinnelige øyene. 

Kart over de indre delene av indre Oslofjord

Kart over de indre delene av indre Oslofjord.

Etter at avfall kom til syne på gressletta i 2013, ble det gjennomført flere miljøtekniske undersøkelser på Langøyene. Undersøkelsene viste høye konsentrasjoner av miljøgifter og et behov for opprydding av forurensning på land og sjøbunnen. Derfor ble det kort tid etter igangsatt et arbeid med å planlegge oppryddingstiltak av forurenset grunn og sedimenter.

Oppgradering for et trygt og moderne friluftsområde

I 2020 startet Eiendoms- og byfornyelsesetaten i Oslo kommune et omfattende oppryddingstiltak på Langøyene, med Veidekke Entreprenør AS som utførende entreprenør. Tiltakene innebærer blant annet tildekking av forurenset grunn på land og av sjøbunnen ned til 30 meters dyp, i tillegg til erosjonssikring i sjø og langs strandsonen.

Hensikten med oppryddingen er å sørge for at Langøyene trygt kan brukes av allmennheten som friluftsområde gjennom å hindre at mennesker kommer i kontakt med forurensede masser, forurenset vann og deponigasser, samt bedre den kjemiske og økologiske tilstanden i økosystemene med tilknytning til Langøyene. Følgelig kan tiltaket også knyttes opp mot blant annet FNs bærekraftsmål nr. 14 om å redusere alle former for havforurensning. I tillegg til oppryddingen skal det bygges ny kai med tilhørende serviceanlegg, og etableres nytt vann- og avløpssystem med tilhørende bygg.

Sedimentfellerigg med påmonterte passive prøvetakere

Rambøll har blant annet brukt sedimentfeller for å undersøke forurensningsinnholdet i partikler i vannet. 

Overvåking av miljøgifter i sjø

Som del av prosjektet gjennomfører Rambøll, i samarbeid med Cautus GEO, kontroll- og overvåkning av tiltakene i sjø i gjennomføringsfasen. Overvåkningen gjøres på oppdrag fra Veidekke Entreprenør AS.
-I sjø gjøres det i all hovedsak tiltak i to delområder. Dette er i buktene i den nordre og søndre delen av Langøyene. Arbeidet til Rambøll innebærer kontinuerlig overvåkning av partikkelspredning og miljøgifter i sjø, forteller prosjektleder og teamleder marin og ferskvann i Rambøll, Eivind Dypvik.

-Vi har benyttet såkalte turbiditetssensorer for å avdekke mengden partikler i vannet, sedimentfeller for å undersøke forurensningsinnholdet i partikler i vannet, og passive prøvetakere for å undersøke miljøgifter i vannet. I tillegg gjennomfører Rambøll sluttkontroll av oppryddingstiltakene i sjø for å dokumentere at miljømålene og øvrige tiltaksmål er oppnådd før prosjektets avslutning.

Arbeidene har pågått siden våren 2020 og vil avsluttes i slutten av 2021, slik at Langøyene kan åpnes for bruk av allmenheten våren 2022.

Nøkkelord

Kontakter

Eivind Dypvik, Teamleder marin og ferskvann
mob. +47 45443554
e-post: eivind.dypvik@ramboll.no

Bilder

Feltarbeid ved tiltaksområdet i sjø i nordre deler av Langøyene med Agder Marines fartøy «Arena». Partikkelsperre (siltgardin) med tilhørende bøyer ses i bakgrunnen. Foto: Eivind Dypvik
Feltarbeid ved tiltaksområdet i sjø i nordre deler av Langøyene med Agder Marines fartøy «Arena». Partikkelsperre (siltgardin) med tilhørende bøyer ses i bakgrunnen. Foto: Eivind Dypvik
Last ned bilde
Venstre: kart over de indre delene av indre Oslofjord (Norgeskart.no) med Langøyene markert med sort firkant. Høyre: flyfoto av Langøyene fra 2016 (norgeibilder.no).
Venstre: kart over de indre delene av indre Oslofjord (Norgeskart.no) med Langøyene markert med sort firkant. Høyre: flyfoto av Langøyene fra 2016 (norgeibilder.no).
Last ned bilde
Sedimentfellerigg med påmonterte passive prøvetakere (metallbur midt på sedimentfelleriggen) ved prøvetaking på Langøyene 17. desember 2020. Deler av tiltaksområdet i søndre deler av Langøyene med omsluttende partikkelsperre (siltgardin) ses i bakgrunnen. Foto: Hanne Vidgren.
Sedimentfellerigg med påmonterte passive prøvetakere (metallbur midt på sedimentfelleriggen) ved prøvetaking på Langøyene 17. desember 2020. Deler av tiltaksområdet i søndre deler av Langøyene med omsluttende partikkelsperre (siltgardin) ses i bakgrunnen. Foto: Hanne Vidgren.
Last ned bilde
Blide Rambøll.ansatte (Eivind Dypvik og Maria M. Kaurin) under prøvetaking på Langøyene i november 2020. Foto: Eivind Dypvik
Blide Rambøll.ansatte (Eivind Dypvik og Maria M. Kaurin) under prøvetaking på Langøyene i november 2020. Foto: Eivind Dypvik
Last ned bilde
Tiltaksområdet i sjø i søndre deler av Langøyene fra januar 2021. En siltgardin (partikkelsperre) omslutter tiltaksområdet for å minimere partikkelspredning ut av tiltaksområdet. Foto: Eivind Dypvik.
Tiltaksområdet i sjø i søndre deler av Langøyene fra januar 2021. En siltgardin (partikkelsperre) omslutter tiltaksområdet for å minimere partikkelspredning ut av tiltaksområdet. Foto: Eivind Dypvik.
Last ned bilde

Om Rambøll

Rambøll
Rambøll
Harbitzalléen 5
0275 OSLO

22 51 80 00http://www.ramboll.no

Rambøll

Rambøll er et av Norges ledende selskap innen rådgivende ingeniørtjenester, arkitektur og design. I Norge har vi 15 kontorer med om lag 1500 eksperter, som jobber tverrfaglig på store og små prosjekter.

Virksomheten har totalt 16 500 medarbeidere lokalisert i 35 land. I Rambøll er vi opptatt av å skape inspirerende og bærekraftige løsninger som skal gi rom for vekst og utvikling, og som er det beste for kunden, sluttbrukeren og samfunnet ellers. Våre tjenester skal resultere i verdier både for oss som lever i dag, og for dem som kommer etter oss.

Følg pressemeldinger fra Rambøll

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Rambøll på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Rambøll

Rambøll med omfattende kontrakt for Vann- og avløpsetaten i Oslo30.9.2021 11:30:00 CEST | Pressemelding

Når Oslo kommune bygger nye vannforsyningstunneler for å forsyne byen befolkning med rent drikkevann og redusere sårbarheten, skal Rambøll gjennomføre tilstandsregistrering for bygninger og konstruksjoner knyttet til anleggsarbeidene. Prosjektene vil sikre en trygg vannforsyning til Oslos befolkning, også ved svikt i dagens vannforsyning. Dette gjøres ved å bygge en fullgod reservevannforsyning.

Fjerner byggebransjens barrierer for ombruk2.9.2021 08:30:00 CEST | Pressemelding

Sammen vil Rehub og Resirqel sørge for å øke andelen av ombruk i byggebransjen. Aktørene har nå inngått en avtale hvor Resirqel gjør materialer tilgjengelig i den digitale løsningen Rehub. – Oversikt over tilgjengelige varer og mellomlagring er kjent i bransjen som viktige barrierer for ombruk. Ved å samarbeide med Rehub kan vi sammen tilby bedre løsninger på disse problemene, sier Lasse Kilvær, daglig leder i Resirqel.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom